Paylaş •

Titanyum Dioksit

TİTANYUM DİOKSİT MOLEKÜL YAPISI

TİTANYUM DİOKSİT AMBALAJ 25 KG

Ürün Belgeleri
TİTANYUM DİOKSİT ANALİZ SERTİFİKASI

Titanyum Dioksit Nedir?

Titanyum Dioksit Molekül Formülü; TiO2

Titanyum Dioksit Molekül Ağırlığı; 79,866 g/mol

Titanyum Dioksit Kimyasal Adı; Titanyum Dioksit

Titanyum Dioksit CAS Numarası; 13463-67-7

Titanyum dioksit, doğal olarak oluşan bir mineral olup bir çok alanda Güneşten koruyucu madde olarak kullanılır. Titanyum dioksit, yüksek kırılma indeksi sayesinde, beyazlatmak amacıyla kullanılan formüllerde vazgeçilmez bir bileşen haline getirmiştir.

Titanyum dioksit’ in molekül formülü, TiO2’ dir. Titanyum dioksit doğal olarak bulunan ve bir dizi Kristal formda bulunan minerallerden türetilir. Çünkü, Titanyum dioksit’ in  doğal olarak oluşan oksit kristalleri, mayalı olabilir ve ticari olarak kullanılan Titanyum dioksit’ in türetilmesini sağlar.

Titanyum Dioksit diğer isimleri aşağıdaki gibidir;

 • Titanyum Dioksit
 • Titanyum Beyaz
 • Rutil
 • Anataz
 • 13463-67-7
 • Tioxide
 • Titania
 • Titanik Anhidrit
 • Kronos
 • Tronox
 • Nano Anatase
 • Rutil Titanyum Dioksit
 • Dioxotitanium
 • Titandioxid

Titanyum Dioksit’ in Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Titanyum Dioksit, rengi beyaz bir kimyasaldır. Aynı zamanda Titanyum Dioksit yumuşak bir katı olup 1800 °C de erimektedir.

Titanyum Dioksit, izolasyon, korozyon farklı özelliklere sahip bir kimyasaldır.

Titanyum Dioksit, polimorf bir kimyasaldır. 3 tür yapıda bulunur. Bunlar Rutil, Anataz ve Brokit’ tir. Ticari olarak sadece Rutil kullanılır.

Titanyum Dioksit Kırılma İndeksi 2.76+- 2.55 dir.

Titanyum Dioksit seyreltik alkali bir yapıdaki kimyasaldır. Titanyum Dioksit, seyreltik asit içerisinde çözünmez. Titanyum dioksit konsantre sülfürik asit içerisinde çözünür. Aynı zamanda çözünürlük konusunda, hidroklorik asit, nitrik asit içerisinde de çözünebilir.

Titanyum Dioksit’ in bağıl yoğunluğu, en çok kullanılan beyaz pigment içerisinde nispi yoğunluk en düşüktür. Aynı kalitedeki Titanyum Dioksit beyaz pigmentlerinden yüzey alanı büyük ise o Titanyum Dioksit’ in pigment hacmi en büyüktür.

Titanyum dioksit’ in yüksek di elektrik sabiti nedeniyle çok iyi elektriksel özellikleri vardır.

Geçirgenliği en düşük olan Titanyum Dioksit, Anataz’ dır.

Titanyum Dioksit sıcaklık arttığında iletkenliği de artmaktadır. Titanyum Dioksit aynı zamanda hipoksiye karşı çok hassastır.

Anataz Plaka titanyum dioksit yüksek sıcaklıklarda Rutile dönüşebilir. Bu nedenle Rutil ve Anataz Titanyum Dioksit’ in erime ve kaynama noktaları yoktur.

Titanyum Dioksitin erime noktası saflığına bağlıdır.

Titanyum Dioksit’ in hidroskopik özelliği çok güçlü olmamakla birlikte hidrofilik yüzey alanı ile ilgilidir.

Titanyum dioksit’ in yüzey alanı büyük ise nem emme oranı da yüksektir. Titanyum dioksit’ in nem emme oranı yüzey işlemi ve doğası ile de alakalıdır.

Titanyum Dioksit çok iyi termal kararlılığa sahiptir.

Titanyum Dioksit toksik bir kimyasal değildir ve kararlıdır.

Titanyum Dioksit kısmen olarak Asit türü bir oksittir.

Titanyum Dioksit, oksijen, hidrojen sülfür, kükürt dioksit, karbondioksit ve amonyak ile reaksiyona girmez.

Titanyum Dioksit, su, yağ asidi, diğer organik asit, alkali ve sıcak nitrik asit haricindeki zayıf inorganik asitler içinde çözünmemektedir.

Titanyum Dioksit, bazı özel maddelerle reaksiyona girebilir.

Titanyum Dioksit, uzun süre kaynatma durumunda Sülfürik Asit ve Hidroflorik Asit ile reaksiyona girebilir.

Titanyum Dioksit Nasıl Üretilir?

Titanyum Diosit, ilmenit, rutil veya titanyum cürufundan elde edilir.

Titanyum Dioksit pigmenti, sülfürik asit yada klor kullanılarak ekste edilir. Titanyum Dioksit üretiminde ki sülfat prosesi klorür prosesinden daha basit bir teknoloji kullanılarak yürütülür. Bununla birlikte bu proses daha düşük dereceli ve daha ucuz Titanyum Dioksit cevherlerini kullanabilir.

