Paylaş •

Laktik Asit

LAKTİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
LAKTİK-ASİT-AMBALAJ-FOTOLAKTİK ASİT AMBALAJ 35 Kg
Ürün Belgeleri
LAKTİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

LAKTİK ASİT

Laktik Asit Nedir?

Laktik Asit Molekül Formülü: C3H6O3

Laktik Asit Molekül Ağırlığı: 90,078 g/mol

Laktik Asit Kimyasal Adı: 2-Hidroksipropionik Asit

Laktik Asit CAS No: 50-21-5

2-Hidroksipropionik asit en yaygın şekilde meydana gelen hidroksikarboksilik asittir. İlk olarak 1780 yılında İsveçli Kimyager Sheele tarafından keşfedilmiş kimyasal maddedir. Laktik asit doğal olarak oluşan organik asit türevidir.

Laktik Asit şekerin fermantasyonunda(Oksidasyon, Metabolizma) normal olarak değerlendirilen bir ara maddedir. Laktik asitin konsantre formu gastrointestinal fermantasyonu önlemek için kullanılır.

Laktik asit karboksilik asit türlerindendir. Laktik Asit farklı konsantrasyonlarda üretilebilir. Bu konsantrasyonlar %50, %88, %90 olarak bulunmaktadır.

Laktik Asit, DL- insanlarda biyolojik olarak aktif izoform olan laktik asidin rasemik izomeridir. Karboksilik asitler bir baz mevcut ise bunlarla etkileşime girmek için hidrojen iyonu verirler. Laktik asit bu özellikleri ile hem organik hem de inorganik olan tüm bazlarla reaksiyona girerler.

Altı veya daha az karbon atomuna sahip karboksilik asitler suda serbestçe veya orta derecede çözünür. Altıdan fazla karbon içerenler suda az çözünür.

Laktik Asit Eş Anlamlıları;

 • Laktik Asit
 • 2-Hidroksipropanoik Asit
 • DL-Laktik Asit
 • L-Laktik Asit
 • 50-21-5
 • 2-Hidroksipropionik Asit
 • Süt Asidi
 • Etilidenelatik Asit
 • Polilaktik Asit
 • Rasemik Laktik Asit
 • Laktik Asit USP
 • Alfa-Hidroksipropionik Asit
 • Propionik asit 2-hidroksi-
 • 2-Hidroksi-2-Metilaktik asit
 • Peynir Altı Suyu
 • Laktik Asit Çözeltisi
 • L-Laktik Asit Kalsiyum Tuzu

Laktik Asit Üretimi Nasıl Yapılır?

Laktik Asit endüstriyel sistemde fermantasyon veya sentetik yöntemle üretilir. Fermantasyon sürecinde, fermantasyon yoluyla laktik asit üretmek için karbonhidratlar, besinler ve mikroorganizma gerektirir.

Laktik Asit üretim sürecinde kullanılan karbonhidratlar, ağırlıklı olarak heksoz veya heksoza, glikoz, mısır şurupları, melas, şeker pancarı suyu, peyniraltı suyunun yanı sıra pirinç, buğday, mısır ve patates nişastalarına kolaylıkla ayrılabilen bileşiklerden oluşmaktadır.

Laktik Asit üretimi yapılırken mikroorganizmaların ihtiyaç duyduğu besin maddeleri, çözünür peptitleri ve amino asitleri içermektedir. Peptit ve amino asitler birçok durumda kompleks azot bileşikleridir.

Laktik asit üretim sürecinde pH ı kontrol edebilmek için Kireç(Kalsiyum Hidroksit), Kalsiyum Karbonat (CaCO3), Amonyum Hidroksit( NH4(OH)2) ve Sodyum Hidroksit(NaOH) genel olarak et suyunda pH ı korumak için kullanılır.

Laktik Asit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Laktik asit kokusu olmayan veya sadece hafif rahatsız edici kokusu bulunan, asitliği olmayan berrak ve renksiz bir sıvıdır.

Laktik Asitin bazı formları sarı kokulu şuruplu bir sıvıdır. Veya sarı kristal özelliğine sahiptir.

Laktik Asit sulu çözeltisi asidik özelliğe sahiptir.

Laktik Asit erime noktası 18 °C dir. Laktik Asit kaynama noktası 122 °C dir.

Laktik Asit’in 25 °C deki yoğunluğu 1,209 g/mlt dir.

Laktik Asit saklama sıcaklığı 2-8 °C dir.

Laktik Asit kararlılık olarak kararlı bir kimyasal maddedir. Laktik Asit yanıcıdır. Laktik Asit güçlü oksitleyici maddeler ile uyumsuzdur.

Laktik asit metaller ve doku için aşındırıcı bir kimyasaldır.

Laktik Asit’in İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

Laktik Asit dumanının solunması mukoza zarında öksürük ve tahrişe neden olmaktadır. Laktik asit yutulması durumunda, seyreltilmiş laktik asit olsa bile yemek borusu ve mide üzerinde korozif etkilere neden olmaktadır. Laktik Asitin daha konsantre formlarının temas etmesi durumunda ciddi cilt ve göz yanıklarına neden olmaktadır.

