Paylaş •

Hidroflorik Asit

HİDROFLORİK ASİT MOLEKÜL YAPISI

HİDROFLORİK-ASİT-AMBALAJ

HİDROFLORİK ASİT AMBALAJ 25 Kg

Ürün Belgeleri
HİDROFLORİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Hidroflorik Asit Nedir?

Hidroflorik Asit Molekül Formülü; HF

Hidroflorik Asit Molekül Ağırlığı; 20.01 g/mol

Hidroflorik Asit Kimyasal Adı; HF

Hidroflorik Asit CAS Numarası;  7664-39-3

 

Hidroflorik Asit’in kimyasal formülü HF’dir. Molaritesi ise 20.01 g/mol’dür. Hidrojen florür gaz haldedir lakin Hidroflorik Asit, HF ‘nin sudaki çözelti oluşturulmuş halidir. Hidroflorik Asit, hidrojen florür’ün(HF) sudaki çözeltisine verilen ismidir. Hidroflorik Asit florür içeren kimyasal bir bileşiktir. Yani hidrojen florür(HF) su ile seyreltilirse farklı konsantrasyonlarda Hidroflorik Asit elde edilir. Hidrojen florür suda çözündüğünde, elde edilen kimyasalı Hidroflorik Asit olarak adlandırabiliriz. Hidroflorik Asit, renksiz bir gaz, dumanı tüten bir sıvı veya su içinde eritilmiş halde bulunabilir. Hidrojen florür 2 atomlu basit bir yapıya sahip moleküldür.

H-F

H—–F

Hidrojen florür, florür’ün elektronegatifliginin yardımı ile kutuplanma yapar ve Hidrojen’in(H) kolayca ayrışmasını sağlar ve bu sayede Hidroflorik Asit meydana gelir.

Hidroflorik Asit diğer isimleri aşağıdaki gibidir;

 • Hidrojen Florid
 • Florhidrik Asit
 • Hidrolorid
 • Hidrojen Florür(HF)
 • Hipoflorik Asit
 • Hidrojen Florit
 • Florohidrik Asit
 • Susuz Hidrojen Florür
 • Hydrofluoric Acid
 • Hidroflorik Asit teknik sınıf
 • Florür hidrojen
 • %70 lik Hidroflorik Asit

 

Hidroflorik Asit’in Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Saf Hidrojen florür(HF) 25 °C de(Oda sıcaklığında) 1.15 g/L yoğunluğa sahip olan renksiz bir gaz yada 0.99 g/L renksiz bir sıvı olarak (20 ° C altında ki sıcaklıkta) bulunabilir. Hidroflorik Asit’ in, kaynama noktası, erime noktası ve yoğunluğu, Hidroflorik Asit çözeltisindeki hidrojen florür(HF) konsantrasyonuna bağlıdır.

Hidroflorik Asit’in Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Hidroflorik Asit genel olarak zayıf asit kategorisinde yer alır. Ama Hidroflorik Asit’in etkileri son derece kuvvetlidir. Hidroflorik Asit’ konsantre halde bulunan çözeltisi son derece reaktiftir. Hidroflorik Asit aynı zamanda korozif etkilere sebep olur. Hidroflorik Asit, bazlar, asitler ve oksidan ajanlar ile çok hızlı etkileşime girebilir. Hidroflorik Asit, kimyasal reaksiyonlara çok hızlı bir şekilde girebilme yatkınlığı vardır. Reaktif düzeydeki Hidroflorik Asit yani sudaki HF konsantrasyonu fazla olan Hidroflorik Asit, Kimyasal tepkimeye girme eğilimi en fazla olan Hidroflorik Asit’tir.

Hidroflorik Asit Nasıl Üretilir?

Hidroflorik Asit, aşağıdaki kimyasal denkleme göre üretimi yapılmaktadır. Hidroflorik Asit için en çok kullanılan üretim yöntemi budur?

