Paylaş •

Sodyum Karbonat

SODYUM KARBONAT MOLEKÜL YAPISI
SODYUM KARBOMNAT AMBALAJ
SODYUM KARBONAT AMBALAJ 25 KG

Ürün Belgeleri
SODYUM KARBONAT ANALİZ SERTİFİKASI

SODYUM KARBONAT

Sodyum Karbonat Nedir?

Sodyum Karbonat Molekül Formülü: Na2CO3

Sodyum Karbonat Molekül Ağırlığı: 105.988 gr/mol

Sodyum Karbonat Kimyasal Adı: Sodyum Karbonat

Sodyum Karbonat CAS Numarası: 497-19-8

Sodyum Karbonat alkali özelliği kazandıran karbonik asidin Disodyum tuzudur. Sodyum Karbonat su içerisinde çözünmesi durumunda, Karbonik Asit ve Sodyum Hidroksit ayrışmaktadır. Bu ayrışmadan sonra güçlü bazik özelliğe sahip Sodyum Hidroksit antasit özelliği göstermektedir.

Sodyum Karbonat yüksek higroskopik özelliğe sahiptir. Sodyum Karbonat’ın saf hali güçlü alkali özelliğe sahiptir.

Sodyum Karbonat kimyasalı Sodyum Bikarbonat ile benzer özelliklere sahip kimyasaldır. Sodyum Karbonat suda çözündüğünde suya Na+ ve CO3-2 iyonları verirken. Sodyum Bikarbonat suda çözünmesi durumunda Na+, CO3-2 iyonuna ek olarak H+ iyonu da oluşturmaktadır.

Sodyum Bikarbonat gıda sanayisinde yoğun olarak kullanılır. Sodyum Bikarbonat toksik değildir fakat Sodyum Karbonat toksik özelliğe sahiptir.

Sodyum Karbonat diğer isimleri aşağıdaki gibidir:

 • Sodyum Karbonat
 • Soda Külü
 • Hafif Soda
 • Soda
 • Karbonik Asit Disodyum Tuzu
 • Kalsine Soda
 • Çamaşır Sodası
 • Sodyum Karbonat, susuz
 • Sodyum Karbonat Anhidrat
 • Susuz Soda
 • Soda Ash

Sodyum Karbonat Üretimi Nasıl Yapılır?

Sodyum Karbonat üretimi genel olarak doğal tortulardan yapılmaktadır. Lakin artık sentetik üretim hakim kılınmıştır. Çünkü doğal tortular ile Sodyum Karbonat üretimi talebi yeterli oranda karşılamamaktadır.

Sodyum Karbonat üretimi, Dünya çapında Solvay yöntemi ile üretilmektedir. Solvay yöntemi ile Sodyum Karbonat üretimi bir dizi kimyasal reaksiyonlar neticesinde oluşmaktadır.

Sodyum Karbonat üretimi sürecinde ilk kimyasal adım Kireç ve CO2 oluşturmak için Kalsiyum Karbonatın (CaCO3) kalsinasyonudur. Bu safhada Kireç Kalsiyum Hidroksite dönüştürülür.

Sodyum Karbonat üretim sürecinde en önemli aşama Sodyum Bikarbonat ve Amonyum Klorit üretmek için tuzlu su çözeltisinin Karbondioksit (CO2) ve Amonyak (NH3) ile reaksiyona girdiği safhadır. Bu aşamada Sodyum Bikarbonat, Sodyum Karbonat’a dönüşmektedir. Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)2) ve Amonyum Klorit, yan ürün olan CaCl2 meydana getirmek için reaksiyona girmektedir.

Sodyum Karbonat üretim surecindeki reaksiyonlar aşağıdaki gibidir.

CaCO3 》CaO + CO2

CaO + H2O 》Ca(OH)2

2NaCl + 2CO2 + 2NH3 + 2H2O 》2NaHCO3 + 2NH4Cl

2NaHCO3 》Na2CO3 + CO2 + H2O

Ca(OH)2 + 2NH4Cl 》CaCl2 + 2NH3 + 2H2O

Toplam Reaksiyon Görünümü:

CaCO3 + 2NaCl 》Na2CO3 + CaCl2

Sodyum Karbonat üretimi bu şekilde gerçekleştirilmiştir.

Sodyum Karbonat Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Sodyum Karbonat görünüm olarak beyaz toz formdadır. Alkali bir tadı vardır.

Sodyum Karbonat yoğunluğu 2.54 gr/cm3 tür.

Sodyum Karbonat çözünürlük olarak suda iyi çözünmektedir. Alkolde çözünmemektedir. Karbondioksit açığa çıkaran asitlerde çözünmektedir.

Sodyum Karbonat Erime Noktası 851 °C dir.

Sodyum Karbonat çözünürlük olarak 25 °C de 30.7 gr/ 100 gr su olarak tespit edilmiştir.

