Paylaş •

Bütandiol

1,4-BÜTANDİOL MOLEKÜL YAPISI
Ürün Belgeleri
BÜTANDİOL ANALİZ SERTİFİKASI

1,4-Bütandiol Nedir?

1,4-Bütandiol Molekül Formülü: C4H10O2

1,4-Bütandiol Molekül Ağırlığı: 90,12 g/mol

1,4-Bütandiol Kimyasal Adı: 1,4-Bütandiol

1,4-Bütandiol CAS Numarası: 110-63-4

1,4-Bütandiol, Alkanlar grubunda yer alan Bütan’ın her bir ucundaki karbon atomuna hidroksil grubunun bağlanması ile oluşan yani bütan kimyasalından türetilmiş renksiz ve akışkan yapıya sahip viskoz bir Kimyasaldır.

1,4-Bütandiol alkol grubunda yer alan bir kimyasaldır.

1,4-Bütandiol( 1,4-Butilen Glikol) diğer isimleri;

 • Bütan-1,4-diol
 • 1,4-Butilen Glikol
 • Tetrametilen Glikol
 • 1,4 dihidroksibütan
 • 4-Hidroksi bütanol
 • 1,4-Tetrametilen glikol
 • Tetrametilen 1,4-Diol
 • Bütan-1-4-diol

1,4-Bütandiol Üretimi Nasıl Yapılır?

Dünya genelinde farklı farklı 1,4-Bütandiol üretim metotları kullanılmaktadır. Genellikle büyük üreticiler piyasaya hakimdir. En çok 1,4-Bütandiol, Asetilen ve Formaldehitin yüksek basınç ile tepkimeye sokularak yapılan üretim yöntemidir. Bununa yanında 1,4-Bütandiol için kullanılan farklı üretim metotları aşağıdaki gibidir.

 1. 2-Butin-1,4-diolün Nikel(Ni) katalizör yardımı ile sürekli hidrojenasyon yöntemi ile üretimi yapılır.
 2. Katalitik Reaksiyon işlemi ile, Bütadien ve Asetik Asit, 1,4-diasetoksi-2-büten oluşturur. Daha sonra hidrojenasyon ile 1,4-Diasetoksibutan meydana gelir. Son olarak da Hidroliz reaksiyonu ile 1,4-Bütandiol meydana gelir.
 3. Allil Alkol ve Sentez gazının reaksiyonu ile 1,4-Bütandiol elde edilebilir.
 4. Başka bir 1,4-Bütandiol üretim yönteminde, Bütadien’e karışım oluşturmak amacıyla Klor eklenir. Burada 1,4-Dikloro-2-Buten ve 3,4-Dikloro-1-Büten oluşur. Daha sonra bu karışım Sodyum Asetat ile reaksiyona girer. Ve 1,4-diasetoksi-2-Büten oluşur. Burada elde edilen son ürün doğrudan 1,4-Bütandiol e hidrojenize edilmektedir.
 5. Başka bir 1,4-Bütandiol üretim yönteminde ise diperoksibüten ile peroksit reaksiyona sokulur. Burada da hidrojenasyon reaksiyonu sonucunda 1,4-Bütandiol elde edilir.

Burada görüldüğü gibi hemen hemen tüm 1,4-Bütandiol üretim yöntemlerinde hidrojenasyon safhası bulunmaktadır.

1,4-Bütandiol Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

1,4-Bütandiol, bütandiol’ün 4 kararlı izomerinden bir tanesidir. 1,4-Bütandiol Kokusuz, renksiz bir sıvı veya katı olarak bulunur.

1,4-Bütandiol erime noktası 20 °C dir. Kaynama noktası 230 °C dir. 1,4-Bütandiol ün yoğunluğu ise 25 °C de 1,017 g/mlt dir.

1,4-Bütandiol çözünürlük olarak, su, alkoller, glikol eterler, ketonlar ve glikol eter asetatlarda kolayca çözünür. 1,4-Bütandiol, Alifatik hidrokarbonlar ve klorlu hidrokarbonlarla karışmaz.

1,4-Bütandiol higroskopik özelliğe sahiptir.

1,4-Bütandiol kararlı bir kimyasal özelliğe sahiptir. 1,4-Bütandiol aynı zamanda yanıcıdır. Mineral asitlerin varlığında, güçlü oksitleyici maddelerle, klorlu asitler ve asit anhidritlerle uyumlu özellik sergilemez.

1,4-Bütandiol’ ün İnsan Sağlığına Etkileri Nasıldır?

1,4-Bütandiol, yutulması durumunda sağlığa zararlıdır. 1,4-Bütandiol uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olacak etkilere sahiptir.