Laktik Asit yanıcı bir maddedir lakin kolay alev almayan bir kimyasal maddedir. Laktik asit kimyasalı ısıtıldığında buharları hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilmektedir.

Laktik Asit metallerle temas etmesi durumunda yanıcı hidrojen gazı meydan gelebilir. Su akışı ile su yollarına girmesi durumunda kanalizasyonu kirletici özelliklere sahip bir kimyasaldır.

Laktik Asit kimyasalı erimiş bir biçimde nakledilebilir.

Laktik Asit Kullanım Alanları Nerelerdir?

Lakitik Asitin başlıca kullanım alanları aşağıdaki şekildedir.

Laktik Asit’in yaklaşık %85 i gıda ve gıda ile ilgili uygulamalarda kullanılmaktadır. Geri kalan %15 lik kısım ise gıda endüstrisi olmayan alanlarda kullanılmaktadır.

Gıdalara asitlik kazandırmak için Laktik Asit kullanılmaktadır. Fakat diğer asitlere nazaran laktik asit daha hafif asitlik özellik katmaktadır.

Çok iyi bir koruyucu özelliğe sahip olmasından dolayı, gıdalarda koruyucu olarak kullanılmaktadır. Lahana turşusu, zeytin ve sebzelik turşularda dekapaj ajanları olarak Laktik Asit kullanılmaktadır. Bunun yanında pH tamponlama maddesi, bakteri önleyici ve küf oluşumunu önlemek için Laktik Asit kullanılır.

Deri tabaklama alanından teknik dereceli Laktik Asit uzun zamandır kullanılmaktadır. Burada derilerin ayrıştırılması ve bitkisel tabaklamada asitleştirici olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında çok farklı tekstil terbiye işlemlerinde ve yünün asitle boyanması işleminde teknik dereceli Laktik asit kullanılmıştır. Laktik asit maliyetinden dolayı ucuz inorganik asitler Laktik asit yerini almıştır. Fakat atık tuzların imhası ile ilgili çevresel faktör kısıtlamaları Teknik dereceli laktik asit kullanımını bu alanda tekrar hakim kılacaktır.

Laktik Asit kullanım alanları arasında ana uygulamalar olarak alkollü içecekler, alkolsüz içecekler, erişte, soya sosu ve salamura yapımında kullanılmaktadır.

Laktik Asit kullanımı kozmetik sektöründe temel makyaj malzemelerinin imalatında kullanılmaktadır.

Laktik Asit kullanım alanları arasında ilaç ve sağlık sektöründe tıbbi malzemelerin imalatında kullanılmaktadır.

Laktik Asit’in endüstride kullanımı ise fiber,, boya, pestisit ve kaplama alanlarında çok yaygındır.

Laktik Asit bitkilerin büyümesini düzenleyici özelliğinden dolayı tarım ilaçlarının imalatında kullanılmaktadır.

Laktik Asit gıda katkı maddesi olarak aromatik özellik katmasından dolayı kullanılabilmektedir.

Laktik Asit mantar ilacı olarak(pestisit olmayan) imalatında kullanılmaktadır.

Laktik asit kullanım alanları arasında yakıtlar ve yakıt katkı maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.

Laktik Asit kaplama maddeleri ve yüzey işleme kimyasalı olarak kullanılmaktadır.

Laktik Asit petrol üretiminde özel işleme kimyasalı olarak kullanılmaktadır.

Laktik Asit plastik ve kauçuk ürünlerin imalatında kullanılmaktadır.

Laktik asit laktit yapımında kullanılır. Petrol kuyularında kullanılır.

Laktik Asit biyolojik olarak bozunabilir plastik ve lifler için polilaktik asit olarak kullanılır.

Laktik Asit Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Laktik Asit fiyatları çok uzun yıllardan bu yana kullanım alanlarının artması ile sürekli artmıştır. Laktik asit fiyat olarak yeni bir kullanım alanı oluşması durumunda fiyat olarak artar çünkü üretilen laktik asit miktarı, talep edilen laktik asit miktarını karşılamayacaktır.

Laktik asit fiyat olarak, laktik asit üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Laktik asit üretiminde kullanılan maddelerin fiyatları arttıkça Laktik Asit fiyatı doğrudan artacaktır.

Laktik Asit fiyat olarak, laktik asit üretimine bağlıdır. Yeni bir laktik asit üretim tesisi kurulması durumunda laktik asit fiyat olarak kısa süreli azalacaktır. Ama laktik asit fiyatı zamanla stabil düzeye ulaşacaktır.

Laktik Asit satışı yapan firmalar, laktik asit fiyatları üzerinde belirleyici etkilere sahiptir. Laktik asit satan firmalar, stoklarını artırması durumunda laktik asit fiyat olarak düşük düzeyden satılacaktır.

 

Hazırlayan: O Kimya

Laktik Asit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.