Paylaş •

Etil Asetat

ETİL ASETAT MOLEKÜL YAPISI

ETİL ASETAT

Etil Asetat Nedir?

Etil Asetat Molekül Formülü: C4H8O2

Etil Asetat Molekül Ağırlığı: 88.11 g/mol

Etil Asetat Kimyasal Adı: Etil Asetat

Etil Asetat CAS Numarası: 141-78-6

Etil Asetat asetik asit ile etanol’ün reaksiyona girmesi sonucunda oluşan asetat esteridir. Etil Asetat polar yapıda aprotik bir çözücü kimyasaldır.

Etil Asetat karakteristik olarak tatlı bir kokuya sahiptir. Etil Asetat genel olarak meyveli bir kokuya sahiptir. Etil Asetat sudan daha az yoğunluğa sahip fakat buharı havadan ağırdır. Etil Asetat bir çözücü kimyasalıdır. Ve bu nedenle Dünya çapında yüksek ölçeklerde üretilmektedir.

Etil Asetat diğer isimleri aşağıdaki gibidir;

 • Etil Asetat
 • ETOH
 • Etoh
 • 141-78-6
 • Etile
 • EtOAc
 • Etil Etanoat
 • Asetik Ester
 • Asetik Eter
 • Etil Ester
 • Asetidin
 • Sirke Naftası
 • Etil Asetik Ester
 • Asetik Asitin Etil Esteri
 • Etanol Esetat

Etil Asetat Üretimi Nasıl Yapılır?

Etil Asetat üretim sürecinde 3 işlem sınıfı bulunmaktadır.

Bu işlemlerden birincisi fisher eşleştirme reaksiyonudur. Buradaki Etil Asetat üretiminde asit katalizörlerine ihtiyaç vardır. Buradaki katalizör olarak kullanılan asitler, sülfürik asit, hidroklorik asit gibi vb. Asitlerdir.

Buradaki Etil Asetat üretimin reaksiyon %65 gibi bir verimle gerçekleşmektedir.

Buradaki işlemin reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

CH3CH2OH + CH3COOH 《》CH3COOC2H5 + H2O

Buradaki Etil Asetat üretim reaksiyonunda suyun uzaklaştırılması sonucunda reaksiyonun dengesi sağa kayabilir.

Etil Asetat üretiminde kullanılan ikinci yöntem ise, alüminyum trietoksit katalizörü kullanılarak asetaldehitin thischenko reaksiyonudur. Buradaki etil asetat üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

2CH3CHO CH3COOC2H5

Buradaki Etil Asetat üretim yöntemi 2 farklı yol kullanılmaktadır. Dehidrojenik yöntem ve oksidadif yöntem. Dehidrojenik yöntemde palladyum veya bakır bazlı katalizör kullanılmıştır. Olsidatif yöntemde ise palladyum oksit destekli katalizör kullanılmıştır.

Etil Asetat üretimindeki 3. Yöntem ise katalizör olarak kil ve heteroploy asiti kullanılan etilene asetik asit eklenmesi üretimidir. Bu yöntemin reaksiyonu ise aşağıdaki gibidir.

CH2=CH2 + CH3COOH CH3COOC2H5

Etil Asetat üretim sürecinde her 3 yönteminde dezavantajları vardır. Asetik Asit kullanılan yöntemlerde korozyon oluşumu meydana gelmektedir. Bu istenmeyen bir olaydır. Etil asetat üretiminde asetaldehitin kullanımı zordur. Çünkü; petrokimyasal sanayi bölgelerinde bulunmaktadır.

Buradaki dezavantajlardan dolayı daha az problemli bir Etil Asetat üretim projesi çok büyük talep görecektir.

Etil Asetat Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Etil Asetat meyveli bir kokuya sahiptir. Berrak renksiz bir sıvı görünümündedir. Sudan daha az bir yoğunluğa sahiptir. Aynı zamanda eter benzeri meyveli bir kokuya sahiptir.

Etil Asetat parlama noktası 24 °C dir.

Etil Asetat kaynama noktası 76.5-77.5 °C aralığındadır.

Etil Asetat -84 °C dir.

