Paylaş •

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat)

HİDROKSİL AMONYUM SÜLFAT MOLEKÜL YAPISI
HİDROKSİL AMONYUM SÜLFAT AMBALAJ FOTOHİDROKSİL AMONYUM SÜLFAT AMBALAJ

HİDROKSİL AMONYUM SÜLFAT (HİDROKSİLAMİN SÜLFAT)

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Nedir?

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Molekül Formülü: (NH2OH)2.H2SO4 veya H8N2O6S

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Molekül Ağırlığı: 164.132 g/mol

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Kimyasal Adı: Hidroksil Amonyum Sülfat

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) CAS Numarası: 10039-54-0

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Sülfürik Asit tuzu ve hidroksil amin’den meydana gelmektedir. Saf olduğunda patlayabilen kolay işlenebilen formu vardır.

Azot içeren beyaz bir bileşiktir. Bu nedenle Amonyak benzeri bir bileşiktir.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) diğer isimleri aşağıdaki gibidir;

 • Hidroksil Amonyum Sülfat
 • Hidroksilamin Sülfat
 • Hidroksilamin Sülfat, Aşındırıcı
 • Hidroksiazanyum Sülfat
 • Bis (hidroksiamonyum Sülfat)
 • 10039-54-0
 • Hidroksilamin Sülfat (2:1), tuz
 • Oxamonyum Sülfat
 • Hidroksilamin, Sülfat
 • Hidroksilamin Nötr Sülfat
 • Bis (Hidroksilamonyum) Sülfat
 • Hydroxyleammoniumsuplhate
 • Kristal Sülfit

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Üretimi Nasıl Yapılmaktadır?

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) üretimi,  Hidroksilaminin Sülfürik asit ile asit-baz reaksiyonu sonucunda meydana gelmektedir.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) üretimi Asit-Baz reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

2NH2OH (Sulu) + H2SO4 (Sulu) 》(NH3OH)2SO4 (Sulu)

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) fiziksel olarak Katı toz veya sıvı solüsyon formunda bulunmaktadır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) çözünürlüğü 20 °C de su içerisinde 58.7 g/100 mlt dir.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) yoğunluğu 1.88 gr/cm3 tür.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) ısıtıldığında 120 °C den sonra ayrışmaktadır. Aldığı ısı ile Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) kükürt trioksit, azot oksit, su ve amonyağa ayrışmaya başlamaktadır. Buradaki ayrışma reaksiyonu 138 °C üzerinde egzotermiktir. Ve en çok 177 °C üzerinde egzotermiktir.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) kararlılık olarak kararlı bir kimyasaldır. Ancak alkali varlığında patlayıcı olarak parçalanabilir. Isıtılmaması gerekmektedir. Havaya duyarlıdır.

Beyaz kristal formdadır. Su içinde çözünmektedir.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) erime noktası 170 °C dir.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) pH ortalama 3.6 dır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Kullanım Alanları Nerelerdir?

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) kullanım alanları arasında irdirgeyici ajan olarak görev yaptığı kullanım alanları bulunmaktadır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) aldehitler ve ketonlar için saflaştırma kimyasalı olarak kullanılmaktadır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) suda bulunan civa ve gümüş tespiti için reaktif madde olarak kullanılmaktadır. Bu alanda indirgen madde olarak kullanılmaktadır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) yağ asitleri ve sabunlar için antioksidan olarak kullanılmaktadır.

Organik sentezde Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) yoğun olarak kullanılmaktadır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) polimerizasyon işlemlerinde katalizör veya inhibitör olarak kullanılmaktadır.

Enzim reaktivasyonunda kullanılmaktadır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat)’ ın nitrat formu itiş gücü üretmek için bir oksitleyici ile yakılarak roket yakıtı olarak kullanılmaktadır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat), Kauçuksuz sentez işlemlerinde rengi değişmeyen kısa durdurucular olarak işlem görmektedir.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) ilaç ve zirai ilaç üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılmaktadır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) kauçuk ve plastik endüstrisinde antioksidan, vulkanizasyon hızlandırıcı ve radikal temizleyici olarak kullanılmaktadır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) tekstil endüstrisinde bazı boyama işlemlerinde ağartma sabitleyicisidir. Burada boyama yapılırken renk açmak için istenilen renk açıklık seviyesi bununla sağlanmaktadır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) metalurji sektöründe metal çıkarma ve yüzdürme yardımcı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Renkli filmler için bir renk dengeleyici ve emülsiyon katkı maddesi olarak Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) kullanılmaktadır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) fiyat olarak Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) kullanım alanları ile doğru orantılıdır. Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) kullanım alanları arttıkça Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) fiyat olarak artacaktır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) fiyat olarak Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) üretimi ile ters orantılıdır. Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) üretimi azalırsa Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) fiyat olarak artacaktır. Çünkü üretilen Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) talebi karşılamayacaktır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) fiyat olarak Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatları ile doğru orantılıdır. Hidroksilamin fiyatları arttıkça Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) fiyatları artacaktır.

Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) fiyatları Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) satışı yapan firmaların stoklarına bağlı olarak değişmektedir. Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) stokları artarsa satıcılar stokları eritmek için Hidroksil Amonyum Sülfat (Hidroksilamin Sülfat) fiyatlarını aşağı çekecektir.

 

Hazırlayan: O Kimya