1,4-Bütandiol dumanının solunmasından kaçınılmalıdır. 1,4-Bütandiol ile çalışma yapıldıktan sonra eller iyice yıkanmalıdır. Cilde temas etmesi durumunda cildinizi bol su ile yıkamamalısınız.

1,4-Bütandiol ile çalışma yapılırken yemek yenmemeli, herhangi bir içecek içilmemeli ve sigara kullanılmamalıdır.

1,4-Bütandiol Depolaması Nasıl Yapılmalıdır?

1,4-Bütandiol yanıcı özelliğe sahip bir kimyasal olmasından dolayı doğrudan Güneş altında depolama yapılmamalıdır. 1,4-Bütandiol paslanmaz çelik varillerde depolanır. 1,4-Bütandiol 20.1 °C de donar. Normalde sıvı olmasına karşılık bu sıcaklıkta donacaktır. Ama tekrar ısındığında sıvı haline dönecektir.

1,4-Bütandiol 2°C- 8°C arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır. 1,4-Bütandiol’ün en sağlıklı depolama koşulları bu sıcaklık aralığındadır.

1,4-Bütandiol Kullanım Alanları Nerelerdir?

1,4-Bütandiol, yüksek kalitede bir ara üründür. 1,4-Bütandiol ve bunun gibi türevleri Kimya Endüstrisinde çok geniş kullanım alanına sahiptir.

1,4-Bütandiol Teknik plastiklerin imalarında, poliüretanların imalatında kullanılır.

1,4-Bütandiol kullanım alanları, çözücüler ve elektronik kimyasalların üretiminde de kullanılmaktadır.

1,4-Bütandiol aynı zamanda elastik liflerin imalatında da kullanılmaktadır.

1,4-Bütandiol tıp alanında da kullanılmaktadır. Burada yeni bir kanser ilacı olan epotilonların sentezlenmesinde kullanılmaktadır.

1,4-Bütandiol tıp alanında başka kullanım alanı olarak (-)-Br Evisamide’nin stereoselektif ürünün sentezlenmesinde kullanılmaktadır.

1,4-Bütandiol’ün en çok tüketim alanı, Tetrahidrofuran(THF) İmalatı için kullanılmaktadır. Burada fosforik asit ve yüksek sıcaklık varlığı gerekmektedir. Tetrahidrofuran ise, spandeks fiberler, üretan elastomerler ve kopolyester eterlerin imalatını yapmak için kullanılan, politetrametilen eter glikolü yapmak için kullanılır.

1,4-Bütandiol endüstride solvent olarak bazı elastik elyaf ve poliüretanların imalatında kullanılmaktadır.

1,4-Bütandiol organik kimyada ise p-bütrolakton (GBL)’ nin sentezini gerçekleştirmek için kullanılır.

1,4-Bütandiol polyester plastikleştiriciler, boyalar ve kaplamalar için çapraz bağlayıcı bir ajan özelliği göstermektedir.

1,4-Bütandiol bir ara ürün özelliği gösterir. 1,4-Bütandiol Bu özelliğini sergilediği kullanım alanları politetrametilen eter glikol(PTMEG), polibutilen tereftalat (PBT) ve poliüretan (PU) imalatında çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

1,4-Bütandiol bir başka kullanım alanı ise Endüstriyel temizlik ürünlerinin imalatında ve tutkal sökücülerin imalatın da kullanılır.

1,4-Bütandiol baskı mürekkeplerinde taşıyıcı ve çözücü olarak kullanılmaktadır.

1,4-Bütandiol tarım alanında ve veteriner ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

1,4-Bütandiol Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

1,4-Bütandiol fiyatları, 1,4-Bütandiol üretiminde kullanılan kimyasal hammaddelerin fiyatları ile doğrudan bağlantılıdır. Asetilen ve Formaldehit fiyat olarak arttıkça 1,4-Bütandiol fiyatı da artacaktır.

Global ölçekte 1,4-Bütandiol üretimi yapan bir tesisin kurulması ile 1,4-Bütandiol fiyat olarak artış gösterecektir.

1,4-Bütandiol fiyatı kullanım alanının genişlemesi ile talep arz dengesinin sağlanamamasından kaynaklı olarak sürekli artmaktadır. 1,4-Bütandiol fiyat olarak yeni bir kullanım alanı ortaya çıkması ile artacaktır.

1,4-Bütandiol fiyatı, kullanılacak alanın, 1,4-Bütandiol üretim tesisine olan uzaklığına bağlı olarak Lojistik maliyetlerinden dolayı artmaktadır.

 

Hazırlayan: O Kimya