Paylaş •

Borik Asit

BORİK ASİT Ambalaj
BORİK ASİT AMBALAJ
Ürün Belgeleri
BORİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

BORİK ASİT

Borik Asit Nedir?

Borik Asit Molekül Formülü:  H3BO3

Borik Asit Molekül Ağırlığı: 61.84 g/mol

Borik Asit Kimyasal Adı: Borik Asit

Borik Asit CAS Numarası: 10043-35-3

Borik Asit ortoborik asit olarak da bilinmektedir. 3 Hidrojen 3 Oksijen ve 1 tane Bor atomundan oluşmaktadır. Doğada doğal olarak oluşan bu bileşik Dünya çapında en çok Türkiye de bulunmaktadır. Bu cevherler topraklardan kazılarak çıkarılır ve daha sonra saflaştırılarak Borik Asit elde edilir. Borik Asit’in diğer bir türevi de Boraks’tır. Bu türlerin genel bir grup olarak adlandırılması Boratlar olarak adlandırılır.

Borik Asit Kimyasal özelliklerinden dolayı çok farklı özellikler gösterebilmektedir. Bu özellikler hafif antiseptik olmak üzere, antifungal ve antiviral özelliklerdir. Dihidrojen borat’ın konjugat asidi olarak bilinmektedir.

Borik Asit diğer isimleri aşağıdaki gibidir;

 • Borik Asit
 • Boraks
 • Ortoborik asit
 • H3-BO3
 • H3BO3
 • Bor Hidroksit
 • Bor Trihidroksit
 • Homberg’in Tuzu
 • Sertleştirici Kimyasal
 • Hidrojen Ortoborat
 • Göz Yıkama Kimyasalı

Borik Asit Üretimi Nasıl Yapılmaktadır?

Borik Asit Üretimi, endüstriyel olarak borat mineralleri ve tuzlarından elde edilmektedir. Boraks, hidroborasit, aşkadır, kolemanit, Kermit, uleksit gibi toprak alkali metallerin güçlü minarel formdaki asitlerle reaksiyona girmesi sonucunda elde edilmektedir. Borik Asit Türkiye de kolemanitten üretilmektedir.

Borik Asit genel olarak sodyum ve kalsiyum içeren cevherlerden elde edilmektedir. Borik Asit içeren cevherler öncelikle kıyılır ve ezilir daha sonra sülfürik asit ile reaksiyona sokulmaktadır. Sülfürik Asit eklenmesinden sonda yan ürün olarak ortaya çıkan Kalsiyum ve Sodyum Sülfat ayrılmaktadır.

Borik Asit Üretimi Boraks’ın güçlü asitlerden olan hidroklorik asit ile reaksiyona sokulması ile elde edilmektedir. Buradaki borik asit üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Na2B4O7.10H2O + 2HCl 》4B(OH)3 + 2NaCl + 5H2

Borik Asit’in Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Borik Asit kokusuz, beyaz ve kristal formda bir kimyasaldır. Katı formdadır. Erime noktası 171 °C dir.

Borik Asit tat olarak hafif bir acı bir tada sahiptir.

Borik Asit çözünürlük olarak sıcak suda çözünür. Kısmen soğuk suda çözünmektedir. Metanol içerisinde 25 °C de 173.9 g/L’dir. 25 °C de 94.4 g/L’dir.

Borik Asit’in sudaki çözünürlüğünü artırmak için hidroklorik asit eklenmektedir.

Borik Asit yoğunluğu 1.435 g/cm3 tür. 20 °C deki buhar basıncına baktığımızda ihmal edilebilecek düzeydedir.

Borik Asit kararlılık olarak kararlı bir kimyasaldır. 100 °C ye kadar ısıtıldığında havada kararlı bir kimyasaldır. 100 °C’nin üzerindeki sıcaklık etkisinden kaynaklı olarak ayrışmaktadır. Akabinde Borik anhidrit ve su oluşturmaktadır. Suda çözünmüş olan borik asit çok zayıf asittir.

Borik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

Vücudun dış yüzeylerinde mikroorganizmaların büyümesini engellemektedir. Borik Asit’in burada kullanılmasının sebebi antiseptik özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Mayaların oluşturduğu enfeksiyonlarda tedavisinde ve insan vücutlarının tedavisinde borik asit bileşenli ilaçlar kullanılmaktadır.

