Paylaş •

Formik Asit

FORMİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
FORMİK ASİT AMBALAJ FORMİK ASİT AMBALAJ 1220 KG IBC

Ürün Belgeleri
FORMİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

FORMİK ASİT

Formik Asit Nedir?

Formik Asit Molekül Formülü: HCOOH

Formik Asit Molekül Ağırlığı: 46.025 gr/mol

Formik Asit Kimyasal Adı: Formik Asit

Formik Asit CAS Numarası: 64-18-6

Formik Asit karboksilik asitlerin en basit olanıdır. En çok kullanılan diğer ismi Metanoik Asittir.

Formik Asit ilk olarak karıncaların gövdeleri damıtılarak izole edilmesiyle elde edilmekteydi. Bu nedenle Formik Asit’e latince bir kelime olan formica denildi. Bu da karınca anlamına geliyordu.

Formik Asit hem doğal olarak bulunur hem de karınca ve bazı böceklerde kendilerini savunmaları amacıyla doğal olarak üretilmektedir. Bunun yanında tek karbonlu bileşiklerin metabolizmasında yer alır.

Formik Asit İçin Kullanılan Diğer İsimler Aşağıdaki Gibidir;

 • Formik Asit
 • Metanoik Asit
 • Formik Asit Ruhu
 • Aminat
 • Formilat
 • Metanoat
 • Hidrojen Karboksilat
 • Oxomethanol
 • Metakarbonoik Asit
 • Formik Asit Susuz
 • Aminik Asit
 • Formisik Asit
 • Formira

Formik Asit Üretimi Nasıl Yapılır?

Formik Asit üretimi için bir kaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir. İlk olarak 1896 yılından bu yana Avrupa ülkelerinde Karbon monoksit (CO) ve Sodyum Hidroksitten (NaOH) üretilmekteydi. Buradaki Formik Asit üretim sürecinde ilk olarak Sodyum Format (HCOONa) üretilir daha sonra Sülfürik Asitten (H2SO4) hidrojen bağlanıp Sodyumun çıkması ile Formik Asit üretilmektedir. Bu reaksiyonun denklemi aşağıdaki gibidir.

CO + NaOH 》HCOONa ( 120- 125 °C Sıcaklık ve 6×10`5 – 8×10`5 Pa Basınç ile)

HCOONa + H2SO4 》HCOOH + NaHSO4

1980 yılında ise Amerikalı Bilim ve Tasarım şirketi Metanolün karbonilasyonunu geliştirdi. Buradaki Formik Asit üretim sürecinde Sıvı Amonyak ve Metanol karışımı 70 ° C de 32.5 mPa basınç altında karbon monoksit emmek amacıyla kullanılır. Daha sonraki süreçte sulu bir çözelti içerisinde hidrolize edilir.

Formik Asit üretim sürecinde sulu bir çözelti elde edilir. Burada susuzlaştırma işlemi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu  işlem ise susuz magnezyum sülfat, susuz bakır sülfat kullanılabilir. Daha sonra ise ekstraktif damıtma yapılmaktadır. Formik Asit üretim sürecinde ekstrakt edici madde olarak trimetilamin kullanılabilir. Daha sonra dehidrasyon ve saflaştırma işlemi ile susuz formik asit elde edilmektedir.

Aynı zamanda birçok acı ısırgan otları Formik Asit içermektedir.

Formik Asit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Formik Asit renksiz kokusuz duman yayan bir asittir. Keskin bir kokuya sahiptir.

Formik Asit kaynama noktası sudan biraz yüksek 101 °C dir. Erime noktası 8 °C dir.

Formik Asit yoğunluğu 20 °C de 1.22 gr/cm3 tür.

Formik Asit çözünürlüğü 100000 mg/L ( 25 °C dir.)

Formik Asit çözünürlük olarak Eter, Aseton, Etil Asetat, Metanol ve Etanol ile karışabilir. Bunun yanında Benzen, Toluen ve Ksilen de kısmen çözünmektedir.

Formik Asit Benzen, Toluen ve Ksilen de %10 kadar çözünmektedir. Aynı zamanda Alifatik Hidrokarbonlarda daha az oranda çözünürlüğe sahiptir.

Formik Asit ısındığında ve güçlü asitlerle reaksiyona girdiğinde ayrışmaktadır.

Formik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

Formik Asit kullanım alanı olarak sanayide yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Formik Asit petrol üretimine uygun işleme yardımcı kimyasalların imalatında kullanılmaktadır.

Formik Asit giyim ve ayakkabı bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır. Bazı elektrikli ve elektronik ürünlerin imalatında kullanılmaktadır.

Formik Asit çamaşır ve bulaşık ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Formik Asit hayvan yemlerinin imalatında koruyucu ve antibakteriyel özellik kazandırmak için kullanılmaktadır.

Formik Asit taze saman ve diğer silaj ürünlerinin üzerine püskürtüldüğünde belirli çürüme etkilerini durdurmaktadır. Bunun yanında hayvan yemlerinin besin değerini daha uzun süre korumalarına yardımcı olmaktadır.

Formik Asit bazen insan yiyeceklerinde koruyucu olarak kullanılır. Bazen koruyucu olarak değil de yiyeceklerde yapay tatlar ve parfümlerde yapay kokular oluşturmak için kullanılır.

Formik Asit deri tabaklamada tekstil ve kağıdın işlenmesinde lateksin kauçuk ağacında kauçuğa dönüştürülmesinde kullanılır.

Formik Asit Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Formik Asit fiyat olarak uzun sürelerden bu yana artarak gelmiştir. Bunun neden; Formik Asit’in kullanım alanlarının artması, Kömür fiyatlarının artması olarak değerlendirebiliriz. Çünkü karbon monoksit oluşturmak için kömür yakmak gerekmektedir.

Formik Asit fiyat olarak Metanol fiyatına doğrudan bağlıdır. Metanol fiyat olarak arttıkça Formik Asit fiyatları artacaktır. Metanol kullanım alanları arttıkça formik asit fiyat olarak artacaktır.

Formik Asit Fiyatları, formik asit satışı yapan firmaların stoklarına doğrudan bağlıdır. Formik Asit stokları arttıkça formik asit fiyat olarak artacaktır.

Formik Asit fiyatı formik asit üretimi yapan firmaların kullanıcılara olan uzaklığı arttıkça artacaktır. Çünkü mesafeden dolayı Formik Asit’in nakliye masrafları artacaktır. Bu da Formik Asit fiyatına doğrudan etki edecektir.

Hazırlayan: O Kimya