Paylaş •

Fosforik Asit

FOSFORİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
FOSFORİK-ASİT-AMBALAJFOSFORİK ASİT AMBALAJ 35 Kg

Ürün Belgeleri
FOSFORİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Fosforik Asit Nedir?

Fosforik Asit Molekül Formülü; H3PO4

Fosforik Asit Molekül Ağırlığı;97,994 g/mol

Fosforik Asit Kimyasal Adı; Fosforik Asit

Fosforik Asit CAS Numarası; 7664-38-2

Fosforik Asit genellikle aşındırıcı inorganik asittir. Fosforik Asit, Fe+2, Cu+2, Ca+2 ve Mg+2 gibi +2 yüklü atomları bağlayan sekestrasyon ajanıdır.

Fosforik Asit’ in kullanılan bir kaç ismi vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

  • Ortofosforik Asit
  • Trihydroxidooxidophosphorus.
  • O-Fosforik Asit

Olarak bulunur.

Fosforik Asit, doğal olarak vücutta bulunan mineral fosfordan yapılır. Fosforik Asit, kalsiyum ile birlikte çalışır.

Fosforik Asit Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Fosforik Asit renksiz, kokusuz ve kristalin bir sıvı veya katıdır.  Saf Fosforik Asit’ in katı olanı 42.35 °C ‘de erir. Fosforik Asit 1.834 g/cm3’ tür. Sıvı olan Fosforik Asit, genellikle %85’ lik olarak bulunur. Fosforik Asit, metallere ve dokularla temas ettiğinde korozyon etkisi yapmaktadır. Fosforik Asit’ in sudaki çözeltisi karıştırılabilir. Fosforik Asit’ in alevlenme noktası, yangın çıkaracak kadar tehlikeye sahip değildir. Fosforik Asit normal koşullarda kararlı bir bileşiktir.

Fosforik Asit Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fosforik Asit, ilk olarak 1694 yılında fosfor pentaoksit’ in suda çözülmesi ile elde edilmiştir. Fosforik Asit, tahmini olarak, fosfor’un en önemli bileşenedir. Fosforik Asit, en önemli uygulaması fosfat tuzları üretmektir.

Fosforik Asit Nasıl Üretilir?

Fosforik Asit, birden fazla yöntem ile üretilebilir. Fosforik Asit’ in üretimi kullanılacağı alana göre üretim yöntemi değişmektedir.

Fosforik Asit, gübrelerde kullanılmak amacıyla üretiliyorsa, düşük saflıkta teknik sınıf fosforik asit elde edilmesi amaçlanır. Fosforik Asit, fosfat kayaçlarının derişik sülfürik asit ile sindir yoluyla üretilir. Fosforik Asit, başta kalsiyum fosfat’ ın fosfat kayaçlarından oluşan apatit türleri kullanılır. Buradaki fosforik asit üretim kimyasal reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 + 6H2O 》2H3PO4 + 3(CaSO4. 2H2O)

Burada elde edilen fosforik asit saf olmadığından dolayı çeşitli yöntemlerle fosforik asit saflaştırılabilir. Fosforik Asit üretimi sırasındaki saflaştırma adımları şu şekilde devam etmektedir. Çökeltme, çözücü ekstraksiyonu, kristalleştirme ve iyon değiştirme teknikleriyle ilgilidir.

Fosforik Asit birden fazla yöntemle üretilebilir. Fosfor Pentoksitin suda çözülmesi ve kaynatılması fosforik asit üretir. Saf fosforik asit ise hava ve buhar karışımı içerisinde fosfor yakılması ile elde edilir.

Fosforik Asit ayrıca mor fosforun %33 lük Nitrik Asit ile ısıtılması ile de hazırlanabilir. Veya kırmızı fosforun Nitrik Asit ile ısıtılması ile de fosforik asit elde edilebilir.

Fosforik Asit İnsan Sağlığına Nasıl Etki Eder?

İnsan vücudu fosfora ihtiyaç duymaktadır ancak bunun fazlası insan sağlığına zararlıdır. Araştırmalara göre aşırı fosfor alımının osteoporoz ve kalp hastalığına neden olduğunu düşündürmektedir. Fosforik Asit içerisinde fosfor olduğundan dolayı, insan sağlığına etkileri bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Fosforik Asit içerisindeki fosfor, insan vücuduna alınması ile çok fazla fosfor vücudumuzdaki kalsiyum miktarını azaltarak kemik kaybına neden olabilir. Çok fazla fosfor vücudumuzdaki demir, çinko ve magnezyum gibi diğer mineralleri kullanma kabiliyetini de bozabilir.

Fosforik Asit ile doğrudan temasa giren insanlar için tehlikelidir. Fosforik Asit’ in toksik dumanı cildinizi ve boğazınızı tahriş edebilir.

Fosforik Asit, ısıtılmadığı sürece bir inhalasyon tehlikesi olması beklenmez.

Fosforik Asit deri teması olması durumunda, aşırı korozif olmasından kaynaklı olarak ağrı, kızarıklık yanmalar ve deride kabarcıklanma meydana gelebilir.

Fosforik Asit göze temas etmesi durumunda, korozif olmasından dolayı şişme, bulanık görme ve ciddi yanıklara neden olabilir.

Fosforik Asit Temas Etmesi Durumunda İlk Yardım Tedbirleri Nelerdir?

