Paylaş •

Trisodyum Sitrat

TRİSODYUM SİTRAT MOLEKÜL YAPISI
TRİSODYUM SİTRAT AMBALAJ

TRİSODYUM SİTRAT AMBALAJ 25 KG

Ürün Belgeleri
TRİSODYUM SİTRAT ANALİZ SERTİFİKASI

Trisodyum Sitrat Nedir?

Trisodyum Sitrat Molekül Formülü; Na3C6H5O7.nH2O

Trisodyum Sitrat Molekül Ağırlığı; 258,06 g/mol (Anhidrat) / 294,10 g/mol (Dihidrat)

Trisodyum Sitrat Kimyasal Adı; Trisodyum Sitrat Anhidrat veya Trisodyum Sitrat Dihidrat

Trisodyum Sitrat CAS Numarası; 68-04-2 (Anhidrat)/ 6132-04-3

 

Trisodyum Sitrat sitrik asit’in tribazik bir tuzudur. Trispdyum Sitrat 2 formda bulunabilmektedir. Bunlardan bir tanesi Trisodyum Sitrat Anhidrat diğeri ise Trisodyum Sitrat Dihidrat’ tır.

Trisodyum Sitrat Dihidrat Farmakolojik olarak yardımcı maddeler sınıfında yer alır.

Trisodyum Sitrat, bazı metal iyonları ile kompleks oluşturma kabiliyeti çok iyidir. Trisodyum Sitrat, Ca2+, Mg2+ ve Fe2+ iyonları ile kompleks oluşturabilir.

Trisodyum Sitrat’ ın sudaki çözünürlüğü iyidir. Suyun sıcaklığı arttıkça Trisodyum Sitrat’ ında çözünürlüğü artar.

Trisodyum Sitrat, pH ayarı ve tamponlama özelliği konusunda yetenekli bir kimyasaldır.

Triaodyum Sitrat zayıf bir asittir fakat güçlü bir alkali özelliğe sahiptir.

Trisodyum Sitrat, sitrat ile kombine edildiğinde güçlü bir şekilde uyumluluk oluşturan pH tamponu oluşturabilirler.

Trisodyum Sitrat Eş Anlamlı Olarak;

  • 1,2,3, Propanetrikarboksilik Asit
  • 2-Hidroksi-trisodyum tuzu
  • Sitrik Asit trisodyum tuzu
  • Sodyum Sitrat
  • Sodyum Sitrat Susuz

Trisodyum Sitrat Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Trisodyum Sitrat renksiz beyaz bir kristal görünüme sahiptir. Kokusuz ve serinlik veren tuzlu bir tada sahiptir.

Trisodyum Sitrat Dihidrat 150 °C nin üzerinde ki sıcaklıklarda suyunu kaybetmeye başlar ve ayrışır.

Trisodyum Sitrat suda gayet iyi çözünen bir bileşiktir. Suyun sıcaklığı arttıkça çözünürlüğü de artar.

Trisodyum Sitrat Dihidrat bileşikleri 1.76 g/cm3 yoğunluğa sahiptir.

Trisodyum Sitrat Dihidrat 173.9 °C de parlama yapar. Parlama sıcaklığı bu sıcaklıktır.

Trisodyum Sitrat Dihidrat kararlı bir bileşiktir. Bazlarla, indirgeyici ajanlar, oksitleyici ajanlarla uyuşmayan bir yapıya sahiptir.

Trisodyum Sitrat Susuz %99- %100 spesifikasyon bilgilerine sahiptir.

Trisodyum Sitrat düşük reaktifliğe sahiptir. Etanolde hemen hemen çözünmeyen bir kimyasaldır.

Trisodyum Sitrat Toksik etkiye sahip değildir. İyi bir stabiliteye sahiptir.

Trisodyum Sitrat Üretimi Nasıl Yapılır?

Trisodyum Sitrat Susuz, Trisodyum sitrat dihidrattan üretilir. Su kristalleri orjinal kristal matrislerin kaybolmasına sebep olmadan bir sistem içerisinde uzaklaştırılır. Ve sonucunda trisodyum sitrat susuz bileşiği oluşur.

Trisodyum Sitrat Dihidrat, sitrik asitin kostik soda solüsyonuyla nötürleştirilmesi ve hidrat modu haline kristalleştirilmesi sonucu elde edilir. Kimyasal olarak birçok hidrat formu bilinmektedir. Fakat Trisodyum sitrat dihidrat bunlardan en önemlisidir.

Buradaki Trisodyum sitrat Anhidrat oluşturulma sürecinde Trisodyum Sitrat Dihidratın kontrollü bir şekilde ısıtılma sürecini içermektedir.

Trisodyum Sitrat’ın İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

Trisodyum Sitrat, iki aşamalı olarak üretilir. İlk olarak nişastalar fermente edilerek sitrik asit üretilir. 2. Aşamada ise sitrik asit nihai ürünü yani Trisodyum Sitrat üretmek üzere alkali kimyasal ile nötralize edilir. Ve bazı reaksiyonlar sonucunda Trisodyum Sitrat üretilir.

Trisodyum Sitrat, ciddi derecede göz hasarına ve ciddi derecede göz tahrişine neden olabilecek bir kimyasaldır.

Trisodyum Sitrat kimyasalına temas etme durumunda ellerin bol su ile yıkanması gerekmektedir.

