Paylaş •

Tartarik Asit

TARTARİK ASİT MOLEKÜL YAPISI

TARTARİK ASİT AMBALAJ

TARTARİK ASİT AMBALAJ 25 Kg

Ürün Belgeleri
TARTARİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Tartarik Asit Nedir?

Tartarik Asit Molekül Formülü; C4H6O6

Tartarik Asit Molekül Ağırlığı; 150,087 g/mol

Tartarik Asit Kimyasal Adı; Dihidroksibütandioik asit.

Tartarik Asit CAS Numarası; 133-37-9

Tartarik Asit, çeşitli bitkiler, meyveler ve şaraplarda doğal olarak bulunan organik bir kimyasal maddedir. Tartarik Asit, şarap üretimi sırasında da doğal olarak üretilen bir kimyasal maddedir.

Tartarik Asit birçok bitki ve özellikle demirhindi ve üzümlerde bulunur. Tartarik Asit, beyaz renklidir ve kristalimsi yapıdadır. Tartarik Asit dikarboksilik asittir.

Tartarik Asit süksinik asidin bir dihidroksil türevidir. Tartarik Asit’in polarize ışığı döndürme gücü vardır.

Tartarik Asit, fermente edilmiş üzüm suyundan birikim olarak türeyen asidik Potasyum tuzudur.

Tartarik Asit eş anlamlı kelimeleri;

  • DL-Tartarik Asit
  • 2,3-Dihidroksibütadioik Asit
  • 2,3-Dihidroksisüksinik Asit
  • Rasemik Asit
  • Rasemik Tartarik Asit
  • DL-Tartrat
  • Paratartarik Asit
  • Tartrat
  • Uvik Asit

L(+) Tartarik Asit Nedir?

L(+) Tartarik Asit doğal tartarik asit olarak belirtilmektedir. Doğal Tartarik doğanın bir ürünüdür.

L(+) Tartarik Asit yani doğal tartarik asit, alkolik ürünlerin elde edilmesinden sonra şarap yapımının yan ürünleri olarak elde edilirler.

L(+) Tartarik Asit kesinlik sentetik maleik ten başlayarak elde edilen sentetik tartarik asit ile karıştırılmamalıdır.

L(+) Tartarik Asit kristalleşmenin iki aşaması uygulanmaktadır. Doğal Tartarik Asit 2 saflık derecesine sahiptir. L(+) Tartarik Asit yani doğal tartarik asit ham kristal yeniden çözülür ve daha sonrasında yeniden kristal yapıya dönüştürülür. Bu şekilde üretilen L(+) Tartarik Asit yani doğal tartarik asit uygulama safhasında işlem kalıntılarını ortadan kaldırır.

Tartarik Asit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Tartarik Asit, beyaz kristalimsi bir renge sahiptir. Bazen kristalimsi toz yapıda da olabilir. Tartarik Asit ekşi bir asit tadı verir.

Tartarik Asit erime noktası 206 °C dir.

Tartarik Asit yoğunluğu 1,984 g/mol dür. Tartarik Asit Su içerisinde 20 °C de iyi çözünür. Tartark Asit Sudaki çözünürlüğü 133 g/100 mlt dir. Alkolde çözünür ancak eter de çözünmez.

Tartarik Asit şiral yapıdadır. Yani ayna görüntülerinde üst üste gelmeyen molekül yapısına sahip olduğunu düşünebiliriz.

Tartarik Asit’ in İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

Tartarik Asit, malik asit üretimini inhibe ederek çalışan bir kimyasaldır. Bu süreçte, bir insanın yüksek dozlarda tartarik asit’e maruz kalması sonucunda kaslarda Toksik birikime neden olur. Tartarik Asit’ in yüksek dozda birikimi sonucunda felç ve ölüme neden olabilir.

Tartarik Asit Üretimi Nasıl Yapılır?

Tartarik Asit üretimi için bir kaç yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan bir kaç tanesi aşağıdaki gibidir.

Tartarik Asit’ in Kalsiyum Tartrat ile sulu bir sülfürik asit çözeltisi arasındaki kimyasal tepkimeden oluşabilmektedir.