Titanyum Dioksot’ in üretim proseslerinden Sülfat prosesi Klor fabrikasının kurulumuna göre daha pahalıdır. Sülfat prosesindeki Titanyum Dioksit üretim maliyeti de daha yüksektir.

Titanyum Dioksit üretiminin %65 i Klor prosesinden elde edilir.

Titanyum Dioksit’ in sülfat prosesinde ki üretiminde atık maliyetleri yüksektir.

Titanyum Dioksit’ in üretiminde Sülfat prosesinde kirlilik kontrolü pahalıdır.

Sülfat Prosesinde Anataz ve Rutil üretilirken, Klorür prosesinde sadece Rutil üretilir.

Titanyum Dioksit Nasıl Depolanır?

Titanyum Dioksit, doğrudan Güneş ışığının gördüğü alanlardan uzak tutulmalıdır.

Titanyum Dioksit, taşıma işlemlerinden önce tüm mühendislik kontrollerinin işletilmesi ve koruyucu ekipman gereksinimleri ile kişisel koruyucu donanımların tahsis edilmesi gerekmektedir.

Titanyum Dioksit depolaması toz oluşturmayacak alanlara yapılmalıdır.

Titanyum Dioksit depolaması yapılan alanda, Titanyum Dioksit ile reaksiyona girecek bir maddenin bulunmaması gerekmektedir.

Titanyum Dioksit ambalajları sıkıca kapalı şekilde depolanmalıdır.

Titanyum Dioksit Kullanım Alanları Nerelerdir?

Titanyum Dioksit, Boya üretiminde parlak beyaz bir pigment olarak kullanılmaktadır.

Titanyum Dioksit, gıda sanayisinde de gıda ürünlerinde renk vermek amacıyla kullanılır.

Titanyum Dioksit, ilaç sektöründe, Güneş kremi içerisinde, UVA ve UVB ışınlarını engellemek için kullanılır.

Titanyum Dioksit genellikle jelatin kapsüller, tablet kaplamaları ve şuruplar gibi farmasötik ürünler için pigment olarak da kullanılmaktadır.

Titanyum Dioksit, kozmetik sektöründe, diş macunu, ruj, krem, merhem ve tozlarda renk vermek amacıyla pigment olarak kullanılır.

Titanyum Dioksit, Pigmentleri opak hale getirmek için opaklaştırıcı olarak kullanılır.

Titanyum Dioksit, yüksek UV ışığı emici özeliklere sahiptir. Ve bu sebeple Güneşten koruyucularda aktif bir bileşen olarak kullanılmaktadır.

Titanyum Dioksit, porselen emayelerde ağartıcı ve opaklaştırıcı bir kimyasal olarak kullanılır. Burada kullanılan Titanyum Dioksit sayesinde, parlaklık, sertlik ve asit direnci elde edilir.

Titanyum Dioksit, Mor ötesi ışınlarını engellediği düşüncesinden dolayı Kozmetik ve İlaç sektöründe kullanılmaktadır.

Titanyum Dioksit, fotokatalitik özelliğinden dolayı, Ultraviyole Radyasyona maruz kaldığında, kendi kendini temizleyen ve dezenfekte eden ince kaplamalara neden olur. Buradaki Titanyum Dioksitten kaynaklı olarak meydan gelen alaşımlar çok hafif olmakla birlikte yüksek gerilme mukavemetine sahiptir. Yüksek korozyona ve yüksek sıcaklıklara dayanma gücüne sahiptir. Bu neden Titanyum Dioksit, uçak, enerji santralleri, zırh kaplamaları, gemiler, uzay araç boruları ve füzelerin yapımında son derece aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Titanyum Dioksit, mürekkep imalatçıları tarafından da kullanılmaktadır.

Titanyum Dioksit Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Titayum Dioksit fiyat olarak doğrudan üretim prosesine bağlıdır. Titanyum Dioksit fiyatı Sülfat prosesinden elde ediliyorsa yani titayum dioksit satışını yapan firma sülfat prosesini kullanıyorsa titanyum dioksit fiyat olarak daha ucuz olacaktır.

Titanyum dioksit fiyatı, klor prosesinden elde ediliyorsa daha pahalı olacaktır.

Titanyum Dioksit fiyatı, titanyum cevherlerinin çıkarıldığı madenlerin fiyatları ile doğru orantılıdır. Cevherlerin fiyatı arttıkça titanyum dioksit fiyatı da artacaktır.

Yeni bir titanyum dioksit üretim tesisi kurulması durumunda titanyum dioksit fiyat olarak artış yapacaktır. Buna karşılık titanyum dioksit kullanım alanının artması ile birlikte titanyum dioksit fiyat olarak artış yapacaktır.

Otomotiv sektörünün son yıllarda yapmış olduğu yükseliş trendi titanyum dioksit fiyatını da pozitif yönde etkilemiştir. Özellikle inşaat sektörünün de yoğun olarak ilerlemesi pigment cevherleri yani titanyum dioksit fiyatının artmasına neden olmuştur.

 

 

Hazırlayan; O Kimya