Paylaş •

Polivinil Alkol

POLİVİNİL ALKOL (PVA) MOLEKÜL YAPISI

POLİVİNİL ALKOL(PVA) AMBALAJPOLİVİNİL ALKOL AMBALAJ

Ürün Belgeleri
POLİVİNİL ALKOL ANALİZ SERTİFİKASI

POLİVİNİL ALKOL(PVA)

Polivinil Alkol(PVA) Nedir?

Polivinil Alkol(PVA) Molekül Formülü: (C2H4OX)

Polivinil Alkol(PVA) Molekül Ağırlığı: 44.053 g/mol

Polivinil Alkol(PVA) Kimyasal Adı: Polivinil Alkol

Polivinil Alkol(PVA) CAS Numarası: 9002-89-5

Polivinil Alkol (PVA) polivinil asetatlardan, asetat gruplarının hidroksil grupları ile değiştirilmesi ile hazırlanan bir polimerdir. Polivinil Alkol (PVA) vinil alkolün polimerizasyonuyla elde edilebilen suda çözünebilen sentetik polimerdir.

Polivinil Alkol (PVA) doğal bir kimyasal olarak ortaya çıktığı şu zamana kadar tespit edilememiştir.

Polivinil Alkol (PVA) hem hidrofilik hem de hidrofobik fonksiyonel gruplara sahiptir. Bundan dolayı Polivinil Alkol (PVA) bazı üretim süreçlerinde yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) sınıfları moleküler ağırlık ve hidroliz derecesi sınıfların göre değişir. Polivinil Alkol (PVA) da moleküler ağırlık genellik çözelti viskozitesi açısından ifade edilir.

Polivinil Alkol (PVA) isimleri aşağıdaki gibidir;

 • PVOH
 • Polivinil Alkol
 • PVA
 • Etenol
 • Vinil Alkol
 • Hydroxyethene
 • Etenol, homopolimer
 • 9002-89-5
 • Ethenol Homopolimer
 • Poliviol
 • Polyviol
 • Polydesis

Polivinil Alkol (PVA) Üretimi Nasıl Yapılır?

Polivinil Alkol (PVA) üretimi Polivinil Asetat’ın hidrolizi ile elde edilir. Polivinil Alkol (PVA) oluşturmak için önemli hammadde vinil asetat monomeridir. Vinil Asetatın polimerizasyonu ile elde edilir. Daha sonra Vinil Asetat içindeki ester grubunun hidroksil grubu ile kısmi olarak değiştirilmesi neticesinde, sulu sodyum hidroksit varlığında tamamlanmış kısmi hidrolizden geçirilir. Polivinil Alkol (PVA) sulu sabunlaştırma maddesinin kademeli olacak bir şekilde Polivinil Alkol (PVA) çökeltilir. Polivinil Alkol (PVA) yıkanır ve kurutulup ambalajlanır.

Polivinil Alkol (PVA) Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Polivinil Alkol (PVA) kokusu yoktur ve toksik bir kimyasal değildir. Yağlara ve Solventlere karşı dayanıklıdır.

Polivinil Alkol (PVA) beyaz, kokusuz, tatsız ve suda çözünebilen bir kimyasaldır.

Polivinil Alkol (PVA) saf sulu çözeltileri nötr veya asidik bir özelliğe sahiptir.

Polivinil Alkol (PVA) yarı saydam, beyaz veya krem renkli granül özellikleri vardır.

Polivinil Alkol (PVA) erime noktaları 212 °C – 267 °C aralığındadır.

Polivinil Alkol (PVA) çözünürlük olarak suda iyi çözünür. Etanolde az çözünür. Polivinil Alkol (PVA) molekül ağırlığı azaldıkça çözünürlüğü artmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) diğer organik çözücüler içinde çözünmez.

Polivinil Alkol (PVA) yoğunluğu 1.19 – 1.31 gr/cm3 aralığındadır.

Polivinil Alkol (PVA) kararlılık olarak, standartlardaki depolama koşullarında kararlı özelliklere sahiptir.

Polivinil Alkol (PVA) ‘nın % 4 lük çözeltisi pH 5.0 – pH 6.5 aralığındadır.

Polivinil Alkol (PVA) Kullanım Alanları Nerelerdir?

Polivinil Alkol (PVA) en çok Polivinil Bütiral’in hazırlanması sürecinde kullanılmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) Dünyanın birçok bölgesinde koruyucu kolloit olarak kullanılmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) polivinil asetat dispersiyonları yapmak için kullanılmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) vinilon üretiminde emülsiyon polimerizasyonu yapmak için kullanılmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) kullanım alanı çok geniştir.

