Paylaş •

Sodyum Tripolifosfat

SODYUM TRİPOLİFOSFAT MOLEKÜL YAPISI
SODYUM TRİPOLİFOSFAT AMBALAJ

SODYUM TRİPOLİFOSFAT AMBALAJ 25 Kg

Ürün Belgeleri
SODYUM TRİPOLİFOSFAT ANALİZ SERTİFİKASI

SODYUM TRİPOLİFOSFAT(STPP)

Sodyum Tripolifosfat(STPP) Nedir?

Sodyum Tripolifosfat(STPP) Molekül Formülü; Na5P3O10.nH2O(n=0 yada n=6)

Sodyum Tripolifosfat(STPP)  Molekül Ağırlığı; 367,86 g/mol

Sodyum Tripolifosfat(STPP) Kimyasal Adı; Sodyum Tripolifosfat

Sodyum Tripolifosfat(STPP) CAS Numarası; 7558-29-4

Sodyum Tripolifosfat(STPP) temizlik ürünlerinden gıda koruyucu özelliklerinden dolayı endüstride birçok kullanım alanına sahiptir. Sodyum Tripolifosfat(STPP), pentasodyum tuzu ve trifosforik asit gibi isimlerle de adlandırılır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) kimyasal yapısı gereği 5 tane Sodyum Atomu, 3 tane fosfor atomu 10 tane de Oksijen atomundan oluşmaktadır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP)’ nin diğer isimleri aşağıdaki gibidir;

 • Sodyum Trifosfat
 • Trifosforik Asit
 • Trifosforik Asit Pentasodyum Tuzu
 • Trifosforik Asit Sodyum Tuzu
 • Tripolifosfat
 • Sodyum Tripolifosfat susuz
 • Tetrasodyum tripolifosfat
 • Sodyum Tripolifosfat
 • Trifosfat
 • Sodyum Fosfat
 • Pentasodyum(Oksido-fosfonatoksifosforil) fosfat
 • Sodyum Tripolifosfat Penta Bazik

Sodyum Tripolifosfat(STPP) Nasıl Üretilir?

Endüstriyel tip Sodyum Tripolifosfat(STPP) üretimi için yeniden kristalizasyon yöntemi başlıca üretim yöntemidir. Buradaki Sodyum Tripolifosfat(STPP) 2 aşamalı bir reaksiyon sonucunda gerçekleşir.

Soda Külü (Na2CO3) ve %50-%60 arasındaki konsantrasyona sahip gıda sınıfı Fosforik Asit(H3PO4) reaksiyonu sonucunda Nötralizayon tankına gönderilir. Daha sonra ara depolama tankına nötralize edici sıvı gönderilir. Oluşan toz döner polimerizasyon fırınına iletilir. 540 °C ile 580 °C arasında ısıtılır. Dehidrasyon polimerizasyonu hava soğutmasında toz haline getirilir. Sodyum Tripolifosfat(STPP) üretiminde sulu ve susuz etanol çözeltisinde suyun altında çöker.

Buradaki Sodyum Tripolifosfat(STPP) üretiminde ki reaksiyonlar aşağıdaki gibidir.

 1. Reaksiyon

5Na2CO3 + 6H3PO4 》4Na2HPO4 + 2NaH2PO4 + 5CO2 + 5H2O

 1. Reaksiyon

4Na2HPO4 + 2NaH2PO4 》 2Na5P3O10 + 4H2O

Buradaki Sodyum Tripolifosfat(STPP) üretim reaksiyon genel hatları ile bu şekildedir. Ancak ticari bilgiler olmasından kaynaklı olarak iç süreç bilgileri paylaşılmamıştır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Sodyum Tripolifosfat(STPP) beyaz ve renksiz görünümde kristal granül ve toz halinde bulunur.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) su içinde tamamen çözünür. Sodyum Tripolifosfat(STPP) su içerisindeki çözeltisi alkalidir.

Sodyum Tripolifosfat(STPP)’ın 20 °C deki yoğunluğu 2.52 g/cm3 tür.

Sodyum Tripolifosfat(STPP)’ın erime noktası 622 °C dir.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) pH’ı 9-10 arasındadır (25 °C).

Sodyum Tripolifosfat(STPP) kararlıdır. Güçlü oksitleyici maddeler ve güçlü asitler ile uyumlu değildir. Higroskopik özelliktedir.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) İnsan Sağlığına Etkileri Nasıldır?

Sodyum Tripolifosfat(STPP) yutulması zararlı olabilor. Sodyum Tripolifosfat(STPP) Cilt tahrişine neden olur. Ciddi göz tahrişine neden olabilir. Sodyum Tripolifosfat(STPP) solunması durumunda tahrişe neden olabilir.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) Kullanım Alanları Nerelerdir?

