Paylaş •

Metilen Klorit (Diklorometan)

METİLEN KLORİT MOLEKÜL YAPISI

METİLEN KLORİT AMBALAJMETİLEN KLORİT AMBALAJ

Ürün Belgeleri
METİLEN KLORİT ANALİZ SERTİFİKASI

METİLEN KLORİT (DİKLOROMETAN)

Metilen Klorit (Diklorometan) Nedir?

Metilen Klorit (Diklorometan) Molekül Formülü: CH2Cl2

Metilen Klorit (Diklorometan) Molekül Ağırlığı: 84.927 g/mol

Metilen Klorit (Diklorometan) Kimyasal Adı: Diklorometan

Metilen Klorit (Diklorometan) CAS Numarası: 75-09-2

Metilen Klorit, metilen klorür, diklorometan ve metilen biklorür olarak da bilinmektedir. Metilen Klorit (Diklorometan) inhalasyon anestezik etkileri bulunan ve yüksek konsantrasyonlarda narkotik olarak işlev gören klorlu yapıdan olan hidrokarbon bileşiğidir.

Metilen Klorit (Diklorometan) eter benzeri yumuşak bir kokuya sahip saydam, renksiz, uçucu formda olan halojen grubu kimyasal barındıran alifatik hidrokarbon bileşiğidir.

Metilen Klorit (Diklorometan) Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Metilen Klorit
 • Metilen Klorid
 • Metilen Klorür
 • Diklorometan
 • Metilen Diklorür
 • Metan, Dikloro-
 • Metilen Biklorür
 • Narkotil
 • Soğutucu Akışkan
 • Dikloro-Metan
 • 75-09-2
 • Klor de Metilen

Metilen Klorit (Diklorometan) Üretimi Nasıl Yapılır?

Metilen Klorit (Diklorometan) üretimi Dünyada en çok Metanol ile Hidroklorik Asit reaksiyona sokularak Metil Klorür elde etme yöntemi kullanılır. Metilen Klorit (Diklorometan) üretiminde Metanol ile Hidroklorik Asit reaksiyona sokularak Metil Klorür elde edilir.

Daha sonraki süreçte Metil Klorür daha fazla Klor ile reaksiyona sokularak karıştırılmaktadır. Bunun sonucunda Metilen Klorit (Diklorometan) Karbon Tetraklorür ve Kloroform elde edilmektedir. Metilen Klorit (Diklorometan) üretimindeki bu reaksiyon gaz fazında gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda fotolitik veya katalitik olarak da gerçekleştirilebilir.

Metilen Klorit (Diklorometan) Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Metilen Klorit (Diklorometan) yanmaz fakat yüksek sıcaklıklara maruz kalması durumunda toksik klorür dumanı yayabilir.

Metilen Klorit (Diklorometan) renksiz, karakteristik eter türü bir kokuya sahiptir.

Metilen Klorit (Diklorometan) kaynama noktası 40 °C dir.

Metilen Klorit (Diklorometan) Erime noktası -97 °C dir.

Metilen Klorit (Diklorometan) kokusu, yanıcı olmayışı, uçuculuğu özelliklerinden dolayı laboratuvar çalışmalarında mükemmel bir çözücü rolü oynar. Genellikle organik reaksiyonlarda bu görevi üslenmektedir.

Metilen Klorit (Diklorometan) çözünürlük olarak 25 °C de 13 mg/mlt dir. Karbontetraklorürde çözünmektedir.

Metilen Klorit (Diklorometan) etanol, eter, dimetilformamid ile karışabilir.

Metilen Klorit (Diklorometan) yoğunluğu 1.33 g/cm3 tür.

Metilen Klorit (Diklorometan) Kullanım Alanları Nerlerdir?

Aerosol üre üretiminde kullanılan Metilen Klorit (Diklorometan) daha yüksek derecede stabilize edilmiştir. Aerosol paketlerinde, yapıştırıcılarda ve boya formülasyonlarında güçlü bir çözücü olarak kullanılır. Metilen Klorit (Diklorometan) aerosollerde güçlü bir çözücü yanıcılık önleyici aynı zamanda buhar basıncı düşürücü ve viskozite inceltici olarak kullanılır.

