Paylaş •

Sodyum Hidrosülfit

SODYUM HİDROSÜLFİT MOLEKÜL YAPISI
SODYUM-HİDROSÜLFİT-AMBALAJSODYUM HİDROSÜLFİT AMBALAJ 50 Kg

Ürün Belgeleri
SODYUM HİDROSÜLFİT ANALİZ SERTİFİKASI

Sodyum Hidrosülfit Nedir?

Sodyum Hidrosülfit Molekül Formülü; Na2S2O4

Soyum Hidrosülfit Molekül Ağırlığı; 174,107g/mol

Sodyum Hidrosülfit Kimyasal Adı; Sodyum Ditionit

Sodyum Hidrosülfit CAS Numarası; 7775-14-6

Sodyum hidrosülfit farklı sodyum ditionit seviyesine sahip farklı konsantrasyonlarda bulunabilen akışkan, kuru ve beyaz bir kimyasaldır. Sodyum Hidrosülfit inorganik bir tuzdur.

Sodyum Hidrosülfit çok güçlü indirgeyici bir maddedir. Katı, toz kristal formdadır.

Sodyum hidrosülfit bir başka kimyasal bileşiğin varlığında, o kimyasal bileşiğe kükürt (S) eklemesi yöntemi ile çalışır. Burada Sodyum hidrosülfit diğer bileşik veya bileşiklere kükürt (S) vererek, elektron ve sülfonatlayıcı madde verir. Bu sayede Sodyum Hidrosülfit (Sodyum ditionit) diğer bileşenleri kimyasal olarak azaltır ve indirgeyici madde olarak görev yapar.

Ticari olarak piyasada bulunan Sodyum Hidrosülfit ağırlıkça %85-%90 aralığında Sodyum Ditionit içeririr.

Sodyum Hidrosülfit’in eş anlamlıları;

 • Sodyum Ditionit
 • Sodyum Süfoksinat
 • Disodyum Hidrosülfit
 • Disodyum Ditionit
 • Ditiyonit de sodyum
 • Sodyum Ditionit (Na2(S2O4))
 • Sodyum Ditionit (Na2S2O4)
 • Sodyum Hidrosülfit (Na2S2O4)
 • Natrium dithionit
 • Ditionito de sodio
 • Ditiyonlu asit, sodyum tuzu(1:2)
 • Disodyum ditiyonat
 • Sodyum Hiposülfit
 • Vatrolite

Sodyum Hidrosülfit Üretimi Nasıl Yapılır?

Sodyum Hidrosülfit üretimi 2 ana reaksiyon ve 4 ana madde girdisi ile sağlanmaktadır. Ana kimyasal madde girdileri aşağıdaki gibidir.

 • Çinko(Zn) tozu
 • Soda Külü(Na2CO3)
 • Kükürt Dioksit(SO2)
 • Sodyum Klorür(NaCl)

Bu kimyasalların reaksiyonları sırası ile aşağıdaki şekilde ilerlemektedir.

 1. Reaksiyon

Zn + 2SO2 + H2O 》 ZnS2O4

 1. Reaksiyon

ZnS2O4 + Na2CO3 》ZnCO3 + Na2S2O4

Sodyum Hidrosülfit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Sodyum Hidrosülfit Kükürt Dioksite benzeyen bir kokuya sahip kimyasaldır. Beyaz veya açık sarı kristalimsi yapıda katı formdadır.

Sodyum Hidrosülfit kararlı bir kimyasal değildir. Kendiliğinden hava ve nem ile temasında ısınmaktadır. Bu ısı ile etrafında bulunan yanıcı maddeleri tutuşturabilir.

Sodyum Hidrosülfit erime noktası 52 °C dir.

Sodyum Hidrosülfit çözünürlük olarak suda çok çözünür. Alkolde ise hafif çözünürlüğe sahiptir. Asitlerde çözünmemektedir.

20 °C de 100 gr su içerisinde 24.1 gr çözünürlüğe sahiptir.

Sodyum Hidrosülfit yoğunluk olarak 2.4 gr/cm3 tür.

Sodyum Hidrosülfit kullanımında, depolanmasında toz ve aerosol oluşmaması sağlanmalı. Uygun havalandırma sistemi kurulmalıdır.  Yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

Sodyum Hidrosülfit’in İnsan Sağlığına Etkileri Nasıldır?

Sodyum Hidrosülfit yüksek derecede tehlikeli maddedir. Sodyum Hidrosülfit kapalı kap içerisinde son derece kararlıdır. Katı sodyum hidrosülfit kapalı kaplarda muhafaza edildiği sürece kararlıdır. Ancak katı sodyum hidrosülfit hava veya neme maruz kaldığında veya az miktarda su ile temas ettiğinde ayrışabilen çok reaktif bir kimyasal özelliğe sahiptir. Bu ayrışma sonucunda, sodyum hidrosülfit kendiliğinden tutuşma ve çevreye zehirli SO2 nin salınması ile neticelenecektir.

Sodyum Hidrosülfit Kimyasal olarak Oksitleyicilerle reaksiyona girmesi sonucu yanar veya patlayabilir. Sodyum Hidrosülfit’in bazı kimyasallar ile reaksiyonu tehlikeli olacağından güncel msds bilgilerinin incelenmesi gerekmektedir.