CaF2 + H2SO4 》2HF(g) + CaSO4

Kimyasal reaksiyonda kullanılan Kalsiyum Florür en az %97’ lik(Asidik Florit) olmalıdır.Çünkü elde edeceğimiz Hidroflorik Asit’ in özelliklerini etkilemektedir. Buradaki kimyasal denklemde sıcaklık yaklaşık 285 °C dir. Kimyasal denklemde elde edilen gaz halindeki Hidrojen florür önce temizlenir yani içerisindeki safsızlıklar giderilir. Sonra soğutucudan geçirilir ve daha sonra çöktürülür. Burada susuz Hidroflorik Asit elde edilir. Bu Hidroflorik Asit su içinde çözündürülerek farklı konsantrasyonlarda Hidroflorik Asit elde edilir. En çok kullanılan Hidroflorik Asit %55, %70 ve %99’ luk Hidroflorik Asit’tir.

1 ton Hidroflorik asit üretmek için 2.25 ton asit kalitesinde fluorite ihtiyaç vardır.

Hidroflorik Asit İnsan Sağlığına Nasıl Etki Eder?

Hidroflorik Asit’in bulunduğu alanda doğal bir felaket meydana gelmesi durumunda veya Hidroflorik Asit’in depolandığı ambalajın zarar görmesi durumunda ambalaj dışına kimyasal gaz (HF) veya sıvı salınımı yapmaktadır. Bunun sonucunda yüksek düzeyde Hidroflorik Asit’e maruz kalmanıza neden olabilir.

Hidroflorik Asit’e maruz kalan kişinin cildinin iç tarafına çok kolay bir şekilde sızarak dokuları yok edebilir. Hidroflorik Asit orada hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına engel olur.

Hidroflorik Asit, ciddi derecede zehirlenmelere neden olabilir. Bunun derecesi maruz kalan kişinin yaşı, daha önce karşılaştığı sağlık sorunları, Hidroflorik Asit’in vücuttaki izlediği yol ve kişinin maruz kalma süresine bağlıdır.

Hidroflorik Asit dumanına maruz kalan kişinin akciğer dokuların zarar meydana gelebilir. Hidroflorik Asit akciğerin şişmesine ve burada sıvı birikmek suretiyle pulmoner ödem oluşmasına neden olabilir.

Hidroflorik Asit, cilde temas etmesi durumunda bir kaç saat fark edilmeyebilir. Bundan dolayı cilt ülseri oluşturan yanıklara neden olur.

Hidroflorik Asit Nasıl Depolanır?

Hidroflorik Asit, 35 Kg’ lık mavi veya beyaz bidonlarda, 235 Kg’ lık büyük varillerde depolanır. Ama Hidroflorik Asit diğer asitlere nazaran daha tehlikeli bir asit olarak görüldüğünden kaynaklı olarak küçük ambalajlar tercih edilmektedir. Çünkü büyük ambalajların taşınması ve başka küçük ambalajlara aktarılması bir o kadar da zordur. Hidroflorik Asit düşük sıcaklıklarda kaynama noktasına sahip olduğundan dolayı Güneş ışığında bekletilmesi son derecek tehlikelidir.

Hidroflorik Asit’e Maruz Kalan Bir Kişinin Uygulaması Gereken Yönetmeler Nelerdir?

Hidroflorik Asit’e maruz kalmış bir kişi eğer havada Hidroflorik Asit gazı var ise buradan derhal ayrılmalıdır. Hidroflorik Asit salımı kapalı bir yerdeyse mutlaka orası terk edilmelidir. Hidroflorik Asit çok az miktar da bile ciğerlere solunması durumunda uzun süren akciğer hastalıklarına neden olabilir.

Hidroflorik Asit’in üzerinize değdiğini veya döküldüğünü hissediyorsanız, mutlaka elbiselerinizi çıkarmalısınız.

