Paylaş •

Asetik Asit

ASETİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
ASETİK ASİT AMBALAJ

ASETİK ASİT AMBALAJ 60 Kg

Ürün Belgeleri
ASETİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Asetik Asit Nedir?

Asetik Asit Molekül Formülü; CH3COOH

Asetik Asit Molekül Ağırlığı; 60,05 g/mol

Asetik Asit Kimyasal Adı; Etanoik Asit, Asetik Asit

Asetik Asit CAS Numarası; 64-19-7

 

Asetik Asit, Etanoik Asit olarak da adlandırılır. Halk arasında sirke asidi olarak tabir edilmektedir. Ekşi bir tat ve keskin bir kokuya sahiptir. Asetik Asit Karboksilik asit türlerindendir. Ve aynı zamanda Asetik Asit, karboksilik asitlerin en basit olanlarındandır. Karboksilik Asitlerin en basiti Formik Asittir. Sirkenin gücünü belirleyen Asetik Asittir.

Asetik Asit, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip sentetik bir karboksilik asittir.

Asetik Asit renksiz bir sıvı veya Kristal şeklinde bir katıdır. Asetik Asit’in pH değeri Normalitesine göre 2.5 ile 3.5 arasında değişir.

Saf (%100) Asetik Asit Galsiyel olarak adlandırılır. Asetik Asit farklı oranlarda su ile karıştırılan zayıf bir Organik Asittir.

Buzlu Asetik Asit konsantre halde %99.5 konsantrasyona sahiptir saf asetik asittir. Asetik Asit sirke içerisindeki ana asittir. Buzlu Asetik asit yaklaşık olarak 17 °C de donar.

Asetik Asit’in eş anlamlıları aşağıdaki gibidir;

 • Etanoik Asit
 • Buzlu Asetik Asit
 • Etilik Asit
 • Metakarboksilik Asit
 • Asetik Asit Buzlu
 • Asetil Alkol
 • Pirolitik Asit
 • Etoik Asit
 • Etanoat
 • Buzul Asetat
 • Etilat
 • Sirke

Asetik Asit’in Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Asetik Asit 118,1 °C kaynama noktasına sahiptir. Asetik Asit 16,6 °C de donar. Asetik Asit’in yoğunluğu 1.0492 g/mol dür. Asetik Asit’in alevlenme sıcaklığı 37 °C dir. Tutuşma sıcaklığı 500 °C dir. Asetik Asit’in %80 lik sulu çözeltisi -8 °C de donar.

Asetik Asit güçlü bir sirke kokusuna sahiptir. Asetik asit genel olarak metaller ve doku için aşındırıcı özelliğe sahiptir.

Asetik Asit korozif bir asittir. Aynı zamanda yanıcıdır.

Asetik Asit normal laboratuvar koşullarında kararlı bir yapıya sahiptir.

Asetik Asit Nasıl Üretilir?

Dünyada Asetik Asit talebi yaklaşık 6.5 Milyon MT’dur. Bu talepteki Asetik Asit’in bir kısmı geri dönüşüm ile karşılanırken geri kalan kısmı Petrokimyasal besleme stoklarından veya biyolojik kaynaklardan üretilmektedir.

Asetik Asit genellikle Asetaldehitten Katalitik oksidasyon ile sentezlenir.

Asetaldehit, Asetilenin katalitik hidrasyonu veya etanolün katalitik dehidrasyonu ile elde edilir.

Asetik Asit’in bu yöntemle üretiminden bazı yan ürünler oluşur. Bunlar, formik asit ve formaldehittir. Bu yan ürünler damıtma yolu ile uzaklaştırılır. Asetik Asit’in saflaştırılma işleminden sonra Ticari olarak satılmak amacıyla %60 ve %80 lik olacak şekilde su ile seyreltilir.

Şuan en yaygın Asetik Asit üretimi 1960’lı yıllarda bir kimya şirketi tarafından geliştirilen yöntemle üretilmektedir. Buradaki asetik asit üretimi, metanolün, rodyum-iyodin katalizli karbonilasyonunu içermektedir.

CH3OH + CO 》Rh/I2(Katalizör) CH3COOH

Ayni zamanda Asetik asit bazı Endüstriyel kimyasalların üretiminde de yan ürün olarak üretilmektedir.

Asetik Asit’in İnsan Sağlığına Etkileri Nasıldır?

Asetik Asit cildi ve gözleri tahriş edici kimyasal özelliklere sahiptir. Bundan dolayı Asetik Asit ile çalışma yapılırken kişisel koruyucu donanımlar kullanılması gerekmektedir.

Asetik Asit’in temas etmesi durumunda bol su ile yıkama yapılmalıdır. Asetik Asit temas etmiş olan elbiseler derhal çıkarılmalıdır.

