Paylaş •

Koagülant

KOAGÜLANT MOLEKÜL YAPISI
Koagulant-Ambalaj-ve-Depo

KOAGÜLANT AMBALAJ 25 Kg

Koagülantların Kullanım Amacı Nedir?

Gelişen Teknoloji ve değişen Dünya düzeni ile birlikte, Ülkeler ve yerel yönetimler daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir Dünya oluşturmak amacıyla bazı mevzuatlar ortaya koymaktadır. Buradaki amaç her hangi bir tesiste kullanılan Kimyasal maddelerden kaynaklı ortaya çıkan Kimyasal içerikli atıkların, doğaya kontrollü bir şekilde salınarak, doğaya zarar vermesini engellemektir.

Koagülant Nedir?

Koagülant, kısaca pıhtılaştırıcı veya topaklayıcı olarak nitelendirilen kimyasal maddelerin genel adıdır.

Koagülant, bir kolloidal solüsyonunda süspansiyon halinde olan katı asıltı maddeleri (sıvı faz içerisinde çözünmeden kalarak oluşturduğu heterojen karışım) destabilize etmek için kullanılmaktadır.

Koagülantlar sayesinde, katı asılı maddeler bir araya gelerek topaklanma yapacaktır. Atık işlemlerindeki ana sıvı sudur. Atık su içerisinde bulunan Kolloidal ve Süspansiyon halindeki partiküller stabil halde negatif yüklü olarak bulunurlar. Bu partiküllerin kendi başlarına hareket etme veya bir yerden başka bir yere yerleşme gibi bir çabaları yoktur.

Başlıca bildiğimiz bazı Koagülantlar vardır. Bu koagülantlar, FeCl3 (Demir III Klorür), PAC (Polialüminyum Klorür) ve bazı düşük molekül ağırlıklı polimerlerdir. Bunların genel adı koagülantlardır. Bu kimyasal maddeler genel olarak pıhtılaştırma işlevi sağlarlar yani topaklayıcı özellikleri vardır.

Atık Su Arıtma Sistemlerınde Koagülant Seçimi Nasıl Yapılır?

Koagülantların, kolloidal çözeltiye eklenmesi ile asılı partiküllerin arasındaki mesafe azalacaktır. Ve pıhtılaşma oluşacaktır. Buradaki asıl amaçta budur. Çözelti içerisinde bulunan asılı haldeki partikülleri bir araya toplayarak ayrıştırma yöntemi için yeterli boyutlara ulaşmasını sağlayarak ayrışmayı gerçekleştirmektir.

Burada ki en önemli işlemlerden bir tanesi Koagülant seçimidir. Koagülantlar, her heterojen karışıma farklı etki yapmaktadır. Bunun için koagülant seçimi yapılmadan önce, atık suyun numunesi alınır ve laboratuvar ortamında analizleri yapılır. Suyun içerisinde bulunan kolloidal partiküllere ve suyun karakteristik özelliklerine göre mikro ölçekte Koagülant uygulaması yapılır. Ve atık su sistemine uygun orantı yapılarak buradaki suyun tedavi yöntemi için doğru koagülant seçimi yapılmış olur.

Koagülantlar karıştırma yardımı ile etkilerini daha iyi göstereceklerdir. Koagülantların eklenmesi sonrasında yapılan karıştırma işlemi sayesinde, asılı halde bulunan partiküllerin stabilitesi daha hızlı bozunacaktır. Bu sayede asılı partiküller, bir araya toplanacaktır. Koagülantların etki mekanizması heterojen karışımın karıştırılma hızına da bağlıdır.

Başlıca Koagülantlar Nelerdir?

  • Demir III Klorür
  • PAC (Polialüminyum Klorür)
  • Düşük Molekül ağırlıklı polimerler
  • Poliamidler
  • Polianninler
  • Demir Klorür Sülfat

Koagülantların Kullanım Alanları Nerelerdir?

Genellikle Koagülasyon ve Flokülasyon işlemleri birlikte uygulanır. Koagülantların kullanım alanları yani kullanılan seltörler; Tekstil Sektörü, Gıda Sektörü, kesimhaneler ve metallerin yüzey işlemlerinin yapıldığı çalışma alanlarında Koagülantlar yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Koagülant Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Koagülant fiyatı genellikle kullanılan koagülant türüne göre değişmektedir. Yada tedavi uygulanacak su yapısına göre koagülant seçimi değiştiği için koagülant fiyatı da ona göre değişmektedir.

Örneğin Koagülant olarak Demir III Klorür (FeCl3) kullanılırsa, Polialüminyum Klorür(PAC) nazaran Koagülant fiyatları daha düşük olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur; Koagülant seçiminin doğru yapılmasıdır. Şayet doğru yapılmazsa, koagülant için ödenen para daha da artacaktır.

Koagülant fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler bu alanda üretim yapan yerli firmaların sayısının artmasıdır. Koagülan üretimi yapan firma sayısı artarsa koagülant fiyatı ters orantılı olarak azalacaktır. Tabi gelişen sanayi ve koagülantların kullanım alanının artması koagülant fiyatı’nı doğrudan artırmaktadır.

Özellikle Türkiye’nin sanayi alanından gelişmiş bölgelerinde koagülant fiyatları son yıllarda büyük artış göstermiştir.

 

Hazırlayan: O Kimya