Paylaş •

Sodyum Metabisülfit

SODYUM METABİSULFİT MOLEKÜL YAPISI
SODYUM METABİSÜLFİT AMBALAJ
SODYUM METABİSÜLFİT AMBALAJ 25 KG

Ürün Belgeleri
SODYUM METABİSÜLFİT ANALİZ SERTİFİKASI

SODYUM METABİSÜLFİT

Sodyum Metabisülfit Nedir?

Sodyum Metabisülfit Molekül Fomülü: Na2S2O5

Sodyum Metabisülfit Molekül Ağırlığı: 190.05 gr/mol

Sodyum Metabisülfit Kimyasal Adı: Sodyum Metabisülfit

Sodyum Metabisülfit CAS Numarası: 7681-57-4

Hafif bir kükürt kokusuna sahip beyaz kristal toz formdadır. Solunması halinde toksiktir. Cildi ve dokuyu kuvvetli tahriş edici özelliğe sahiptir. Su ile karıştırıldığında aşındırıcı asit özelliği kazanmaktadır.

Sodyum Metabisülfit 2 ye 1 oranında sodyum ve disülfit iyonlarından oluşan inorganik yapıdaki sodyum tuzudur. Genellikle gıda antioksidanı olarak rol oynar. Sodyum Metabisülfit yapısında bisülfit içermektedir.

Sodyum Metabisülfit eş anlamlıları aşağıdaki gibidir;

  • Sodyum Metabisülfit
  • Sodyum Pirosülfit
  • Sodyum Bisülfit susuz
  • Pirosülfürik Asit, disodyum tuzu
  • 7681-57-4
  • Disodyum Pirosülfit
  • Disodyum Disülfit
  • Disodyum Metabisülfit
  • Natrium Pyrosulfit

Sodyum Metabisülfit Üretimi Nasıldır?

Sodyum Metabisülfit (Sodyum disülfit) ,% 50-70 sodyum hidroksit veya sodyum karbonat süspansiyonunun, doymuş sodyum hidrojen sülfit çözeltisi içerisinde kükürt dioksit içeren gazlarla işlenmesiyle üretilir. Sodyum Metabisülfit santrifüjleme ile uzaklaştırılır ve sonra kurutulur.

Sodyum Metabisülfit üretimindeki reaksiyon aşağıdaki gibidir;

Na2CO3 + 2SO2 》Na2S2O5 +CO2

Sodyum Metabisülfit üretimindeki bir diğer yöntem de termal dehidrasyona maruz kaldığında oluşur. Sülfür dioksitin sodyum karbonattan geçirilmesiyle de hazırlanabilir.

Sodyum Metabisülfit üretiminde baskın olan yöntemler bunlardır. Maliyet avantajına ve kurulu maliyetlerine göre farklılık göstermektedir.

Sodyum Metabisülfit Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Sodyum Metabisülfit fiziksel görünüm olarak beyaz kistal toz görünümde katı formda kimyasal maddedir. Renk olarak beyazdan biraz sarıya çalmaktadır.

Sodyum Metabisülfit erime noktası 150 °C dir.

Sodyum Metabisülfit yoğunluğu 1.48 gr/cm3’ tür.

Sodyum Metabisülfit çözünürlük olarak 20 °C de 540 gr/L dir.

Sodyum Metabisülfit hava ve neme duyarlı kimyasal maddedir. Dolayısı ile hava ile teması ve su ile teması önlenmeli. Kuru alanlarda depolanmalıdır.

Sodyum Metabisülfit kararlılık olarak kararlı kimyasaldır. Güçlü oksitleyici ajanlarla, güçlü asitlerle uyuşmamaktadır. Sodyum Metabisülfit güçlü asitlerle teması halinde zehirli gaz açığa çıkarmaktadır.

Sodyum Metabisülfit Kullanım Alanları Nerelerdir?

Sodyum Metabisülfit Gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Sodyum Metabisülfit Patatesin korunması aynı zamanda kararmamasını sağlamaktadır.

Sodyum Metabisülfit sanayide birçok alanda kullanılmaktadır. Yükseltgen ve İndirgeyici ajan olarak kullanılabilir.

Sodyum Metabisülfit kaplama sektöründe yüzey işlem maddesi olarak kullanılabilir.

Gıda sektöründe diğer koruyucu kimyasallara nazaran daha fazla tüketilen koruyucu kimyasaldır. Bunun nedeni; Fiyat olarak diğer koruyucu kimyasallara kıyasla maliyet avantajı vardır.

Sodyum Metabisülfit selüloz ve kağıt endüstrisinde, fotoğrafçılık endüstrisinde bunun yanında çamaşır suyu ve klor giderici olarak birçok endüstride kullanılmaktadır.

Sodyum Metabisülfit petrol ve gaz enüstrisinde kullanılmaktadır. Sodyum Metabisülfit hindistan cevizi kreminin üretiminde beyazlatıcı ajan olarak kullanılmaktadır.

Sodyum Metabisülfit ticari altın’ın siyanürlerme işlemlerinde, siyanürün tahrip edilmesinde bir korozyon önleyici olarak kullanılmaktadır.

Sodyum Metabisülfit atık su ve borulardaki çözünmüş oksijenin giderilmesi için oksijen temizleyici olarak görev yapmaktadır.

Sodyum Metabisülfit Altın madenciliği endüstrisinde Altın’ın aurik asitten çökeltilmesinde ve atık su arıtmasında, indirgenme işlemi yapıldıktan sonra üç değerli kromu üç değerli olacak şekilde uzaklaştırmak için kullanılmaktadır.

Aynı zamanda Sodyum Metabisülfit çeşitli çalışmalarda 6-hidroksidopamin stok çözeltilerinin hazırlanması sırasında bir antioksidan olarak eklenmektedir.

Sodyum Metabisülfit fotoğrafçılık sektöründe fotoğraf geliştiricilik alanında kullanılır.

Sodyum Metabisülfit Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Metabisülfit fiyat olarak çok pahalı bir kimyasal madde değildir. Ancak Sodyum Metabisülfit fiyatı uzun zaman içerisinde sürekli artmıştır.

Sodyum Metabisülfit fiyat olarak, Sodyum Metabisülfit üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatları ile doğru orantılıdır. Sodyum Metabisülfit üretiminde kullanılan Sodyum Kabonat veya Sodyum Hidroksit fiyatı arttıkça Sodyum Metabisülfit fiyat olarak artacaktır.

Sodyum Metabisülfit üretimi yapan firmalar, Sodyum Metabisülfit üretimini artırdıkça Sodyum Metabisülfit fiyat olarak düşecektir. Üretim azaldıkça fiyat düşecektir.

Sodyum Metabisülfit fiyat olarak, Sodyum Metabisülfit kullanan firmanın üretim tesisine olan mesafesi arttıkça artacaktır.

Sodyum Metabisülfit fiyatları, yeni bir Sodyum Metabisülfit üretim tesisi kurulduğunda azalacaktır. Çünkü; üretilen Sodyum Metabisülfit talebi ziyadesiyle karşılayacaktır.

 

Hazırlayan: O Kimya