Paylaş •

Metil Alkol

METANOL MOLEKÜL YAPISI

METİL ALKOL AMBALAJ METİL ALKOL AMBALAJ

Ürün Belgeleri
METİL ALKOL ANALİZ SERTİFİKASI

METİL ALKOL (METANOL)

Metil Alkol (Metanol) Nedir?

Metil Alkol (Metanol) Molekül Formülü: CH3OH

Metil Alkol (Metanol) Molekül Ağırlığı: 32.042 g/mol

Metil Alkol (Metanol) Kimyasal Adı: Metil Alkol, Metanol

Metil Alkol (Metanol) CAS Numarası: 67-56-1

 

Metil Alkol (Metanol) odun alkolü olarak da bilinmektedir. Metil Alkol (Metanol) halk tarafında çok iyi bir izlenimi yoktur. Metil Alkol (Metanol) yasadışı içki üretiminde maliyetinin düşük olmasından kaynaklı kullanılmıştır. Bundan dolayı birçok insan zehirlenmiş ve zarar görmüştür. Bu sebeple Metil Alkol (Metanol) halk arasında kötü bir izlenim yaratmıştır.

Metil Alkol (Metanol) en basit alkol türüdür. Metil Alkol (Metanol) oda sıcaklığında polar özelliğe sahip bir sıvıdır. Metil Alkol (Metanol) en basit yağlı alkoldür. Birincil alifatik alkolün genel özelliklerine sahiptir. Bir hidroksil grubu içeren karbon atomu üzerinde üç hidrojen atomu düzenli bir şekilde Formaldehit, Formik Asit ve Karbondioksit üreterek oksitlenme yapabilir.

Metil Alkol (Metanol) için kullanılan diğer isimleri aşağıdaki gibidir.

 • Metanol
 • Metil Alkol
 • 67-56-1
 • Odun Alkolü
 • Metilol
 • Metil Hidroksit
 • Karbinol
 • Metil Hidrat
 • MeOH
 • Hidroksi Metan
 • Monohidroksimetan
 • Alkol,Metil

Metil Alkol (Metanol) Üretimi Nasıl Yapılır?

Metil Alkol (Metanol) üretimi düşük basınç altında metanol prosesi prensiplerine dayanarak, sentez edildiği gazın katalitik olarak Metil Alkol (Metanol) dönüştürülmesi ile elde edilir.

Metil Alkol (Metanol) buradaki düşük basınçlı sistemin tercih edilmesinin nedeni, daha düşük yatırım maliyetine sahip olması, üretim maliyetinin düşük olması, üretim sürecinde operasyonların güvenli bir şekilde yürütülebilmesi ve Metil Alkol (Metanol) üretimi için kurulacak tesis büyüklüğünün esneklik kazanmasıdır.

Metil Alkol (Metanol) üretimi sırasında düşük sıcaklıklarda çalışan bakır gibi üretim katalizörleri modern Metil Alkol (Metanol) üretiminde kullanılmaktadır.

Doğalgaz, Metil Alkol (Metanol) üretimi için kullanılan en ekonomik ve en yaygın olarak kullanılan hammaddedir. Çin’de ise Metil Alkol (Metanol) üretiminde en yaygın kullanılan hammadde kömür’dür.

Düşük basınçlı Metil Alkol (Metanol) üretimi 1960 ‘lı yılların sonunda geliştirilmiştir.

Metil Alkol (Metanol) Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Metil Alkol (Metanol), etil alkol gibi hafifçe keskin kokulu, renksiz ve oldukça uçucu bir sıvıdır. Metil Alkol (Metanol) su ile tamamen karışabilen özelliğe sahiptir. Metil Alkol (Metanol) buharları havadan biraz ağır özelliğe sahiptir.

Metil Alkol (Metanol) renksiz sıvı özeliğine sahiptir. Saf olması durumunda hafif alkolik kokuya sahiptir.

Metil Alkol (Metanol) kaynama noktası 65.4 °C dir.

Metil Alkol (Metanol) erime noktası -98 ° C dir.

Metil Alkol (Metanol) yoğunluğu 0.791 g/mLt’ dir.

Metil Alkol (Metanol) çözünürlük olarak benzen ile karışabilir.

Metil Alkol (Metanol) çözünürlük olarak etanol, eter, benzen, birçok organik çözücüler ve ketonlar ile karışabilir.

Metil Alkol (Metanol) aseton ve kloroform da da çözünür.

Metil Alkol (Metanol) Nasıl Depolanır?

Metil Alkol (Metanol) doğrudan Güneş görmeyen, yanıcı ve patlayıcı olmayan depolama alanlarında depolanabilir.

Metil Alkol (Metanol) ambalaj olarak IBC ve Plastik variller ile depolanabilir.

Metil Alkol (Metanol) Kullanım Alanları Nerelerdir?

Metil Alkol (Metanol) kullanım alanı olarak, antifriz, çözücü, yakıt ve etanol için denatürant olarak kullanılır.

Metil Alkol (Metanol) kimyasal transesterifikasyon reaksiyonu ile biyodizel üretmek için kullanılır.

Metil Alkol (Metanol) endüstriyel amaçlar için kullanılan etanol üretiminde denaturant katkı maddesi olarak kullanılır.

Metil Alkol (Metanol) ince kimyasallar için önemli bir kimyasal hammaddedir.

Metil Alkol (Metanol) karbonilasyon ile Asetik asit veya asetik anhidrit üretilebilir.

Metil Alkol (Metanol) formaldehitin üretilmesinde ana hammaddedir.

Metil Alkol (Metanol) hidrokarbon zincirleri ve aromatik sistemlerin üretimi için kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) polimer üretiminde kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) laboratuvar kimyasalı olarak kullanılmktadır.

Metil Alkol (Metanol) sülfonamid, amin vb kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) dimetil teraftalik asit, metil metakrilat, akrilik asit ve metil esterin üretimi için kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) bor tayininde kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) anti- donma maddesi olarak kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) Kalsiyum sülfat ve Magnezyum sülfatın ayrılması için kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) stronsiyum bromür ve baryum bromürün ayrılması için kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) alternatif yakıt kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) yapıştırıcılar ve dolgu macunlarının imalatında kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) korozyon inhibitörleri ve anti- ölçekleme maddesi olarak kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) endüstriyel atık arıtma maddesi olarak kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) otomotiv bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) pestisit olmayan tarım kimyasallarının imalatında kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) elektrik ve elektronik ürünlerde kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) hava bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Metil Alkol (Metanol) fiyat olarak üretiminde kullanılan hammaddelere doğrudan bağlıdır. Metil Alkol (Metanol) üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatı arttıkça, Metil Alkol (Metanol) fiyat olarak artacaktır.

Metil Alkol (Metanol) fiyat olarak, Metil Alkol (Metanol) üretim tesislerine bağlı olarak değişebilir. Metil Alkol (Metanol) üretimi yapan tesis sayısı arttıkça Metil Alkol (Metanol) fiyat olarak geçici süre azalacaktır.

Metil Alkol (Metanol) fiyatları, Metil Alkol (Metanol) satışı yapan firmaların sayısına da bağlıdır. Metil Alkol (Metanol) stokları arttıkça Metil Alkol (Metanol) fiyat olarak azalacaktır.

Metil Alkol (Metanol) fiyat olarak kullanım alanının artması ile artacaktır. Çünkü; Üretilen Metil Alkol (Metanol) talebi yeterli oranda karşılamayacaktır. Bu nedenle, Metil Alkol (Metanol) fiyat olarak artacaktır.

 

Hazırlayan; O Kimya