Metilen Klorit (Diklorometan) güçlü çözünme kabiliyetinden dolayı düşük yanıcılık ve hızlı kuruma süresi ile yapışkan formülasyonlarında önemli bir çözücüdür. Bunun yanında Metilen Klorit (Diklorometan) düşük yanıcılık ve hızlı kuruma süresinden dolayı boya formülasyonların da mükemmel çözücü olarak kullanılır.

Buna ek olarak paketlenmemiş aerosol uygulamalarında kullanılan ekipmanın korunmasına ve uygulama yüzeyine ek korumaya Metilen Klorit (Diklorometan) yardımcı olur.

Kafein alma dereceli olarak tabir edilen Metilen Klorit (Diklorometan) birçok çeşitli malzemenin geri kazanılmasında ve saflaştırılmasında özütleyici olarak kullanılan düşük stabilize edilmiş yüksek saflık olmalıdır.

Metilen Klorit (Diklorometan) yağlar, tereyağı, kafein, kakao ve şerbetçiotu gibi doğal bir şekilde oluşan doğal ürünlerin ekstraksiyonunda ve farmasötik olarak aktif doğal ürünlerin ekstraksiyonunda kullanılmaktadır. Burada da Metilen Klorit (Diklorometan) mükemmel çözücülüğünden faydalanılmaktadır.

Birçok antibiyotik ve vitamin üretiminde yeniden kristallendirme çözücüsü olarak Metilen Klorit (Diklorometan) kullanılır.

Yağ Alma Sınıfı Metilen Klorit (Diklorometan) buharlı yağ alma uygulamalarında kullanılmak üzere 3 parçalı stabilizatör paketi içermektedir. Metilen Klorit (Diklorometan) düşük kaynama noktasından dolayı sıcaklığa duyarlı parçaların yağdan arındırılmasında kullanılmaktadır.

Teknik Sınıf Metilen Klorit (Diklorometan) siklohekzan veya amilen gibi 2 stabilizörden birisi ile inhibe edilir. Bu sınıf Metilen Klorit (Diklorometan) yüksek çözünürlük kabiliyetinden dolayı ideal bir boya sökücü ve boya maskesi temizliyicisi olarak kullanılmaktadır.

Mobilya terbiye işlemlerinde hem akma hem de daldırma tanklarında Metilen Klorit (Diklorometan) formülasyonları kullanılmaktadır.

Metilen Klorit (Diklorometan) normal bir parlama noktası olmamasından kaynaklı yanıcılığı azaltmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda tesis içindeki yangın ve patlamayı azaltmak için kullanılmaktadır.

Eleltronik endüstrisinde baskılı devre kartı imalatında Metilen Klorit (Diklorometan) kullanılmaktadır.

Termoplastiklerin imalatında kullanılan polikarbonat reçinelerin imalatında Metilen Klorit (Diklorometan) kullanılmaktadır.

Fotoğraf filmi için bir baz görevi yapan selüloz triasetat üretiminde çözücü olarak Metilen Klorit (Diklorometan) kullanılmaktadır.

Plastik parçaların veya imal edilen parçaların çözücü kaynağında kalıcı olarak yapışmaması için ayırıcı madde olarak Metilen Klorit (Diklorometan) kullanılan kimyasaldır.

Metilen Klorit (Diklorometan) Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Metilen Klorit (Diklorometan) fiyat olarak Metilen Klorit (Diklorometan) üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Metanol fiyat olarak arttıkça Metilen Klorit (Diklorometan) fiyat olarak artacaktır. Metilen Klorit (Diklorometan) fiyat olarak Hidroklorik Asit fiyatına doğrudan bağlıdır. Hidroklorik Asit fiyat olarak arttıkça Metilen Klorit (Diklorometan) fiyat olarak artacaktır.

Metilen Klorit (Diklorometan) fiyat olarak Metilen Klorit (Diklorometan) kullanım alanı ile doğru orantılıdır. Metilen Klorit (Diklorometan) kullanım alanı arttıkça Metilen Klorit (Diklorometan) fiyat olarak artacaktır.

Metilen Klorit (Diklorometan) fiyatları Metilen Klorit (Diklorometan) üretimine bağlıdır. Yeni bir Metilen Klorit (Diklorometan) üretim tesisi kurulması durumunda Metilen Klorit (Diklorometan) fiyat olarak geçici olarak düşüş yaşayacaktır. Ama zamanla dengeye ulaşacaktır.

 

Hazırlayan: O Kimya