Fosforik Asit kullanmadan önce, kesinlikle uygun Kişisel Koruyucu Donanımı kullanın. Fosforik Asit cilde temas etmesi durumunda, kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın. Fosforik Asit’ in temas ettiği alanları 30 dakika bol su ile yıkayın. Zehirlenme merkezi ve tıbbi müdahalelere başvurunuz.

Fosforik Asit gözünüze temas ettiğinde aynı şekilde süreci işletiniz.

Fosforik Asit Nasıl Depolanır?

Fosforik Asit 35 Kg’ lık bidon, 330 Kg’ lık varil ve 1600 Kg’ lık IBC tanklarda depolanır.

Fosforik Asit doldurulacak ambalajın fosforik asit için uygun olduğundan emin olunuz. Fosforik asit, serin kuru ve iyi havalandırılmış depolarda muhafaza edilmelidir.

Fosforik Asit bulunan kaplar doğrudan Güneş ışığı gören alanlardan uzak tutulmalıdır. Fosforik Asit, ateş ve ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Fosforik Asit, fosforik asit ile tepkimeye girebilme riski olan maddelerden ayrı bir alandan depolanmalıdır.

Fosforik Asit’ in depolandığı alan, raflar, zeminler, duvarlar vb. Alanlar fosforik asit’ e dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.

Fosforik Asit’ in bulunduğu ambalajların kapakları sıkıca kapalı ve doğru etiketli olmalıdır.

Fosforik Asit’ in bulunduğu ambalajlar, fiziksel değişiklikler veya kristalleşme hasar veya sızıntı belirtileri için düzenli olarak muayene edilmesi faydalı olacaktır.

Fosforik Asit Hangi Alanlarda Kullanılır?

Fosforik Asit, farmasötik müstahzarlarda bir çözücü ve mide asidi olarak kullanılır.

Fosforik Asit, endüstriyel alanda önemli bir hammaddedir. Fosforik Asit bir tribazik asittir.

Fosforik Asit, tarım alanında gübre çözeltisi üretiminde kullanılır.

Fosforik Asit, elektrolit çözeltisi yapımında kullanılır.

Fosforik Asit, elektro kaplama ve kökten arındırma çözeltileri yapımında kullanılır.

Fosforik Asit, endüstriyel temizlik ürünlerinin üretiminde kullanılır.

Fosforik Asit, diğer inorganik ve organik fosforik kimyasalların üretiminde kullanılır.

Fosforik Asit, döküm reçinelerinin üretiminde kullanılır.

Fosforik Asit, boyalar, emayeler ve refrakterler üretiminde kullanılır.

Fosforik Asit, antifiriz ürünlerinin üretiminde kullanılır.

Fosforik Asit, su arıtımında kullanılır. Burada kullanılan fosforik asit gıda sınıfı fosforik asittir.

Fosforik Asit, tekstil proses malzemeleri imalatında kullanılabilir.

Fosforik Asit, bazı içeceklerde asitlendirici malzeme olarak kullanılır.

Fosforik Asit, jölelerde pH kontrolünü sağlayabilmek için kullanılır.

Fosforik Asit maya üretiminde besin maddesi olarak kullanılır.

Fosforik Asit seçilmiş bazı işlenmiş gıdalarda bakteri üremesini engellemek maksadıyla kullanılır.

Fosforik Asit deterjanlar için süperfosfatların imalatında kullanılır. Pas sökücülerin de üretiminde kullanılır.

Fosforik Asit, hidrojen peroksit arındırarak etilen yapımında asit katalizörü olarak kullanılır.

Fosforik Asit, sinerjik antioksidan ve gıdadaki kenetleyici olarak kullanılır.

Fosforik Asit, ilaç üretimlerinde çözücü madde olarak kullanılır.

Fosforik Asit, boyama yapmadan önce metallerin paslanmasını önlemek amacıyla kullanılır.

Fosforik Asit, koagülasyonda kullanılır.

Fosforik Asit, deri üretiminde tabaklama ve parlatma amacıyla kullanılır.

Fosforik Asit, rafine yağ sektöründe kullanılmaktadır.

Fosforik Asit Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fosforik Asit fiyatları geçmişten günümüze genel olarak artış göstermektedir. Dünya çapında yeni fosfat kayaçlarının üretilebileceği madenlerin bulunması neticesinde üretim miktarı ton/yıl artmaktadır. Buna bağlı olarak fosforik asit fiyatı da kısa süreli düşüş gösterse de orta ve uzun vade de sürekli artan bir eğilim göstermektedir.

Fosforik Asit fiyatı, üretim süreçlerinde kullanılan diğer kimyasalların fiyatlarına bağlı olarak da değişebilmektedir.

Fosforik Asit fiyatı, sülfürik asit ve nitrik asit fiyatlarının değişimi ile doğru orantılı olarak değişmektedir.

Fosforik Asit fiyatı, fosforik asit kullanım alanının artması ile paralel olarak artmaktadır. Çünkü arz/talep dengesinin değişmesinden kaynaklı olarak fosforik asit fiyatı da değişmektedir.

Fosforik Asit fiyatı çok fazla değişmemekle birlikte her yıl toplamda %10 olarak artmaktadır.

Fosforik Asit fiyatı üreticilerin üretimi kısıtlamaya gittiği dönemlerde de radikal artışlar yapmaktadır.

Fosforik Asit fiyatı stabil bir fiyat artışı ile istikrarını sürdürmektedir.

 

Hazırlayan: O Kimya