Borik Asit yanma olayı sırasında kağıt, odun vs. maddelerinden yayılan selüloz’un salınmasını engelleyerek yangının daha fazla ilerlemesine mani olmaktadır. Bundan dolayı alev geciktirici olarak tabir edilen formülasyonları imalatında kullanılmaktadır.

Mantarların ahşap yapıdaki malzemelerde oluştuğu görülmektedir. Mantarlar klorofil doğal olarak sahip olmayan hücreleri vardır. Bundan dolayı dışarıdan klorofil ihtiyacı duyarlar. Bunun için mantarlar dışarıdan besin ihtiyacı duyarlar. Bunun için selülozda saldırırlar. Borik Asit bulunduğu ortamda mantarları inhibe ederek (önleyerek) ahşap yapıdaki malzemelerin korunmasını sağlar.

Farklı türde böceklerin öldürülmesi için yüksek düzeyde toksik kimyasal içeren böcek ilaçları yerine borik asit kullanılarak daha spesifik bir böcek ilacı üretim metotları uygulanabilir. Bu alanda borik asit kullanılarak eşek arıları ve karıncaların zarar görmesi engellenmiş olur. Sadece istenmeyen böcekleri hedef almaktadır. Böceklerin dış iskeletlerinde kurutucu görevi yaparak böceklerin dehidre edilmesini sağlayan borik asit’tir.

Yer altındaki hidrolik kırılma oluşturularak petrol ve doğalgazın daha hızlı bir şekilde yer yüzüne çıkarılması sağlanır. Bu çatlaklar özel çözeltiler hazırlanarak aşırı basınç altında oluşmaktadır. Bu çözeltiler de borik asit kullanılarak elde edilmektedir.

Borik Asit birçok alanda kimyasal özelliklerinden kaynaklı olarak sertleştirici madde olarak kullanılmaktadır. Bu maddeler, çanak, çömlek, yapay taşlar, porselen, emaye ve cam sektöründen materyallerdir.

Yüksek sağlıktaki borik asit nükleer reaktörlerde soğutma sularının katkı maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.

Bazı bor bileşiklerinin imalatında borik asit kullanılır.

Kontakt lens çözeltisi yapmak için ve gıda koruyucusu olarak kullanılmaktadır.

Metalürji sektöründe çelik alaşımlarını sertleştirmek için ve metal alaşımlarının işlenmesi için borik asit kullanılır.

Cam sektöründe, camın ısıya dayanımını artırmak için cam içerisine katkı olarak borik asit eklenmektedir.

Oyun hamurlarının imalatı sırasında, oyun hamuruna sertlik kazandırmak için ve oyun hamurlarının sertleştirmek için borik asit kullanılır.

Sağlık sektöründe borik asit kullanımı henüz yeni bir uygulama alanıdır. Doğrudan etken madde olarak değil de Şu anda sadece destekleyici takviye kimyasalı olarak kullanılmaktadır.

Borik Asit vajinal ilaçların imalatında kullanılarak ilgili rahatsızlık sonucu oluşan bakteri ve mikroorganizmaların inhibe edilmesini sağlamaktadır.

Borik Asit Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Borik Asit fiyat olarak borik asit imalatında kullanılan maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Kolemanit fiyat olarak arttıkça borik asit fiyatları Dünya çapında artmaktadır. Hidroklorik asit fiyat olarak arttıkça borik asit fiyat olarak artacaktır.

Borik Asit fiyatları borik asit kullanım alanlarına doğrudan bağlıdır. Borik Asit Kullanım Alanları arttıkça borik asit fiyat olarak artacaktır. Borik Asit kullanımı olan bir alan oluşunda borik asit talep miktarı artmaktadır.

Borik Asit fiyat olarak borik asit satışı yapan firmaların stoklarına doğrudan bağlıdır. Borik Asit satışı yapan firmaların stokları arttıkça borik asit fiyatları artacaktır. Borik Asit Üretimi yapan firmaların sayısı arttıkça borik asit fiyat olarak kısa süreli düşüş yaşayacaktır.

 

Hazirlayan: O Kimya

 

Borik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.