Paylaş •

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür)

AMONYUM Bİ FLORÜR MOLEKÜL YAPISI
AMONYUM BİFLORÜR AMBALAJ
AMONYUM Bİ FLORÜR AMBALAJ 25 KG
Ürün Belgeleri
AMONYUM Bİ FLORÜR ANALİZ SERTİFİKASI

AMONYUM Bİ FLORÜR (AMONYUM HİDROJEN FLORÜR)

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Nedir?

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Molekül Formülü: NH4HF2

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Molekül Ağırlığı: 57.044 gr/mol

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Kimyasal Adı: Amonyum Hidrojen Diflorür

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) CAS Numarası: 1341-49-7

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) suda çözünebilen kristal katı formda bir kimyasaldır. Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) metalleri ve dokuları aşındırma özelliğine sahiptir.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Diğer İsimleri;

  • Amonyum Diflorür
  • Amonyum florür hidroflorür
  • Amonyum Hidrojen Diflorür, katı
  • Amonyum Hidroflorür
  • Asit Amonyum Florür
  • Amonyum Hidrojen Diflorür
  • Amonyum Hidrojen Biflorür
  • Amonyum Florür
  • Florür Asit d’ amonyum
  • Florür Asit Amonyum

 

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Üretimi Nasıl Yapılır?

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) üretimi Hidroflorik Asit ve Amonyaktan elde edilir. Genellikle amonyak florür çözeltilerinin dehidre edilmesi ve buna bağlı olarak kuru kristallerin termal olarak ayrıştırılması ile meydana gelmektedir.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Fizikse ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) kokusuz ve beyaz kristal formda bir kimyasaldır. Rombik veya Dörtgen formdadır. Aynı zamanda ortorombik kristal formda da olabilir.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) aşındırıcı özelliklere sahiptir.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Erime noktası 125.6 °C dir.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) 240 °C kaynama noktasına sahiptir.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) çözünürlük olarak suda iyi çözünürlüğe sahiptir. %90 oranında etanolde çözünmektedir.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) yoğunluğu 1.50 gr/cm3 tür.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) ayrışması durumunda çevreye toksik dumanlar yaymaktadır.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) %5 lik çözeltisi 3.5 pH özelliğine sahiptir.

Bazlarla şiddetli reaksiyon verebilmektedir. Bundan dolayı bazlarla teması engellenmelidir.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) nem varlığında çimento, cam ve çoğu metalleri paslandırabilir.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Kullanım Alanları Nerelerdir?

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) kullanım alanları arasında en yaygın olan Cam sanayisidir. Pürüzlü camı pürüzsüz bir şekle sokmak için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) en çok kullanılan ikinci alan ise elektronik sektörüdür.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) kullanım alanları arasında süt ve bazı gıda maddelerinin sterilize edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) bira dağıtım tüplerinin ve çeşitli parçalarının saflaştırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) seramik imalatında kullanılmaktadır.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) petrol üretiminde kullanılan işleme kimyasallarının imalatında kullanılmaktadır.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) yağ gidermek amacıyla üretilen temizleme kimyasallarının imalatında kullanılmaktadır.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) kaplama ajanları ve yüzey işlem ajanlarının imalatında kullanılmaktadır.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) bazı ara ürünlerin imalatında kullanılmaktadır.

Kaplama sektöründe demir dışı metal parçaların dağlanması ve temizlenmesi için parlak digo banyolarının temel bileşeni olarak Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) kullanılır.

Silikat kayalarının arasından delme yapabilmek için Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) kullanılır.

Elektrik santrallerinde temizlik ve dezenfeksiyon çözeltilerinin ana bileşeni olarak Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) kullanılır.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) fiyatları Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) üretiminde kullanılan florit kayaçlarının fiyat tarifesine göre değişmektedir. Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) üretiminde florit kayaçlarının fiyatları arttıkça Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) fiyat olarak artacaktır.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) fiyat olarak cam sanayisinin gelişmesine bağlı olarak uzun yıllardan bu yana artış sergilemiştir.

Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) kullanım alanlarının artması ile Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) fiyat olarak artmıştır. Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) fiyatlarını en çok etkileyen sebep ise Çin hükümetinin flor üretimini kısıtlamasından kaynaklanmıştır. Flor üretimi azaldıkça Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) üretimi de azalacaktır. Bu da Amonyum Bi Florür (Amonyum Hidrojen Florür) fiyatlarını artıracaktır.

 

Hazırlayan: O Kimya