Etil Asetat su içerisinde yüksek çözünürlüğe sahiptir. 25 °C de 64 g/Lt dir.

Etil Asetat yoğunluğu 0.902 gr/mlt dir. Etil Asetat bunun yanında etanol, dietil eter, benzen ve aseton ile karışabilir. Aynı zamanda kloroform ile de karışabilir.

Etil Asetat Kullanım Alanları Nerelerdir?

Etil Asetat çözücü olarak kullanılan kimyasallar içerisinde çok iyi bir şekilde karışmasından kaynaklı çok tercih edilen kimyasal türüdür. Çok iyi karışım sağladığı bu kimyasallar, alkoller, ketonlar, glikoller ve esterlerdir.

Etil Asetat kullanım alanları arasında yapıştırıcıların imalatı da bulunmaktadır.

Etil Asetat bazı aromaların imalatında kullanılmaktadır. Bunlar, muz, armut, şeftali, ananas ve üzüm kokulu aromalardır.

Etil Asetat bazı kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır.

Etil Asetat asetamid üretiminde kullanılmaktadır.

Etil Asetat asetil asetat üretiminde kullanılmaktadır.

Etil Asetat metil heptanon vb. Kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır.

Bizmut tayininde Etil Asetat kullanılmaktadır.

Bor tayininde Etil Asetat kullanılmaktadır.

Altın tayininde Etil Asetat kullanılmaktadır.

Bunun yanında molibden, platin ve talyum tayini etil asetat ile yapılmaktadır.

Tekstil endüstrisinde temizleme kimyasalı olarak etil asetat kullanılmaktadır.

Etil asetat kafeinsiz çay ve kahvenin imalatında kullanılmaktadır.

Etil Asetat böceklerin toplandığı bir ortamda hızlıca ölmelerine yardımcı olan kimyasalların imalatında kullanılmaktadır. Burada genellikle yetişkin böcekler için geçerlidir.

Etil Asetat oje içerisindeki temel film oluşturan materyal olan nitroselüloz dahil diğer maddeleri çözmek için kullanılmaktadır.

Etil Asetat diğer manikürcü ürünlerin formüllerinde kullanılmaktadır.

Etil Asetat yapay meyve aromaları ve özü olarak kullanılmaktadır.

Etil Asetat fotoğraf filmleri, kontakt lensler ve tekstil temizliği ile de kullanılmaktadır.

Etil Asetat elektronik sektöründe fotorezist formülasyonlarında kullanılan reçinelerin viskozitesini azaltmak için kullanılmaktadır.

Etil Asetat İlaç üretiminde ektraksiyon ajanı olarak kullanılan bir kimyasaldır.

Etil Asetat düşük maliyet, düşük toksisite ve hoş kokusunda dolayı çözücü olarak tercih edilmektedir.

Etil Asetat Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Etil Asetat fiyat olarak etil asetat üretiminde kullanılan kimyasal hammaddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Asetik asit fiyat olarak arttıkça etil asetat fiyat olarak artacaktır. Etil alkol fiyatları arttıkça etil asetat fiyat olarak artacaktır.

Etil Asetat fiyatları, asetaldehit fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Çünkü asetaldehit, etil asetat üretiminde kullanılmaktadır.

Etil asetat fiyat olarak, sülfürik asit fiyatına doğrudan bağlıdır. Sülfürik asit fiyat olarak arttıkça, etil asetat fiyat olarak artacaktır.

Etil asetat fiyat olarak, etil asetat satışları yapan firmaların stoklarına bağlı olarak değişmektedir. Etil asetat stokları arttıkça etil asetat fiyat olarak düşecektir.

Etil asetat fiyat olarak etil asetat üretimlerinde bağlıdır etil asetat üretimi yapan bir firma kurulduğunda etil asetat fiyat olarak düşüş yaşayacaktır.

Etil asetat toptan fiyatları, etil asetat kullanım alanlarına bağlıdır. Yeni bir etil asetat kullanım alanı ortaya çıkması durumunda ve yüksek miktarda kullanım olması durumunda etil asetat fiyat olarak artacaktır.