Paylaş •

Taurin

TAURİN MOLEKÜL YAPISI

TAURİN

Taurin Nedir?

Taurin Molekül Yapısı: C2H7NO3S

Taurin Molekül Ağırlığı: 125.15 g/mol

Taurin Kimyasal Adı: Taurin

Taurin CAS Numarası: 107-35-7

Taurin Etansülfonik asidin 2-amino türevi olan bir aminosülfonik asittir. Metiyonin ve sistein metabolizmasından türetilen doğal olarak oluşan bir amino asittir.

Taurin, hayvansal dokularda yaygın olarak bulunan organik bir bileşiktir. Taurin protein sentezi için kullanılmayan kükürt aminoasididir.

Doğal taurin genel olarak et, balık ve süt ürünlerinden gelmektedir. Birçok kişi tarafından taurin, boğa ile ilişkilendirilir. Fakat taurin’in boğa ile bir ilişkisi yoktur.

Taurin kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olduğu konusunda çalışmalar mevcuttur. Bazı kanıtlar ise taurin’in kalbin sol ventrikül fonksiyonunu iyileştirdiği ve sinir sistemini sakinleştirdiğini öne sürüyor.

Taurin Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Taurin
 • Boğa
 • 2-Etansülfonik Asit
 • 107-35-7
 • Elesülfonik Asit
 • Aminoetilsülfonik Asit
 • L-Taurin
 • B-Aminoetilsülfonat
 • Beta-Aminoetilsülfonat
 • Taurin %99
 • Taurik Asit

Taurin Üretimi Nasıl Yapılır?

Taurin üretim yönteminde etilen oksit ve sodyum bisülfitten başlayarak sentez edilmektedir. Daha sonra sıvı amonyak ve sülfürik asit eklenmektedir. Bunun sonucunda ürün ve klorür elde edilir. Ondan sonda saflaştırılmaktadır.

Taurin üretim sürecinde kristalleştirilir. Santrifüjlenir, kurutulur, elenir ve katkı maddesi elde etmek amacıyla taşıyıcı ile karıştırılır.

Etilenimin ile hızlı bir şekilde reaksiyona giren sülfürik asit reaksiyonu sonucunda yüksek verimle taurin elde edilir.

Taurin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Taurin fiziksel olarak kati toz formundadır. Renksiz kristal formunda da olabilir.

Taurin biraz asitli bir tada sahiptir. Kokusuzdur.

Taurin erime noktası yaklaşık 325 °C dir.

Taurin çözünürlük olarak soğuk suda 65 g/lt çözünürlüğe sahiptir.

Taurin yoğunluğu 1.7 gr/cm3 tür.

Taurin kararlılık olarak uygun ambalaj koşullarında kararlıdır. Kapalı mühürlü torbalarda 36 ay saklanabilmektedir.

Taurin Kullanım Alanları Nerelerdir?

Taurin kullanım alanları arasında, retinal dejenerasyonu önlemede, ve taurin eksikliği olan dilate kardiyomiyopatinin kedilerde önlenmesinde ve tedavi süreçlerinde faydalı olduğu tespit edilmiştir.

Taurin, modern kedi diyetlerinin yapımında bir katkı olarak kullanılmaktadır. Bazı araştırmalar taurin eksikliği olsa dahi hayvanlarda kalp hastalığı için yardımcı tedavi olarak öne çıkmaktadır.

Taurin kullanım alanları arasında en yoğun olarak sporcu beslenmeleri bulunmaktadır.

Taurin parkinson hastalığının etkilerini azaltmak için bazı ilaçlarda kullanılmaktadır.

Taurin kök hücrelerini uyarması sebebiyle nöronların ömrünü artırmaktadır. Bu sayede hücrelerinin büyümesine yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı bu gibi tıbbi çözümler için üretilen ilaçların imalatında kullanılmaktadır.

Bunun yanında taurin dolgulu yiyecekler ve içeceklere eklenerek beynin bir parçası olan hipokampüste yeni beyin hücrelerinin gelişmesini sağlamak amacıyla ilaçlarda kullanılmaktadır.

Taurin metabolik sendromu azaltacak ilaçların imalatında kullanılır. Metabolik sendromun birçok sebebi olabilir.

Taurin obeziteyi engelleyen mekanizmaları harekete geçirir. Kolesterolü düşürür. İnsülin direncini artırır. Kan basıncını düşürür.

Taurin periodontal hastalığı olan hastalara yardımcı olmaktadır.

Taurin Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Taurin fiyat olarak, taurin üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatları ile doğrudan ilişkilidir. Etilen Oksit fiyat olarak arttıkça taurin fiyat olarak artacaktır. Sodyum bisülfit fiyat olarak arttıkça taurin fiyat olarak artacaktır. Sülfürik asit ve amonyak fiyat olarak arttıkça taurin fiyat olarak artacaktır.

Taurin fiyat olarak, taurin kullan alanlarına bağlıdır. Taurin kullanım alanları arttıkça, taurin fiyat olarak artacaktır.

Taurin fiyat olarak, taurin üretim tesislerinin sayısına doğrudan bağlıdır. Taurin üretim tesisi sayısı arttıkça taurin fiyat olarak düşecektir.

 

Hazırlayan: O Kimya