Polivinil Alkol (PVA) yapıştırıcıların imalatında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamana Polivinil Alkol (PVA) emülsiyon polimerizasyonu için endüstri ve tarımda da kullanılmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) film oluşturma ve paketleme imalatı yapımında kullanılmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) çimentolama, kağıt, tekstil, seramik ve tohum kaplama sektöründe de kullanılmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) kullanım alanı olarak hidroliz dereceleri çok büyük önem arz eder. Polivinil Alkol (PVA) kullanım alanını belirleyebilmek için öncelikle doğru özellikte olanı tespit etmek gerekmektedir.

Polivinil Alkol (PVA) vinil asetat ve vinil kloritin polimerizasyonunda süspansiyon kimyasalı olarak kullanılmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) kağıt kaplamalarında pigment binder olarak kullanılmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) tekstil sektöründe, tekstil çözgü boyutlandırma olarak kullanılmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) famakoloji alanında gözün kuruluğunun giderilmesi amacıyla üretilen solüsyonlarda kullanılır. Buradaki görevi yağlayıcı özelliğidir.

Polivinil Alkol İle Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılan Biyomalzemeler’in Tasarlanması İçin Fiziksel Yöntemler Nelerdir?

Polivinil Alkol toksik olmayan, kimyasal veya fiziksel çapraz bağlanma yoluyla, hidrojeller oluşturabilen biyosentetik bir polimer veya biyo-uyumlu bir polimerdir.

Polivinil Alkol (PVA) ile Kimyasal çapraz bağlanma ortaya çıkan hidrojelin özellikleri üzerinde daha fazla kontrol yetkisine sahiptir.

Polivinil Alkol (PVA) ile Fiziksel olarak çapraz bağlanmış hidrojeller veya bir başka biyo-uyumlu polimerler ile karışımlar, biyomedikal uygulamalar için daha uygundur.

Teknolojinin gelişmesi ve tıbbın ilerlemesi ile doku mühendisliği alanında kalıplar oluşturmak için kullanılan biyo-uyumlu ve biyo-bozunabilir polimerlere olan ilgi zamanla artmaktadır.

Doku mühendisliğinde kalıp tasarlayabilmek için başlıca ana gereklilikler bulunmaktadır.

Bunlar;

 • Yüksek Gözeneklilik
 • Birbirine bağlı gözenekli yapı
 • Geniş yüzey alanı
 • Hücrelerin Fenotipini yapışmasına, çoğalmasına, farklılaşmasına, ve korunmasına izin veren, olanak sağlayan mikro ortamdır

Doku mühendisliği alanında hidrojeller de dahil olmak üzere birçok farklı polimerler araştırılmış ve kullanılmıştır.

Polivinil Alkolün (PVA) tekrarlayan birimlerinde ihtiva eden hidroksil(OH) grupları vasıtasıyla hidrojen bağlanmasını sağlayan, suda çözünebilen toksik olmayan, biyo-uyumlu bir polimer oluşudur.

Polivinil Alkol(PVA) yüksek su içeriği sağlayabilen kimyasal veya fiziksel çapraz bağlanma yolları ile hidrojeller oluşturabilir.

Polivinil Alkol (PVA) kısaca PVA olarak tabir edilmektedir. Bazen Polivinil Alkol olarak kullanılması bazı satıcı veya kullanıcılar tarafından kafa karışıklığına neden olabilir.

Polivinil Alkol (PVA) türü olarak piyasa da PVA 1788 olarak bilinmektedir. Polivinil Alkol (PVA) uygulama safhasında köpürme yapmaktadır. Bu nedenle ürünlerde istenmeyen özellikler oluşturmaktadır.

Polivinil Alkol (PVA) gelişmiş özellikteki ürünü 1788 A ise Polivinil Alkol (PVA) uygulama safhasında köpürme olayını ortadan kaldırmaktadır. Çünkü; PVA 1788 A, PVA 1788 in köpük kesicili Polivil Alkol (PVA) özelliğindedir.

Bu nedenle PVA 1788 A daha cazip bir Polivinil Alkol (PVA) türüdür.

Polivinil Alkol (PVA) Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Polivinil Alkol (PVA) fiyat olarak tarihsel süreç boyunca sürekli artarak ilerlemektedir.

Polivinil Alkol (PVA) fiyat olarak, Polivinil Alkol (PVA) üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Polivinil Asetat fiyat olarak arttıkça Polivinil Alkol (PVA) fiyat olarak artacaktır.

Polivinil Alkol (PVA) fiyatları, Polivinil Alkol (PVA) kullanım alanının artması ile artacaktır. Polivinil Alkol (PVA) fiyatları Vinin Asetat üretimine de bağlıdır. Vinin Asetat üretimi azalırsa Polivinil Alkol (PVA) fiyat olarak artacaktır.

Polivinil Alkol (PVA) fiyatları, Polivinil Alkol (PVA) toptan satışı yapan firmaların stok sistemlerine de bağlıdır. Örneğin Polivinil Alkol (PVA) satışı yapan bir firma Polivinil Alkol (PVA) stoklarını yeterli yapamazsa Polivinil Alkol (PVA) fiyatları o bölgede artacaktır.

 

Hazırlayan: O Kimya