CaC4H4O6 + H2SO4 > H2C4H4O6 + CaSO4

Bu reaksiyon ile üretilen Tartarik Asit, Avrupa’ da şarapların üretiminde asiditenin düzenlenmesi amacıyla kullanılan tek katkı kimyasalıdır.

Tartarik Asit üretiminde kullanılan başlıca kimyasal maddeler ve bileşenler, su, sülfürik asit ve kalsiyum tartrattır.

Tartarik Asit Depolanması Nasıl Yapılır?

Tartarik Asit doğrudan Güneş ışığı gören alanlarda depolanmamalıdır. Tartarik Asit doğrudan Güneş ışığı gören alanlarda depolanırsa glioksilik asit’e dönüştüğü görülmektedir. Tartarik Asit, bu koşullar altında depolandığında ortaya hidrojen peroksit ve glioksilik asit formik asit üretmek üzere birbiriyle reaksiyona girecektir. Bundan dolayı kararlı bir görünüm sergilemez.

Tartarik Asit 25 kg, 500 kg ve 1500 kg lık kağıt torbalara ambalajlanırlar.

Tartarik Asit Nerelerde Kullanılır?

Tartarik Asit, oral uygulama yöntemiyle, sodyum bi karbonat ile etkileşimi neticesinde, sodyum karbonat üretmek için kullanılır. Bunun sonucunda tartarik asitin yapmış olduğu bu etki ile karbondioksit mideyi uzatır.

Tartarik Asit birçok gıda ürününe ekşi bir tat vermek amacıyla ve antioksidan olarak kullanılır.

Tartarik Asit, Pasta börek vs. Gibi fırın ürünlerine katılan gıda katkı maddelerinde, kabartma özeliği katması amacıyla kullanılır.

Tartarik Asit gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılır. Aynı zamanda gıdalara lezzet verir. Tartarik Asit genellikle karbonatlı içecekler, meyve şekerlemeleri ve efervesan tabletlerdeki ürünlerin üretiminde kullanılır.

Tartarik Asit, Altın ve Gümüş kaplama süreçlerinde de kullanılmaktadır. Aynı zamanda tartarik asit, metallerin cilalanması ve temizlenmesinde ve derinin bronzlaştırılmasında kullanılır. Dolayısı ile tartarik asit’ in Güneş kremi imalatında da kullanılabileceğini düşünebiliriz.

Tartarik Asit, mavi mürekkeplerin imalatında kullanılmaktadır. Bunun yanında, aynalara gümüş rengini vermek amacıyla Gümüş Nitrat ile tepkimeye giren bir bileşen olarak Tartarik Asit kullanılır.

Tartarik Asit’ in ester türevleri ile kumaş boyama işlemleri yapılmaktadır. Tartarik asit burada gerekli olan işlemin yapılmasında faydalı olacaktır.

Tartarik Asit, şarap üretiminde, bitmiş şarap ürünlerinin rengini, kimyasal stabilitesini ve tadını korumak amacıyla kullanılır. Tartarik Asit Şarapların asitliğini kontrol eder.

Tartarik Asit şarap üretiminde kullanılmasının nedenlerinden bir tanesi ortamın pH ını düşürerek istenmeyen bakterilerin üremesini engeller.

Tartarik Asit, organik kimyada kiral moleküllerin üretimi için kullanılan faydalı bir kimyasaldır.

Tartarik Asit kremi suya ilave edildiğinde, bakır madeni paraları çok iyi temizleyen bir süspansiyon oluşturur.

Tartarik Asit, gıda ve içeceklerde aroma olarak kullanılmaktadır.

Tartarik Asit Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Tartarik Asit fiyatları, artan şarap tüketimi nedeniyle fiyatları da sürekli yukarı çekmektedir. Tartarik Asit fiyatı, tartarik asit üretimi yapan firmaların artması düşmektedir. Ama bu artış sürekli artan bir görünüm izlememektedir.

Tartarik Asit fiyatı, paketlenmiş gıda ürünlerinin popülaritesinin artması ile tartarik asite olan talebi de artırmaktadır. Bundan dolayı, tartarik asit fiyatı da artmaktadır.

Tartarik Asit fiyatı, ekmek üretiminde emülgatör olarak kullanılmasına bağlı olarak artmaktadır.

Hazırlayan; O Kimya