Paylaş •

Fosfonik Asit

FOSFONİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
Ürün Belgeleri
FOSFONİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

FOSFONİK ASİT

Fosfonik Asit Nedir?

Fosfonik Asit Molekül Formülü: H3PO3

Fosfonik Asit Molekül Ağırlığı: 80,987 g/mol

Fosfonik Asit Kimyasal Adı: Fosfonik Asit

Fosfonik Asit CAS Numarası: 13598-36-2

Fosfonik asit fosfor asidi olarak da tanımlanmaktadır. Fosfonik Asit 3 Hidrojen 3 Oksijen 1 tane de Fosfor elementinden oluşmaktadır. Fosfonik Asit katı formda olan tek bir pentavalent fosforun bir tek hidrojen ve 2 hidroksi gruba kovalent yapıda bağlandığı ve bir çift bağ ile bir oksijene bağlanan bir fosfor oksoasittir.

Fosfonik Asit Eş Anlamlıları;

 • Fosfonik Asit
 • H3PO3
 • Dihidroksifosfin Oksit
 • Phosphono grubu
 • Hidrojen Fosfonik Asit
 • Dihidroksi(okso) fosfonyum
 • Fosforlu Asit %99
 • Fosforlu Asit Çözeltisi
 • Fosfonat, fosfonik asit
 • Okso-[E5-Phosphanediol]
 • 13598-36-2
 • Okso-[E5-Fosfonik Asit]
 • Dihidroksi[E5-Phosphanone]
 • Phospohorous acid
 • Orthophosphorus
 • O-fosforlu asit

Fosfonik Asit Üretimi Nasıl Yapılır?

Fosfonik asit üretimine dair birçok yöntem bulunmaktadır. Fosfonik asit üretim sürecinde en çok kullanılan yöntem dialik fosfonatların asidik koşullar altında yani HCl uygulamasıyla veya McKenna prosedürünün (bromotrimetilsilan ve ardından ve ardından metanolizi kullanan iki aşamalı bir reaksiyon) kullanılması, fosfonik asitlerin üretilmesi için en iyi yöntemleri sunmaktadır.

Fosfonik Asit Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fosfonik Asit beyaz renkte bulunan katı formda kristal yapıda bir kimyasaldır.

Fosfonik Asit 73 °C erime noktasına sahiptir.

Fosfonik Asit kaynama noktası 200 °C dir.

Fosfonik asit yoğunluğu 25 °C de 1.651 g/mLt dir.

Fosfonik asit higroskopik yapıda havaya duyarlı bir kimyasaldır.

Fosfonik asit kararlı yapıdadır. Güçlü üstleri ile uyumsuz bir kimyasaldır.

Fosfonik asit oksijeni havadan kolayca emerek fosforik asit oluşturabilir.

Fosfonik asit tuzlar oluşturmak suretiyle kimyasal bazlarla örneğin aminler ve inorganik hidroksitler ile egzotermik olarak reaksiyona girerler.

Fosfonik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

Fosfonik asit diğer fosforlu bileşiklerin hazırlanmasında bir ara ürün olarak kullanılmaktadır.

Fosfonik asit Demir(Fe) ve Manganez(Mn) kontrolü sağlamak için skala inhibisyonu ve uzaklaştırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Fosfonik asit korozyon kontrolü ve klor stabilizasyonu gibi su arıtımında fosfonatların hazırlanmasında kullanılan hammaddedir.

Fosfor asidin metal tuzları(fosfitler) ya bir tarım fungusiti yada bitkilerde fosforlu beslenmenin üstün bir kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Fosfonik asit plastik malzemeler için stabilize edici karışımlarda fosforlu asit kullanılmaktadır.

Fosfonik asit korozyona eğilimle metal yüzeylerin yüksek sıcaklığının önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Fosfonik asit yağlayıcı ve yağlayıcı katkı maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit bazı alkenlerin polimerizasyonunu başlatmak için kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit tarım kimyasalları ve anti ölçekleme maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.

Fosfonik asit kaplama maddeleri ve yüzey işlem kimyasalı olarak kullanılmaktadır.

Fosfonik asit yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.

Fosfonik asit otomotiv bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Fosfonik asit Ağaç ve ahşap ürünlerde kullanılmaktadır.

Fosfonik asit kumaş, tekstil ve deri ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Fosfonik asit çamaşır ve bulaşık yıkama ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fosfonik asit fiyatları genel olarak uzun zamandan bu yana artış göstermiştir. Fosfonik Asit fiyat olarak, fosfonik asit kullanım alanına doğrudan bağlıdır. Fosfonik asit kullanım alanları arttıkça fosfonik asit fiyatları da artacaktır.

Fosfonik asit fiyat olarak fosfonik asit üretim kapasitesine bağlıdır. Yeni bir fosfonik asit üretim tesisi kurulduğunda, fosfonik asit fiyat olarak artacaktır.

En uygun fosfonik asit satışı yapanlar, genel olarak fosfonik asiti toptan satışı yapan firmalardır.

Fosfonik asit fiyat olarak, fosfonik asit üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Fosfonik asit üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatları arttıkça fosfonik asit fiyat olarak artacaktır.

 

Hazırlayan: O Kimya