Paylaş •

Nitrik Asit

Ürün Belgeleri
NİTRİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Nitrik Asit Nedir?

Molekül Formülü: HNO3

Molekül Ağırlığı: 63.013 g/mol

Kimyasal Adı: Nitrik Asit

CAS Numarası: 7697-32-2

Nitrojen Asidi olarak adlandırılan renksiz aşındırıcı asit sınıfında bir kimyasaldır. Halk dilinde fortis ruhu ve kezzap olarak adlandırılmaktadır. Molekül Formülü olarak Azot (N) atomu bir taraftan 1 tane Hidroksi (H) diğer taraftan ise 2 tane Oksijen (O) atomlarına birer bağ yaparak oluşturduğu azot oksoasittir.

Piyasada bulunan nitrik asit %60 konsantrasyona sahiptir. Dumanlı olarak tabir edilen nitrik asit %85 konsantrasyona sahiptir. Şu içerisindeki çözünmüş formu ağırlıkça %85’ten fazla olmalıdır. Dumanlı olarak tabir edilmesinin sebebi üzerinde tüten dumandan kaynaklanmaktadır.

Yüksek mukavemete sahip ürün %90 (h/h) konsantrasyona sahiptir.

Nitrik Asit Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Hidrojen Nitrat
 • Azotik Asit
 • Dumanlı Nitrik Asit
 • Aqua Forstis
 • Kezzap
 • Kırmızı Dumanlı Nitrik Asit
 • Nitrik Asit Çözeltisi
 • Nitrik Asit Konsantresi

Nasıl Üretilir?

Nitrik Asit üretimi 2 yöntem ile yapılmaktadır. Bunlardan 1. Si zayıf nitrik asit üretimidir. Bu yöntem oksidasyon, yoğuşma ve emilim yöntemlerinden faydalanmaktadır. Bu reaksiyonda üretilen form %30 ile %70 konsantrasyona sahiptir.

 1. Yöntemde zayıf asitten yüksek konsantrasyona sahip ürün elde edebilmek için dehidrasyon, ağartma, yoğunlaştırma ve absorbsiyon işlemlerini içermektedir.

Zayıf nitrik asit üretimi yüksek sıcaklıkta amonyağın (NH3) katalitik oksidasyonu ile gerçekleşir. Bu işlemin reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

4NH3 + 5O2》4NO + 6H2O

Zayıf nitrik asit üretiminde kullanılan katalizör; ince telli kare şeklinde inşa edilen %90 platin ve %10 rodyum gazlı bezden yapılmıştır.

Üretimdeki 2. Reaksiyon nitrik oksidin oksidasyonudur. Bu reaksiyon aşağıdaki gibidir.

2NO + O2 》 2NO2《》N2O4

Son reaksiyon absorbsiyon reaksiyonudur. Bu reaksiyonda Azot dioksit (NO2) su ile reaksiyona sokulara Nitrik asit elde edilir. Bu süreçteki reaksiyon aşağıdaki gibidir.

3NO2 + H2O 》2HNO3 + NO

Amonyağın nitrik aside oksidasyonu ekzotermik reaksiyondur.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Şeffaf yani renksiz veya sarımtrak dumanı üzerinde tüten aşındırıcı bir madde. Nitrik Asit higroskopik özelliktedir.

Solunması durumunda boğucu özelliğe sahiptir.

Kaynama noktası 121 °C’dir.

Erime noktası -41.5 °C’dir.

Çözünürlük olarak şu ile karışabilme özelliğine sahiptir.

Nitrik Asit yoğunluğu 20 °C de 1.41 g/mlt dir.

Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Tarım sektöründe kullanılan gübrelerin imalatı nitrik asit ile gerçekleştirilir. Çok büyük öneme sahip endüstriyel asittir.
 • Amonyum Nitrat, Sodyum Nitrat, Potasyum Nitrat ve Kalsiyum Nitrat gibi gübrelerin imalatında nitrik asit kullanılır. Bu sektör en büyük kullanım portföyüne sahiptir.
 • Patlayıcı, barut ve havai fişeklerin imalatında kullanılan nitratlar ve nitroorganikleri sentezlenmesinde nitrik asit kullanılır.
 • Naylon üretiminde adipik asit, kaprolaktam gibi hammaddeler kullanılır. Bu hammaddeleri üretmek için siklohegzanon kullanılır. Siklohegzanon imalatında nitrik asit kullanılır.
 • Laboratuvarda kullanılan en önemli reaktiflerden bir tanesidir.
 • Şu arıtma sistemlerinde mikrobakteriyel bir işlem uygulanıyorsa bu alanda azot kaynağı olarak nitrik asit kullanılmaktadır.
 • Süt ürünleri endüstrisinde, süt tanklarında, kazanlarda ve süt alma hatlarındaki organik kirlilikleri, yağların ve proteinler meydana gelmektedir. Bunlar bakteri üreterek istenmeyen kötü koku ve rahatsız edici durumlara neden olabilir. Süt fabrikaları ve süt işleme tesislerinde temizleme işlemleri nitrik asit ile yapılmaktadır.
 • Atık su arıtma sektöründe bazı metallerin arıtılması için sülfürik asit ile nitrik asit kombinasyonu birlikte kullanılır.
 • Düşük ve yüksek alaşımlı boya yapılmadan önce, alüminyum, düşük kapasiteli çelik, bakır ve çinko alaşımlarının yüzey işlemlerinde sülfürik asit, hidroflorik asit, tartarik asit, Sitrik Asit ve kromik asit ile birlikte nitrik asit kullanılır.
 • Amonyum Nitrat, Amonyum Sülfat ve amonyum sülfat gibi gübrelerin imalatında sülfürik asit, fosforik asit ile birlikte nitrik asit kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Nitrik Asit fiyat olarak amonyak ve oksijen fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Üretimde kullanılan amonyak ve oksijen fiyatları arttığında nitrik asit satışı yapan firmalar fiyatları artıracaktır.

Özellikle yaz aylarından önce gübre üretimi artmasından dolayı piyasada bulunan amonyak fiyatları yukarı yönlü bir seyir yapacaktır. Bu da nitrik asit fiyatlarının artmasına neden olacaktır.

Endüstriyel sanayinin gelişmesi ile birlikte nitrik asit kullanımı her geçen sene artmıştır. Kullanım oranı piyasadaki fiyatların yükselmesine neden olmuştur.

Bir ülkedeki savunma sanayisinin gelişmesi ile bu alanda kullanılan maddelerin miktarı da artış göstermektedir. Bundan dolayı patlayıcı üretimi artmasından kaynaklık nitrik asit fiyatları artış yapacaktır.

Nitrik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.