Paylaş •

Fosfonik Asit

FOSFONİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
FOSFONİK ASİT AMBALAJFOSFONİK ASİT AMBALAJ 25 Kg

Ürün Belgeleri
FOSFONİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

FOSFONİK ASİT (Fosforöz Asit)

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Nedir?

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Molekül Formülü: H3PO3

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Molekül Ağırlığı: 80,987 g/mol

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Kimyasal Adı: Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) CAS Numarası: 13598-36-2

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) fosfor asidi olarak da tanımlanmaktadır. Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) 3 Hidrojen 3 Oksijen 1 tane de Fosfor elementinden oluşmaktadır. Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) katı formda olan tek bir pentavalent fosforun bir tek hidrojen ve 2 hidroksi gruba kovalent yapıda bağlandığı ve bir çift bağ ile bir oksijene bağlanan bir fosfor oksoasittir.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Eş Anlamlıları;

 • Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)
 • H3PO3
 • Dihidroksifosfin Oksit
 • Phosphono grubu
 • Hidrojen Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)
 • Dihidroksi(okso) fosfonyum
 • Fosforlu Asit %99
 • Fosforlu Asit Çözeltisi
 • Fosfonat, Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)
 • Okso-[E5-Phosphanediol]
 • 13598-36-2
 • Okso-[E5-Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)]
 • Dihidroksi[E5-Phosphanone]
 • Phospohorous acid
 • Orthophosphorus
 • O-fosforlu asit

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Üretimi Nasıl Yapılır?

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) üretimine dair birçok yöntem bulunmaktadır. Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) üretim sürecinde en çok kullanılan yöntem dialik fosfonatların asidik koşullar altında yani HCl uygulamasıyla veya McKenna prosedürünün (bromotrimetilsilan ve ardından ve ardından metanolizi kullanan iki aşamalı bir reaksiyon) kullanılması, Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)lerin üretilmesi için en iyi yöntemleri sunmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) beyaz renkte bulunan katı formda kristal yapıda bir kimyasaldır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) 73 °C erime noktasına sahiptir.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) kaynama noktası 200 °C dir.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) yoğunluğu 25 °C de 1.651 g/mLt dir.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) higroskopik yapıda havaya duyarlı bir kimyasaldır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) kararlı yapıdadır. Güçlü üstleri ile uyumsuz bir kimyasaldır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) oksijeni havadan kolayca emerek fosforik asit oluşturabilir.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) tuzlar oluşturmak suretiyle kimyasal bazlarla örneğin aminler ve inorganik hidroksitler ile egzotermik olarak reaksiyona girerler.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Kullanım Alanları Nerelerdir?

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) diğer fosforlu bileşiklerin hazırlanmasında bir ara ürün olarak kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Demir(Fe) ve Manganez(Mn) kontrolü sağlamak için skala inhibisyonu ve uzaklaştırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) korozyon kontrolü ve klor stabilizasyonu gibi su arıtımında fosfonatların hazırlanmasında kullanılan hammaddedir.

Fosfor asidin metal tuzları(fosfitler) ya bir tarım fungusiti yada bitkilerde fosforlu beslenmenin üstün bir kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) plastik malzemeler için stabilize edici karışımlarda fosforlu asit kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) korozyona eğilimle metal yüzeylerin yüksek sıcaklığının önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) yağlayıcı ve yağlayıcı katkı maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) bazı alkenlerin polimerizasyonunu başlatmak için kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) tarım kimyasalları ve anti ölçekleme maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) kaplama maddeleri ve yüzey işlem kimyasalı olarak kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) otomotiv bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Ağaç ve ahşap ürünlerde kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) kumaş, tekstil ve deri ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) çamaşır ve bulaşık yıkama ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) fiyatları genel olarak uzun zamandan bu yana artış göstermiştir. Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) fiyat olarak, Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) kullanım alanına doğrudan bağlıdır. Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) kullanım alanları arttıkça Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) fiyatları da artacaktır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) fiyat olarak Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) üretim kapasitesine bağlıdır. Yeni bir Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) üretim tesisi kurulduğunda, Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) fiyat olarak artacaktır.

En uygun Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) satışı yapanlar, genel olarak Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)i toptan satışı yapan firmalardır.

Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) fiyat olarak, Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatları arttıkça Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) fiyat olarak artacaktır.

 

Hazırlayan: O Kimya

 

Fosfonik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.