Sodyum Tripolifosfat(STPP) mükemmel bir deterjan katkı maddelerinden bir tanesidir. Buradaki kullanımının 4 ana nedeni vardır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) ağır metal iyon şelat etkisi yaratmaktadır. Bu sayede, yıkama suyu sürecinde ağır metal iyonları, çözünmeyen metal tuzu oluşturmak için deterjan moleküllerini birleştirir. Bu neden yıkama gücü azalır. Hatta fonksiyon kaybına bile neden olabilir. Sodyum Tripolifosfat(STPP) ağır metal iyonları içeren suyu, deterjandaki zararsız maddelere dönüştürür. Sodyum Tripolifosfat(STPP) güçlü şelatlama yapar ve ağır metal iyonlarını sızdırmaz hale getirir. Bu sayede Sodyum Tripolifosfat(STPP) yıkama üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) sıvı sabunun pH değerini ayarlamak için kullanılır. Bu sayede kirlerin ayrışması sağlanır. Sodyum Tripolifosfat(STPP) kir proteini üzerinde çözünürlüğe sahiptir. Bu süreçte yağın emülsifikasyonu teşvik edilir.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) deterjan formülasyonlarının kullanımı olduğunda sentetik emici maddelerin kuru kuru formdaki granül yapısını koruyarak nem emilimlerinin neden olduğu tıkama olaylarının önlenmesine katkı sağlaması amacıyla kullanılmaktadır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) daha büyük boyuttaki tampon alkalin solüsyonu ihtiva eder. Ve pH 9.4 civarında sabitlenir. Burada asidik özellikteki kirlerin çıkarılmasına yardımcı olur.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) et işleme sektöründe, sentetik deterjan üretiminde, tekstil boyama endüstrisinde, solventlerin imalatında kullanılmaktadır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) şekerleme üretiminde yumuşak su olarak kullanılmaktadır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) güç santrallerinde, lokomotif araçlarında, gübre üretim tesisi soğutma suyu arıtma sistemlerinde su yumuşatıcı madde olarak kullanılır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) değiştirici madde, emülsifiye edici ajan, kenetleme maddesi, stabilize edici ajan olarak kullanılır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) bar sabun yağının çökeltilmesi ve çiçeklenmesi için kullanılmaktadır. Yağlama yağının güçlü emülsiyonuna sahiptir.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) kağıt endüstrisinde anti yağ ajanları olarak kullanılmaktadır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) gıda kökenli kompleks metal iyonlarını pH değerini artırmak, iyonik gücü artırmak için kalitesini geliştirmek amacıyla kullanılır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) balık ürünleri, kümes hayvanları ve süt ürünlerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda dondurma ve hazır erişte ürünlerinde kullanılmaktadır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Tripolifosfat(STPP) fiyatı, Sodyum Tripolifosfat(STPP) üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Örneğin Soda Külü(Na2CO3) fiyatı arttığında Sodyum Tripolifosfat(STPP) da artacaktır.

Fosforik Asit Fiyatı arttığında Sodyum Tripolifosfat(STPP) fiyatı da artacaktır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) fiyatları bir yandan da Sodyum Tripolifosfat(STPP) üretimi yapan firmaların varlığına bağlıdır. Bu alanda üretim yapan firma sayısı arttıkça Sodyum Tripolifosfat(STPP) fiyat olarak kısa süreli düşüş yaşasa da uzun vadede stabil düzeye ulaşmaktadır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) fiyat olarak genellik uzun yıllar boyunca standart bir artış göstermiştir. Ama Sodyum Tripolifosfat(STPP) toptan satışını yapan firmalar piyasayı kontrol edebilmektedir. Sodyum Tripolifosfat(STPP) toptan satışı yapan firmalar kar zarar sistemlerine göre Sodyum Tripolifosfat(STPP) fiyatlarını dengede tutmaktadır.

Sodyum Tripolifosfat(STPP) fiyatı, Sodyum Tripolifosfat(STPP)’ın kullanıldığı yeni bir alan keşfedilmesi durumunda arz talebi karşılayamayacağından dolayı Sodyum Tripolifosfat(STPP) fiyatı belirli bir süre artış gösterecektir.

Aynı zamanda Sodyum Tripolifosfat(STPP) fiyatı Sodyum Tripolifosfat(STPP) konsantrasyonuna göre değişmektedir. Konsantrasyon arttıkça Sodyum Tripolifosfat(STPP) fiyatı da artacaktır.

 

Hazırlayan: O Kimya