Sodyum Karbonat kararlılık olarak, normal sıcaklık ve atmosfer koşullarında kararlıdır.

400 °C üzerinde ısıtılmasıyla CO2 gazı ortaya çıkarmaktadır.

Sodyum Karbonat pH olarak 25 °C de ağırlıkça %1,%5 ve %10 luk çözeltilerinin pH ları sırasıyla 11.37, 11.58 ve 11.70 dir.

Sodyum Karbonat Kullanım Alanları Nerelerdir?

Sodyum Karbonat kullanım alanı olarak Dünya çapında en yaygın kullanım alanı cam sanayidir.

Sodyum Karbonat cam sanayisinde her bir ton cam için 0.2 ton soda külü kullanımı vardır.

Sodyum Karbonat kullanım alanları arasında gıda endüstrisi de bulunmaktadır. Sodyum Karbonat gıda endüstrisinde nötrleştirici madde olarak kullanılmaktadır. Amino asit, soya sosu, ekmek ve makarnaların üretilmesi sürecinde mayalama maddesi olarak kullanılmaktadır.

Sodyum Karbonat makarna üretiminde esnekliği ve süneklik kazandırmak için alkali özelliğinden faydalanılmaktadır.

Sodyum Karbonat deterjan alanında yün durulama olarak kullanılmaktadır.

Sodyum Karbonat tabaklama sektöründe alkali ajan olarak kullanılmaktadır. Bu sektörde ham derilerin yağdan arındırılması, krom tabaklanmış derilerin nötralize edilmesi ve aynı zamanda krom sıvının alkalinitesinin artırılması için kullanılmaktadır.

Sanayi amaçlı Soda Külü genel olarak hafif sanayiye, yapı malzemelerine ve kimya endüstrisinde kullanılmaktadır.

Sodyum Karbonat Kimya endüstrisinde kullanım alanları aşağıdaki gibidir.

 • Sodyum Silikat Üretimi
 • Sodyum Dikromat Üretimi
 • Sodyum Nikrat Üretimi
 • Sodyum Florür Üretimi
 • Kabartma Tozu Üretimi
 • Borak Üretimi
 • Trisodyum Fosfat Üretimi

İçin kullanılabilmektedir.

Sodyum Karbonat metalurji endüstrisinde çelik ve antimon için akı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu yanında mineral yüzdürme maddesi ve kükürt giderici olarak da kullanılmaktadır.

Sodyum Karbonat baskı ve boyama endüstrisinde su yumuşatma kimyasalı olarak kullanılmaktadır.

Sodyum Karbonat Korozyon inhibitörleri ve kireç önleyici maddelerin imalatında kullanılmaktadır.

Sodyum Karbonat akü imalatında kullanılmaktadır.

Sodyum Karbonat yağlayıcılar ve yağlayıcı katkı maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.

Sodyum Karbonat kimyasal özellik değiştiricilerin imalatında kullanılmaktadır.

Sodyum Karbonat çamaşır ve bulaşık ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Sodyum Karbonat temizlik ve döşeme bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Sodyum Karbonat alkali tozun ağır soda külü uygulaması ile uçmasını azaltmaktadır. Bu sayede refrakter malzemedeki erozyonu azaltarak ürünün kalitesini artırmaktadır.

Sodyum Karbonat tıpta, metalurji alanında Gıda sektöründe, Kimya Endüstrisinde ve birçok alanda kullanılan Temel Kimyasallar arasındadır.

Sodyum Karbonat Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Karbonat fiyat olarak uzun yıllardan bu yana sanayinin gelişmesi ile birlikte sürekli artmıştır.

Sodyum Karbonat fiyat olarak, Sodyum Karbonat üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Bu neden Sodyum Karbonat üretiminde kullanılan Tuz fiyatları arttıkça Sodyum Karbonat fiyat olarak artacaktır. Sodyum Karbonat üretiminde kullanılan Amonyak Fiyat olarak arttıkça Sodyum Karbonat fiyat olarak artacaktır.

Sodyum Karbonat fiyat olarak Dünya çapında bulunan Soda Külü üretim tesislerinin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Soda Külü üretim tesisi arttıkça Sodyum Karbonat fiyat olarak kısa süreli düşüş yasayacaktır. Fakat kısa zaman sonra normal bir düzeye oturacaktır.

Sodyum Karbonat fiyat olarak, İnşaat sektörüne doğrudan bağlıdır. Çünkü inşaat sektöründe kullanılan camların üretiminde Sodyum Karbonat kullanılmaktadır. Bu nedenle İnşaat sektörü büyüdükçe Sodyum Karbonat kullanımı artırmaktadır. Bu da Sodyum Karbonat üretim tesisinin sabit kalması ile piyasada Sodyum Karbonat arz sorunu oluşturmasından kaynaklı, Sodyum Karbonat fiyatlarını yukarıya çekecektir.

Hazırlayan: O Kimya