Trisodyum Sitrat göze temas etmesi durumunda bir kaç dakika su ile yıkayınız. Lens kullanılıyorsa çıkarılmalıdır. Rahatsızlık devam ediyorsa tıbbi yardıma başvurulmalıdır.

Trisodyum Sitrat Nasıl Depolanır?

Trisodyum Sitrat 25 Kg torbalar veya daha büyük torbalarla paketlenir. Ve nemli olmayan yerlerde depolanmalıdıdır.

Triaodyum Sitrat doğrudan Güneşi görecek şekilde depolanmamalıdır.

Trisodyum Sitrat, biyolojik olarak parçalanabilir. Büyük miktarda su ile seyreltildiğinde, sodyum sitrat, kısmen sitrat haline dönüştürülür. Sitrat oksijen, ısı, ışık, bakteri ve mikropların etkisiyle sudaki biyolojik bozunmaya maruz kalması çok kolaydır.

Trisodyum Sitrat’ ın Kullanım Alanları Nerelerdir?

Trisodyum Sitrat gıda katkı maddesi olarak en yoğun talebi görmektedir. Gıda sektöründe Gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Trisodyum Sitratın Gıda sektöründe kullanım amaçları, tatlandırıcı madde olarak, tamponlama malzemesi olarak, emülgatör olarak ve dengeleyici olarak kullanılır.

Trisodyum Sitrat, tıbbi alanda, kan transfüzyonlarında, in vitro, anti pıhtılaşma ilaçları, antikoagülan ilaçlar, balgam ilaçları ve diüretik ilaçların üretiminde kullanılır.

Trisodyum Sitrat, siyanürün kullanılmadığı elektrokaplama endüstrisinde kullanılmaktadır.

Trisodyum Sitrat, günlük olarak kullanılan deterjanların üretiminde, forfor içermeyen ve fosfat içermeyen sıvı deterjanların üretiminde trimer sodyum fosfata alternatif olarak kullanılır. Deterjan üretimi esnasında, deterjana bir miktar trisodyum sitrat eklenmesi deterjanın temizlik kabiliyetini artıracaktır.

Trisodyum Sitrat, Gıda Sektöründe, Reçel, şekerleme, dondurma ve jöle uygulamalarında pH ayarlama maddesi ve emülsiflerici olarak kullanılır.

Trisodyum Sitrat, tıbbi olarak alkanize edici kimyasal madde olarak kullanılır. Trisodyum Sitratıb buraki sistemsel işleyişi, kan ve idrar içerisindeki aşırı asidi nötralize ederek çalışır. Metabolik asidozun tedavisinde endike olarak davranır.

Dilimlenmiş peynir sektöründe en çok kullanılan emülsiyonlaştırıcı kimyasal Trisodyum Sitrat Dihidrattır. Sodyum sitrat peynir üretiminde yağlar için se bir emülgatör olarak kullanılır.

Trisodyum Sitrat gazlı içecekler ve şarapta da kullanılır.

Trisodyum Sitrat hazır icecek ve içecek karışımlarında tart aroması sağlamak için kullanılır.

Susuz Trisodyum Sitrat ürünü hacimce %15 gözeneklidir. Susuz trisodyum sitrat, çeşitli sıvılar ve diğer malzemeleri katarsak başka maddelerle emdirilme işlemi uygulanmak amacıyla kullanılabilir. Bundan dolayı susuz trisodyum sitrat taşıyıcı olarak kullanılabilir. Yani trisodyum sitratın gözeneklilik özelliği avantaj sağlar.

Trisodyum Sitrat, bebek maması yapım sürecinde üretim proseslerinde aktif bir şekilde kullanılır.

Trisodyum Sitrat deniz mahsüllerinin bozulmasını önlemek amacıyla yani koruyucu madde olarak kullanılır.

Trisodyum sitrat, sodyum ve potasyum sitratlı sitrik asit, stabiliteyi artırmak ve uygun görülen ürünlerde koruyucu etkinliğini artırmak için farmasötik ve kozmetik uygulama yöntemlerinde aktif olarak kullanılan aktif bir tamponlama yöntemidir.

Trisodyum sitratın antioksidan olarak kullanılmasının sebebi, sitrat iyonu eser metal iyonları için güçlü bir kenetlenme yapmasından kaynaklanmaktadır.

Trisodyum Sitrat Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Trisodyum Sitrat fiyatı genel olarak her yıl %15 civarına artmaktadır. Susuz Trisodyum Sitrat, trisodyum sitrat dihidrattan daha yüksektir.

Trisodyum Sitrat fiyatları büyük çoğunlukla sitrik asit fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Aynı zamanda sitrik asit’ in üretim femantasyonunda kullanılan diğer girdilerin fiyatlarında ki değişim de trisodyum sitrat in fiyatını etkilemektedir.

Trisodyum Sitrat fiyatları kullanım alanlarının yaygınlaşmasına bağlı olarak değişmektedir. Yani kullanım alanı arttıkça trisodyum sitrat fiyatı da artar.

Trisodyum Sitrat fiyaları’nın üzerinde ki bir diğer etken ise global bir üretim tesisinin kurulmuş olmasıdır. Bu ekten lokal olarak trisodyum sitrat fiyatlarının kısa süreli aşağı yönlü ivmelenmesine neden olur.

Tabi kullanılan trisodyum sitratin saflık derecesi de trisodyum sitrat fiyatları üzerinde büyük bir faktördür.

 

Hazırlayan; O Kimya