Paylaş •

Sorbik Asit

SORBİK ASİT MOLEKÜL YAPISI
Ürün Belgeleri
SORBİK ASİT ANALİZ SERTİFİKASI

Sorbik Asit Nedir?

Sorbik Asit Molekül Formülü; C6H8O2

Sorbik Asit Molekül Ağırlığı; 112.13 g/mol

Sorbik Asit Kimyasal Adı; Sorbik Asit

Sorbik Asit CAS Numarası; 110-44-1

 

Sorbik Asit, Dünya çapında en yaygın kullanılan Gıda koruyucusudur. Sorbik Asit doğal olarak oluşan bir bileşiktir. Sorbik Asit, yiyeceklerde meydana gelen yağma ve ölümcül hastalıkların sebebi olan küf oluşumunu engellemede son derece etkilidir. Sorbik Asit, antimikrobiyal özellikleri bulunan bir bileşiktir.

Dünya piyasasında kullanılan Sorbik Asit yani Ticari olarak kullanılan Sorbik Asit sentetik olarak üretilmektedir.

Sorbik Asit, 2,4-heksadienoik Asit olarak ta adlandırılır. Sorbik Asit aynı zamanda düz zincirli doymamış yağlı bir asittir.

Sorbik Asit’ in COOH (Karboksil Grubu) çok reaktiftir ve Kalsiyum, Sodyum ve Potasyum ile tuz oluşturabilir.

Sorbik Asit’ in Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Sorbik Asit, beyaz toz veya kristaller halinde olur. Sorbik Asit’ in erime noktası 134.5 °C’ dir. Hafif asidik bir ve insanı sıkan bir kokuya sahiptir.

Sorbik Asit, tatsız bir maddedir. Sorbik Asit, uygun şekilde suda çözünür. Etanolde de çözünmektedir.

Sorbik Asit, 1.2 gr/cm3 yoğunluğa sahiptir. Sorbik Asit standart depolama şartlarında kararlıdır. Sorbik Asit 228 °C de kaynamaktadır. 127 °C alevlenme noktasıdır.

Sorbik Asit, birçok madde içerisinde çözünmektedir. Lakin en çok Eter’ de çözünmektedir. Sorbir Asit Yağ ve Sıvı yağlarda da çözünmektedir.

Sorbik Asit’ in sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artmaktadır. Sorbik Asit’in alkol içerisindeki çözünürlüğü, Alkol % si arttıkça çok yüksek oranda artmaktadır. Sorbik Asit’ in şeker içerisindeki çözünürlüğü, şeker % si arttıkça çözünürlük azalmaktadır.

Sorbik Asit, toz, granül ve çözelti halinde bulunabilmektedir. Ve kapsüllenebilir.

Sorbik Asit Nasıl Üretilir?

Sorbik Asit, Keten ve 2-Butenal in 30 °C ile 80 °C sıcaklıktaki reaksiyonunda +2 değerlikli geçiş metali tuzlarının mevcudiyetinde bir reaksiyon oluşur. Bu reaksiyonda 3-Hidroksi-4-Heksanoik Asit esteri oluşur. Bu polyester bileşik, bazlardan veya asitlerden, bir asit varlığında iyi bir verimle Sorbik Asit verecek şekilde ayrılır.

Sorbik Asit, gıda kullanımları ve sudaki çözünürlüğünün artırılması için, ekstrüzyon ve palletizasyon ile granüle edilir.

Sorbik Asit Hangi Alanlarda Kullanılır?

Sorbik Asit genel olarak gıdalarda koruyucu özelliğinden dolayı kullanılmaktadır.

Sorbik Asit antibiyotik özelliğinden dolayı etleri korumak amacıyla kullanılır.

Sorbik Asit, gıdalarda lezzet ve renk artırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Sorbik Asit aynı zamanda antimikrobiyal bir ajandır. Bundan dolayı insanlarsa tokluk hissi uyandırır.

Sorbik Asit yine, antimikrobiyal özelliğinden dolayı gıdalarda  tazeliği korumak için kullanılır.

Sorbik Asit’ in Propiyonik veya Benzoik asit gibi diğer gıda koruyucularına göre avantajı nihai ürünün tadını bozmamasıdır. Sorbik asit bundan dolayı daha fazla tüketilmektedir.

Sorbik Asit’in kozmetik sektöründe koruyucu olarak kullanılmasının sebebi mikropları inhibe etmesinden kaynaklanmaktadır.

Sorbik Asit, hayvancılık sektöründe kalıpları önlemek amacıyla hayvan yemlerinde kullanılır.

Sorbik Asit, Tıbbi alanda ilaç üretimlerinde intrevanöz olarak enjekte edilen sıvı ilaçlar ve besleyici solüsyonlarında mikrobiyal inhibisyon olarak kullanılmaktadır.

Sorbik Asit Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sorbik Asit fiyatı, sanayileşmenin getirdiği yoğunluk ile doğru orantılı olarak artmaktadır.

Sorbik Asit fiyatını etkileyen faktörlerden bir tanesi de yeni uygulama alanının keşfedilmesi ile doğru orantılı olarak artmaktadır.

Sorbik Asit fiyatı, farklı üretim tesislerinin kurulması ile ters orantılı olarak kısa süreli olarak düşmektedir. Lakin bu grafik zamanla stabil bir düzeye ulaşmaktadır.

Sorbik Asit fiyatı, kısacası talep ve arz dengesine göre değişmektedir.

 

Hazırlayan; O Kimya