Hidroflorik Asit cildinize temas etmiş ise bol su ile yıkayınız. Hidroflorik Asit, gözlerinizi yaktıysa ve görmekte zorlanıyorsanız sade su ile yıkamalısınız.

Hidroflorik Asit Nerelerde Kullanılır?

Hidroflorik Asit, teknik bilgi sahibi, bu kimyasal madde konusunda detaylı bilgilere sahip bir uzmandan eğitim alınmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Hidroflorik asit’in tüm özellikleri detaylı bir şekilde kullanıcıya bildirilmelidir.

Hidroflorik Asit, en çok soğutucu akışkanların üretiminde kullanılmaktadır.

Hidroflorik Asit, Teflon (PTFE Plastik) imalatında kullanılmaktadır.

Hidroflorik Asit, florokarbonlar ve ve bazı ilaç gibi bir çok flor bileşiğinin hazırlanmasında kullanılır.

Hidroflorik Asit, cam imalat sektöründe camları aşındırarak şekil vermek amacıyla kullanılır.

Hidroflorik Asit, metal kaplama sektöründe metalin temizlenmesi ve pas giderimi amacıyla kullanılmaktadır.

Hidroflorik Asit, silisyum levhaları temizlemek için yarı iletken sektöründe kullanılmaktadır.

Hidroflorik Asit, uçak ve otomobiller için yüksek oktanlı yakıt üretiminde kullanılmaktadır.

Hidroflorik Asit, Nükleer gücü olan ülkelerde bazı maddelerin üretilmesi için saflaştırma amacıyla kullanılmaktadir.

Hidroflorik Asit, floroaromatik bileşikleri üretmek için kullanılır.Bunlar,2-floroaminobenzen, 2,4 difluoroaminibenzen ve triflorometilbenzen üretilir. Hidroflorik Asit’ten üretilen bu bileşikler çok farklı ve değişik alanlarda kullanılır.

Hidroflorik Asit’ten üretilen bu bileşikler ilaçlar için ara maddelerdir. Örneğin Antidepresan ve inektisit üretiminde kullanılır.

Hidroflorik Asit, LCD televizyon ekranlarında, bilgisayar monitörlerinde ve artık hayatımıza girmiş olan cep telefonu monitörlerinde kullanılan sıvı kristalleri yapmak için kullanılır.

Hidroflorik Asit, daha küçük alkenlerden alkanların imalatında kullanılır.

Hidroflorik Asit,Uranyum zenginleştirme işlemi sırasında Uranyum Oksitten( U2O3) Uranyum (IV) florür (UF4) üretmek için kullanılır. Buradaki hidroflorik asit reaktif derecedeki hidroflorik asit’tir.

Hidroflorik Asit, anyonik olarak tabir edilen deterjanlarda yüzey aktif madde olarak kullanılan alkil benzen sülfonatların imalatında kullanılır.

Hidroflorik Asit, pasalanmaz çelik levha ve paslanmaz boru imalatındaki asit banyolarında 0%60-%70 lik Hidroflorik Asit ile Nitrik asit karıştırılarak kullanılır.

Hidroflorik Asit Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Nedir?

Hidroflorik Asit fiyatı genellikle üretimle alakalıdır. Çin Hükümetinin Florit üretimini kısıtlaması sonucu hidroflorik asit fiyatı son 1 yılda %100 artmıştır. Hidroflorik Asit fiyatı doğrudan florit üretimine bağlıdır.

Hidroflorik Asit fiyatı, Hidroflorik Asit’in kullanım alanlarının yaygınlaşması ile de artış göstermiştir.

Hidroflorik Asit fiyatı, hidroflorik Asit’in içerisinde ki hidrojen florür konsantrasyonuna da bağlıdır. Buna göre hidroflorik asit fiyatı, hidroflorik içerisinde ki hidrojen florür %’ si ne kadar yüksek ise fiyatı da o kadar yüksektir.

 

Hazırlayan: O Kimya