Paylaş •

Trikloretilen

TRİKLOR ETİLEN MOLEKÜL YAPISI
TRİKLORETİLEN AMBALAJ

TRİKLORETİLEN AMBALAJ 280 Kg

Ürün Belgeleri
TRİKLORETİLEN ANALİZ SERTİFİKASI

TRİKLORETİLEN

Trikloretilen Nedir?

Trikloretilen Molekül Formül: C2HCl3

Trikloretilen Molekül Ağırlığı: 131.38 g/mol

Trikloretilen Kimyasal Adı: Trikloretilen

Trikloretilen CAS Numarası: 79-01-6

Trikloretilen çok iyi bir endüstriyel çözücü kimyasalıdır. Trikloretilen birçok polar olmayan çözücü ile karışabilen sentetik, ışığa duyarlı olan, uçucu renk formu olmayan bir sıvı kimyasaldır.

Trikloretilen orta dereceli kaynama noktasına sahip olmasından kaynaklı yüksek buhar basıncı ve yüksek stabilitenin yanında havayla yıkama özelliğine sahiptir.

Trikloretilen diğer isimleri aşağıdaki gibidir;

  • Trikloreten
  • Asetilen Triklorür
  • Trietilen
  • Trichloran
  • Etinil triklorür
  • Etilen Triklorür
  • Eten, trikloro
  • 1,1,2-Triklor
  • 1,1,2-Trikloroetan
  • 1,1-Dikloro-2-kloroetilen

Trikloretilen Üretimi Nasıl Yapılır?

Trikloretilen üretimi, mevcut zaman içerisinde asetilen, etilenin doğrudan klorlanması ve etilenin doğrudan klorlanması ve etilen-oksi klorlama yöntemi bulunmaktadır.

Trikloretilen üretimi buhar fazı yardımıyla dehidroklorinasyona tabi tutulan tetrakloroetilenden de üretimi gerçekleştirilmektedir.

Düşük basınç altında bir katalizör olarak susuz ferrik klorür kullanılarak Kalsiyum Klorür ve Trikloretilen Üretmek için kireçle reaksiyona sokulur. Trikloretilen üretim sürecinde elde edilen Trikloretilen ve su yüksek kaynama etkisiyle kaynatılmaktadır. Bundan sonra damıtma işlemi yapılmaktadır. Trikloretilen üretim sürecinin en sonunda Yüksek kaynama noktalı ve Düşük kaynama noktalı damıtma kolonu yolundan geçirilerek istenen Trikloretilen elde edilmektedir.

Trikloretilen Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Trikloretilen kokusu kloroform ile neredeyse aynıdır. Renksiz yağlı bir sıvı kimyasaldır.

Trikloretilen yoğunluğu 1.4642 gr/cm3 dir. Sudan daha yoğun bir kimyasaldır. Normal şartlarda yanıcı özelliği olmayan bir kimyasaldır.

Trikloretilen kararlılık olarak kararlı bir sıvıdır. Tatlı bir kokusu vardır.

Trikloretilen kaynama noktası 87 °C dir.

Trikloretilen erime noktası -86 °C dir.

Trikloretilen su içindeki çözünürlük olarak 25 °C de 1.28 mg/L dir.

Trikloretilen nemli ortamda ışık varlığında yavaş yavaş ayrışmaktadır.

Trikloretilenin yüksek buhar konsantrasyonlarına maruz kalan kişilerde uzun süre maruz kalma neticesinde kardiyotoksisiteye ve nörolojik bozulmalara neden olabilmektedir.

Fakat Trikloretilen yapılan bazı böbrek kanseri epidemiyolojilerinde sigara içenlerin ve obez olan kişilerin böbrek kanseri olabilme ihtimalinin Trikloretilen maruziyetinde daha az olduğu tespit edilmiştir.

Trikloretilen çözünürlüğü, alkol, eter ve kloroformda çözünmektedir.

Trikloretilen Kullanım Alanları Nerelerdir?

Trikloretilen kullanımı en yaygın metal parçaların buhardan arındırılması için kullanılan kimyasaldır.

Gresler, yağlar, balmumları ve katranlar için ekstraksiyon çözücüsü olarak Trikloretilen kullanılmaktadır.

İyi aneljezi ve hafif anestezi gerektiren kısa cerrahi işlemlerinde oldukça uçucu olan inhalasyon kimyasalıdır.

Daktilo sökücüler, boya sökücüler, yapıştırıcıların imalatında, leke çıkarıcıların imalatında ve halı temizleme kimyasalları gibi tüketicinin kullanımına uygun ürünlerin imalatında Trikloretilen kullanılmaktadır.

Birçok kimyasalın üretiminde ara madde ve soğutucu olarak kullanılmaktadır.

Endüstriyel olarak en önemli kullanımlarından bir tanesi tetrakloroetilen üretiminde kullanılmaktadır.

Trikloretilen model oluşturma kitlerinde bulunan polistiren plastiklere uygun çimento gibi yapıştırıcıların imalatında kullanılmaktadır.

Cilalar ve kayganlaştırıcıların imalatında Trikloretilen kullanılmaktadır.

Özütleme maddesi olarak Trikloretilen kullanılmaktadır.

Yarı sertleştirilmiş vernik, kaplama kesitsel ajanı olarak Trikloretilen kullanılmaktadır.

Trikloretilen Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Trikloretilen fiyat olarak, Trikloretilen’in kullanımı ile doğru orantılıdır. Trikloretilen kullanım alanları arttıkça Trikloretilen fiyat olarak artacaktır.

Trikloretilen fiyatları, Trikloretilen üretimi ile ters orantılıdır. Trikloretilen üretimi arttıkça Trikloretilen fiyat olarak düşecektir. Çünkü piyasada Trikloretilen talebini karşılayacak yeterli oranda Trikloretilen bulunacaktır.

Trikloretilen fiyat olarak, Trikloretilen üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatları ile doğru orantılıdır. Asetilen fiyatları arttıkça Trikloretilen fiyat olarak artacaktır. Trikloretilen fiyatı etilen fiyatlarının artması ile artacaktır.

Trikloretilen fiyatları arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Mesela orjinal ambalajlı ürünler dökme olarak satılan kimyasallara nazaran daha pahalıdır.

 

Hazırlayan: O Kimya