Paylaş •

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C)

SODYUM FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT MOLEKÜL YAPISI
Ürün Belgeleri
SODYUM FORMALDEHİT SÜKFOKSİLAT ANALİZ SERTİFİKASI

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Nedir?

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Molekül Formülü; CH3NaO3S / CH3NaO3S.2H2O

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Molekül Ağırlığı; 118,09 g/mol

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Kimyasal Adı; Rongalite

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) CAS Numarası; 149-44-0/ 6035-47-8 (DİHİDRAT)

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) 2 formda bulunur. 1. Si Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C)( Susuz) ve 2. Si Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C)( Dihidrat)

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C)’ın fonksiyonları, emülgatör özelliği katabilir, Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Katalizör etkisi yaratır. Hammadde olarak kullanılabilir. Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) azaltıcı ajan etkisi vardır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Diğer İsimleri;

 • Sodyum Hidroksimetansülfinat
 • Sodyum Formaldehitilsülfoksilat
 • Formaldehitil Sülfoksilat
 • Formaldehitilsülfoksilat Dihidrat
 • Formaldehitilsülfoksilat Monosodyum Tuzu
 • Rongalite
 • Rongalit
 • Sodyum Hidroksimetan Sülfat
 • Sodyum Metansülfoksilat
 • Natrium Hidroksimetansülfinat
 • Metansülfinik Asit, hidroksi-,monosodyum tuzu
 • Hidroksimetansülfinik Asit Sodyum Tuzu
 • SODİUM FORMALDEHYDESULFOXYLATE
 • Sodyum Oksimetansülfinik Asit
 • Sodyum (Hidroksimetil) sülfinat
 • Sodyum Oksimetilen Sülfoksilat

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Nasıl Üretilir?

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) üretimi aşağıda küçük bir ölçekte belirtilmektedir. Bu üretim ticari amaçlı endüstriyel üretim sürecine çok benzer fakat mikro düzeydedir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) üretim sürecinde 1 Mol Formaldehit, Sodyum Hidroksit varlığı ile 1 mol Hidrosülfit üzerine etki ederek çok farklı bir reaksiyonun meydana geldiği tespit edilmiştir.

1 mol Sodyum Hidrosülfit Solüsyonu, 1 mol Sodyum Hidroksit çözeltisi ve 1 mol formaldehit çözeltisi çalkalanırsa egzotermik rekasiyon meydana gelmektedir. Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) üretiminde, soğukta indigo karmin solüsyonuna nazaran çözeltinin indirgenme potansiyeli bir süre sonra kaybolmaktadır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) üretiminde, devam eden süreçte çözelti eşit hacimdeki alkol ile karıştırılırsa nötr haldeki sodyum hidrosülfit çökecektir. Bu çözelti buharlaştırıldığında şurup vermektedir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) üretim sürecinde elde edilen ürün,  sıcak etanolün yanı sıra çok fazla çözündüğü sudan tekrar kristalize edilmiştir. Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) üretiminde bu aşamada ilk olarak prizma şeklinde kristaller oluşur. Daha sonrasında ise büyük boyda simli yapraklar meydana gelir. Burada oluşan kimyasal NaSCO3H3•2H2O formülünü oluşturmaktadır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir;

CH2O + Na2S2O4 +NaOH 》NaSCO3H3 + Na2SO3 dir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C), sert beyaz katı formdadır. Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) erime noktası 63-64 °C dir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) ıstılarak ayrışması durumunda Sülfür Oksitler ve Sodyum Oksitler zehirli dumanları yayar. Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) alkali özelliğe sahiptir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) pH değeri olarak 9,5-10,5 dur. 120 °C Erime noktasına sahiptir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) çözünürlüğü 20 °C de 50 g/L. Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) çok ağır kokulu bir kimyasaldır. Parlama Noktası 100 °C den yüksektir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) kararlı bir kimyasaldır. Güçlü oksitleyici maddeler ile uyumsuzdur.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C)’ın insan sağılığına etkileri nelerdir?

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C), cilt tahrişine neden olabilir. Aynı zamanda ciddi göz tahrişine neden olabilecek kimyasal etkilere sahiptir. Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) solunum tahrişine neden olabilir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C)’ın en büyük etkilerinden bir tanesi genetik kusurlara sebep olduğu düşünülmektedir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) ile çalışma yapılırken koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C)’ın dumanını solumaktan kaçınılmalıdır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C)’ın el ve yüze temas etmesi durumunda 1 kaç dakika su ile yıkanması gerekmektedir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Nasıl Depolanır?

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) 25 Kg’lık  ambalajlar halinde depolanır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Güneşten uzak alanlarda depolanmalıdır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Kullanım Alanları Nerelerdir?

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) katalizör,  Emülgatör, Hammadde ve Azaltıcı Ajan olarak fonksiyonel özelliklere sahiptir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) İlaç, tekstil, kauçuk, plastik ve yapıştırıcı sektöründe aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) plastik sektöründe imalat yapılırken katalizör olarak polimerizasyon regülatörü olarak kullanılır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) kauçuk imalatında redoks aktivatörü olarak kullanılır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) redoks-katalizli polimerizasyon için indirgeyici madde olarak kullanılır. Yani aynı zamanda Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) indirgen maddedir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) boy imalatında boya hammaddesi olarak kullanılır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) tektil sektöründe sıyırma ve tahliye maddesi olarak kullanılır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) VAT boyama işlerinde indirgeyici madde olarak kullanılır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C), sabun ve pekmez imallatinda ağartıcı madde olarak kullanılır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) farmasötiklerde ilaç imalatında antioksidan madde olarak kullanılır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) civa zehirlenmelerinin tedavisinde aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) gıda sektöründe kullanılan ambalajların yapıştırıcı ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) sulu yağlı gıdalarla temas halindeki kağıt karton imalatında polimerizasyon katalizör etkisinden dolayı kullanılmaktadır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) gıda kaplarının kapatma contalarının imalatında kullanılmaktadır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) tekrarlanan kullanım için gıda ile temas eden kauçuk ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) gıda ile temas eden ürünlerin imalatında emülgatör madde olarak kullanılır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) fiyat olarak, Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına paralel olarak değişmektedir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) fiyat olarak formaldehit, sodyum hidroksit ve sodyum hidrosülfit fiyatları arttıkça Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) fiyatı da artmaktadır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) fiyatları sanayinin gelişimi ile uzun süredir artan bir eğilim sergilemektedir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) fiyatı, Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) kullanım alanları arttıkça artmaktadır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) fiyat olarak bu alanda üretimin artması ile de artmaktadır. Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) alanında yeni bir üretim tesisinin kurulması ile Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) fiyatı kısa süreli azalma gösterecektir.

 

Hazırlayan: O Kimya