Glasiyel Asetik Asit oldukça koroziftir. Temas etmesi durumunda yanıklar kısa surede iyileşmez. Bu durumda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Asetik asit yutulması durumunda kusturma gibi bir yanlış yapılmamalıdır.

Asetik Asit Nasıl Depolanır?

Asetik Asit’in farklı ambalaj sistemleri vardır. Asetik Asit ambalajında en çok kullanılan ambalaj 65 Kg dır. Asetik Asit ambalajı bazı üreticilere göre değişmektedir.

Asetik Asit’in güvenli depolanması için aşağıdaki kimyasallarla temas etmemesi gerekmektedir.

Bunlar;

 • Krom (IV) Oksit
 • Nitrik Asit
 • Alkoller
 • Etilen Glikol
 • Perklorik Asit
 • Peroksitler
 • Potasyum Permanganat

Asetik Asitin bu kimyasallarla temas etmesi tehlikeli reaksiyonlara neden olabilir.

Asetik Asiti doğrudan Güneş görmeyen alanlarda depolama yapılmalıdır.

Asetik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir.

Asetik Asit, bazen lokal olarak bazen de dahili olarak bir karşı madde ve ayrıca reaktif olarak kullanılır.

Asetik Asit, plastik meşrubat şişelerinin imalatında kullanılır.

Asetik Asit, fotoğraf filmi imalatında kullanılan önemli bir kimyasal reaktif ve edüstriyel kimyasaldır.

Asetik Asit, gıda sektöründe asitlik düzenleyici kimyasal olarak kullanılır.

Asetil gruplarının tamamı neredeyse Asetik Asitten üretilir. Asetil grupları ise tüm yaşam gruplarında biyokimyanın temelini oluşturmaktadır.

Asetik Asit, sentetik elyaf için, kumaş için ve ahşap tutkalı için polivinil asetat olarak kullanılır.

Evlerde kullanılan asetik asit genellikle temizleme kimyasalı olarak kullanılır.

Asetik asit, ticari olarak bir çok bileşiği oluşturmak için diğer kimyasallarla birlikte reaksiyona sokulur.

Asetik Asit, suni ipek, yanmayan hareketli film, lak ve plastik yapımında kullanılan selülöz asetatı oluşturmak için kullanılır.

Asetik Asit inorganik tuzların imalatında da kullanılmaktadır. Bunlar, kurşun (Pb), Potasyum (K) ve Bakır Asetatlardır.

Asetik Asit özellikle, çabuk kuruyan lak ve çimentolarda, çözücü madde olarak kullanılan amil, butil, propil, etil ve metil asetatların imalatında kullanılır.

Asetik Asit, çeşitli boya endüstrisinde, parfüm, sentetik elyaf, tekstil , mürekkep, kauçuk ve pestisitler ve ağaç yapıştırıcıların imalatında kullanılmaktadır. Ayrıca asetik asit, çeşitli metal asetatlar, selüloz asetatlar ve vinil asetat üretiminde endüstriyel alanlarda yoğun olarak kullanılmaktadır.

Asetik Asit bazı böcek ilaçlarının imalatında kullanılır. Aynı zamanda klinik laboratuvarlarda kan testi için asetik asit kullanılır.

Asetik Asit tıp alanında birçok ilaçta ana maddedir. Asetik asit kullanımı bakteri ve mantar gelişimini önler. Kulakta meydana ağrı ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olur.

Asetik asit kan basıncını ve yağ birikimini kontrol etmeye yardımcı olmaktadır.

Asetik Asit Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Asetik Asit fiyati, Asetik asit satışı yapan firmaların stok durumu, asetik asit satışı yapan firmaların karlılık beklentilerine göre değişmektedir.

Asetik Asit fiyatı, asetaldehit fiyatına bağli olarak değişmektedir. Asetik Asit fiyatı Asetaldehit fiyati arttıkça artmaktadır. Şayet asetaldehit fiyatı düşerse Asetik asit fiyatı azalmaktadır.

Yine burada Asetik asit fiyatının bir kaç faktöre bağlı olduğu görülmektedir. Yeni bir Asetaldehit üretim tesisinin kurulmuş olması asetik asit fiyatını kısmi olarak düşürecektir. Ama Asetik Asit satışı yapan firmalar genel olarak piyasayı kontrol etmektedirler. Geçmişten günümüze Asetik asit fiyatı stabil bir artış ile devam etmektedir. Asetik Asit satışı yapan firmaların elinde Asetik asit stokları azalmış olması, asetik asit satış fiyatının artmasına neden olmaktadır.

Asetik Asit fiyatını etkileyen bir diğer faktör ise yeni bir Asetik Asit üretim tesisinin kurulmasıdır. Bu sayede Asetik Asit fiyatı geçici düşüş yaşayacaktır.

 

Hazırlayan; O Kimya