Sodyum Hidrosülfitin asitlerle reaksiyonu zehirli gaz açığa çıkarmaktadır. Bu neden malzemeleri kullanırken son derece dikkat edilmelidir.

Sodyum Hidrosülfit Depolaması Nasıl Yapılır?

Sodyum Hidrosülfit kapalı temiz varillerde veya dökme konteynırlarda bulundurulmalı ve saklanmalıdır. Sodyum Hidrosülfit Asitlerden, Nemden, oksitleyici kimyasallardan uzak tutulmalıdır. Sodyum Hidrosülfit yanıcı organik maddelerden uzak tutulmalıdır.

Sodyum Hidrosülfit ısıdan, Güneş Işığından, kıvılcımların oluşma ihtimali olan yerlerden ve çıplak alevlerin olduğu yerlerden uzakta muhafaza edilmelidir.

Sodyum Hidrosülfit yangını durumunda, yangını söndürmek için bol miktarda su kullanılması gerekmektedir.

Sodyum Hidrosülfit Kullanım Alanları Nerelerdir?

Sodyum Hidrosülfit aşağıdaki 3 amaç için endüstride kullanılmaktadır.

 • Sodyum Hidrosülfit indirgeyici bir madde olarak, elektron vererek diğer bileşenleri azaltmak için kullanılır.
 • Sodyum Hidrosülfit sülfona edici madde olarak, başka bir kimyasal bileşige kükürt(S) ekleyerek işlem görür.
 • Sodyum Hidrosülfit bir ürün veya kinyasal içerisine bir katyon veya sodyum katmaktadır.

Sodyum Hidrosülfit, kağıt hamuru endüstrisinde geri dönüştürülmüş kağıt liflerinin ağartılmasını veya renksizleştirme işlemi için parlatılmasını için kullanılmaktadır.

Sodyum Hidrosülfit, kaolin kilini aydınlatmak için yoğun olarak kullanılmaktadır.

Sodyum Hidrosülfitin Tekstildeki birincil kullanım alanı indigo boyaların ve vat boyalarının işlenmesinde kullanılmaktadır. Sodyum hidrosülfit burada vat boyaları ve kükürt içeren boyaların indirgenmesi için kullanılmaktadır. Sodyum Hidrosülfit kullanılarak yapılan bu indirgeme reaksiyonunun amacı, suda çözülebilen ve tekstil kumaşı için büyük bir afiniteye sahip olan boyaların löko bileşenlerini oluşturmaktır.

Sodyum Hidrosülfit tek başına bu işlem için %100 etki yaratmadığından dolayı, bunun için ek olarak Hidrojen Peroksit, Sodyum Hipoklorit ve Sodyum Klorit eklenmektedir.

Kağıt hamuru ve kağıt sektöründe, katkı maddesi veya indirgeyici madde olarak Sodyum Hidrosülfit kullanılmaktadır.

Sodyum Hidrosülfit özellikle tekstil kumaşının renginden sorumlu olan alkol ve karbonil grublarının fonksiyonunu azaltarak işlem görür.

Tekstil sektöründe renk indirgeyici madde olarak Sodyum Hidrosülfit kullanılmaktadır. Sodyum Hidrosülfitin bu özelliği ile malzemelerin renkleri açılması sağlanır.

Su arıtma sistemlerinde- ağartma ortamlarında beyaz kumaşlarda demir flaş kontrolü için sodyum hidrosülfit kullanılmaktadır.

Sodyum Hidrosülfit gaz arıtma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Sodyum Hidrosülfit, polimerler, mehlika, kimyasal işleme, temizleyiciler, kil, deri yiyecek ve içeceklerde yoğun olarak kullanılmaktadır.

Sodyum Hidrojensülfit Fiyatlarına etki eden faktörler Nelerdir?

Sodyum Hidrojensülfit fiyati, sodyum hidrojen sülfitin üretiminde kullanılan hammadde girdilerinin fiyatı ile doğru orantılıdır.

Sodyum Hidrojen sülfit üretiminde kullanılan, soda külü, kükürtdioksit, çinko tozu, sodyum klorür fiyatları arttıkça sodyum hidrojensülfit fiyati da artmaktadır. Bu girdilerin fiyatı azaldıkça sodyum hidrojen sülfit fiyati da azalmaktadır.

Global bir sodyum hidrojensülfit üretim tesisi kurulduğunda, sodyum hidrojen sülfit fiyati geçici bir süre düşüş yaşamaktadır. Aka zamanla stabil bir düzeye ulaşmaktadır. Sodyum Hidrosülfit satışı yapan firmalar ülke içerisinde üretimi olmadığından dolayı, yurtdışından ithal edilmektedir. Sodyum Hidrosülfit satışını yapan firmalar genellik büyük toptancılardır. Ama sodyum hidrosülfit satışı yapan firmalar büyük olmaktan ziyate küçük firmalar da olabilmektedir. Sodyum Hidrosülfit satışını yapan bu firmalar genellikle son kullanıcıya dağıtıcı rolü üstlenmiştir.

Ayni zamanda sodyum hidrojensülfit fiyati, sodyum hidrojensülfit üretimi için kullanılan kimyasalların fiyatlarına bağlı olduğundan, burada girdi olan kimyasalların üretim tesisi kurulması sonrasında sodyum hidrojensülfit fiyatları değişmektedir.

 

Hazırlayan; O Kimya